HOLM-GLAD: Randi og Thorleif på reisefot i Finland i 1960. (Foto: Misjonsbladets arkiv)

Thorleif Holm-Glad er en ruvende skikkelse i vårt fellesskap. Fra 1928 til sin død i 1965 var han ansatt enten lokalt eller nasjonalt, i menighet, misjon og trossamfunn. Hans engasjement og innsats for unge og misjon var betydelig.

Thorleif Holm-Glad ble født 22. juni 1902 i Kristiansund, og døde 15. oktober 1965, bare 62 år gammel. Han var sønn av Johan Glad og Theoline Dorothea Glad. Han giftet seg med operasangerinnen Randi Holm-Glad.

Thorleif startet i 1927 på misjonsskolen til Misjonskirken Norge (tidl. Det Norske Misjonsforbund), og fra 1928 ble han ordinert som pastor i Oslo misjonskirke Betlehem. Samme år ble han engasjert som reisesekretær i Misjonskirken UNG (tidl. NMU), og fra 1931 ble han fast ansatt i Oslo misjonskirke Betlehem som 2. pastor som evangelist og ansvar for ungdomsarbeidet.

Fra 1938 til 1953 var Thorleif ansatt som administrerende ungdomssekretær i Misjonskirken UNG (NMU). Sommeren 1953 ble han så kalt  til stillingen som misjonssekretær, som nå heter leder Internasjonal avdeling.

Dette varte fram til sommeren 1959 da han av generalforsamlingen i Misjonskirken Norge ble valgt til ny generalsekretær, som den gang kaltes misjonsforstander. Denne lederoppgaven hadde han fram til sin død i 1965.

Les om 50 års jubiléet til Holm Glad College i Hong Kong, klikk her.

Ungdomslederen

I perioden på over 12 år som ungdomssekretær i UNG var Thorleif opptatt av foreningene og særlig leirlivet for de unge. I krigsårene var det om lag 6 000 medlemmer i UNG, og en av disse årene arrangerte de 11 ungdoms- og juniorleirer, som til sammen samlet 3 000 deltakere.

I boken «Juniorarbeidet» omtaler han leirlivet som det store eventyret.

«Den som en gang har deltatt i en slik leir, vil ha en mersmak som ikke forsvinner, selv opp i en høy alder.»

Thorleif hadde et sterkt engasjement for å veilede de yngste tenåringene til å gjøre gode valg, og mente at det var avgjørende å gi juniorene Guds ord, formidlet med ekte omsorg for dem.

Den leder som oppfatter arbeidet derhen at han for å tilfredsstille de unge tar til med all slags jøgleri, humor og lettkjøpt fjas, er så langt fra vegen som det går an å komme. Heller ikke må vi tillate oss å tro at det er dette juniorene vil ha. De vil ha ekthet og reelle ting. (Sitat av Thorleif Holm-Glad i boken «Juniorarbeidet»)

Komponist og sanger

Thorleif var en begavet musikere og sanger. Foruten å skrive sanger, fremførte han sanger med både sin kone og vekkelsespredikanten Frank Mangs. Flere av hans sanger ble spilt inn på plate.

En av hans mest kjente sanger som han i 1930 skrev tekst og melodi til, er «Å være din, o Jesus, det er livet». I en plateutgivelse i 1933 på synger han sammen med sin kone Randi. Sangen er blant annet trykket i sangboken til Misjonskirken Norge, «Salmer og Sanger», nummer 354.

Hør sangen: YouTube med Randi og Thorleif – klikk her

Han komponerte melodien til sangen «Tap ikke motet, du kjære», skrevet av den danske presten Svend Rehling, oversatt til norsk av Gunnstein Draugedalen.

Den svenskfødte lyrikeren Anna-Lisa Jørstad, skrev poesi som blant annet er trykket i boken «20 dikt med melodi av seks komponister». Hun giftet seg i Norge og de bosatte seg i Oslo. Hennes senere diktning ble tydelig innhold og kristen tro, og Thorleif skrev musikken til hennes dikt «Mästeren beskurit träden».

Les diktene: Jørstads dikt med noter – klikk her.

Andre sanger av Thorleif:

  • Hør klokkene toner, tekst og melodi. Nr. 84 i sangboken Salmer og Sanger.
  • Hva er å tro, Thorleif Holm-Glad synger, utgitt på plate i 1935.
  • Det blir sunget en sang av enfoldige små, melodi.
  • Tap ikke motet, du kjære, melodi.
  • Det blir sunget en sang av enfoldige små, melodi.

Forfatteren Holm-Glad

I 1934 mens Thorleif var ansatt i Oslo misjonskirke Betlehem, skrev han boken «Vekkelsen i Oslo».

Forsiden av boken Juniorarbeidet.

Under andre verdenskrig skrev Thorleif  håndboken «Juniorarbeidet», som

kom ut i 1945 med 180 sider. Boken inneholdt gode grunner for hvorfor juniorarbeidet var så viktig, praktiske råd og forslag til aktiviteter, opplegg for leirer og arbeidsmøter. Det var også forslag til program og innhold for årshjul, kvartalsfester og samlinger.

Siste delen av håndboken var skrevne dialoger som kunne framføres, for eksempel: «Hva er synd?», dialog for to jenter, 16-18 år, – eller: «Krigen og Freden», en gutt representerer krigen og ei jente freden, de kommer fra hver sin side og møtes. Boken avslutter med en sang han hadde skrevet, trykket med tekst og noter: «Leirbønn».

Thorleif hadde en omfattende inspeksjonsreise til misjonsfelteti Kongo i 1956. I 1957 utgav Ansgar forlag boken «Lys over svart land», der Thorleif gir innblikk i hverdagshendelser og møter som han opplevde på reisen. Boken er tilgjengelig å lese på nett i Nasjonalbiblioteket – klikk her.

Foto fra boken «Lys over svart land», fra Thorleifs reise i Kongo i 1956.

Skrevet av redaktør Trond Filberg, Misjonskirken Norge.

Oppdatert 14.07.2020.

Les om flere pionerer og historiske personer i Misjonskirken Norge.

www.misjonshistorie.no

Kilder: Arkivet til Historisk arkivsenter (HAS), Misjonsbladets arkiv, «Veien videre» av Ingulf Diesen, samt utgitte bøker av Holm-Glad.