HONG KONG: I desember kunne vi feire 50 års jubileet til Holm Glad College. I dag er skolene stengt til april på grunn av virus-utbruddet. (Foto: Misjonskirken Norge)


Stengte skolene i Hong Kong

Vår søsterkirke har stengt sine skoler og holder gudstjenestene via nett. Situasjonen er krevende nå, men de er glade for at feiringen av Holm Glad College sitt 50 års jubileum ble gjennomført i desember.

Både skoler, barnehager og menighetenes gudstjenester er stengt i Hong Kong på grunn av spredningsfaren for Corona-viruset. Vår søsterkirke som driver dette, melder om at dette vil vare minst til slutten av april.

Misjonskirken i Hong Kong (MCCHK) har i dag tretten menigheter i Hong Kong og en i Macao. I tillegg driver de fire barnehager, ungdoms- og videregående skolen «Holm Glad College» og to barneskoler; «Holm Glad Primary School» og «Holm Glad No. 2 Primary School». I tillegg står de bak et eldresenter og et eldrehjem.

For å bidra til at viruset ikke skal spres, har menighetene fra februar stanset alle gudstjenestene. I stedet inviterer de til nettbaserte møter.

MCCHK ble etablert av Misjonskirken Norge gjennom misjonærer og utsendinger som Annie Skau Berntsen, Randi Kvernhaugen og Egil Torp. MCCHK ble et selvstendig kirkesamfunn i 1993. Andre misjonærer som arbeidet i Hong Kong og gjorde en stor innsats, var Ingjerd Amundsen, Ellen Høydalsvik og Torunn Ropstad.

Misjonskirken Norge hadde også planlagt utsendelse av to norske ungdommer som dette skoleåret skulle arbeidet i Hong Kong. Dette ble det ikke noe av, både på grunn av politisk uro og virus-utbruddet.

Stor feiring i Hong Kong i desember av Holm Glad College.

Stor feiring av ungdomsskolen

Den 13. desember 2019 feiret Holm Glad College sitt 50 års jubileum. Rektor Philip Lap Chung Lee forteller at skolen i dag har 750 elever i alderen 12 til 18 år. Det er 65 lærer og 25 medarbeidere på skolen, og siden oppstarten i 1969 har om lag ti tusen student blitt uteksaminert.

Leder for internasjonal avdeling i Misjonskirken Norge, Jon-Arne Hoppestad, og tidligere misjonær Egil Torp deltok i feiringen, som samlet mange hundre elever og medarbeidere. I tillegg holdt skolen en åpen dag med over 500 besøkende.

Lederne i Hong Kong er i dag glade for at feiringen av skolen med alle gjester og besøkende kom før utbruddet av Corona-viruset. Samtidig kjenner de på utfordringen det er disse dager, da skolene må holde stengt.

Jon-Arne Hoppestad og Egil Torp deltok i feiringen av skolen, her sammen med ledere ved skole og søsterkirken. Helt til høyre står rektor ved Holm Glad College, Philip Lap Chung Lee. Han står sammen med tidligere og nåværende rektorer på barneskolene. Helt til venstre er Millie og Simon Yeung, som har besøkt Norge ved flere anledninger.

Et spesielt møte med sønnen

Den 30. januar i år var ei gruppe elever fra skolen i Hong-Kong på reise i Norge. De besøkte blant annet Oslo misjonskirke Betlehem. Elevene fortalte om sin skole og sitt land. Tilstede var også den yngste sønnen til Thorleif Holm Glad, som har det samme navnet som sin far.

Sønnen Thorleif kunne fortelle at etter sin fars død, fikk han som ung mann være med de andre i familien på en båtreise skipsreder Torry Mosvold inviterte dem med på, om bord på en av Mosvolds skip.

Turen gikk blant annet til Hong Kong, der de besøkte arbeidet som misjonær Annie Skau ledet. Thorleif hadde kjøpt et filmkamera for anledningen, og filmet flittig fra reisen.

Han ble grepet av mulighetene og behovene i Hong Kong. Da han kom hjem, satte han i gang en innsamling med filmen som utgangspunkt. Det ble samlet inn rundt 200 000 kroner. Dette ble brukt til å kjøpe en leilighet i Hong Kong der det ble startet barnehage. Dette utviklet seg til å skolearbeidet, som i dag bærer navnet Holm Glad.

Thorleif Holm-Glad (1902-1965) ble etter misjonsskolen, ordinert i 1928 som pastor i Oslo misjonskirke Betlehem. Han var en engasjert leder i ungdomsarbeidet og ble ansatt i UNG der han var leder i mange år fra 1938. Senere ble han leder (misjonssekretær) for det internasjonale arbeidet i Misjonskirken Norge, og deretter generalsekretær (1959-1965).

Av Trond Filberg

Foto: Misjonskirken Norges fotoarkiv og Oslo misjonskirke Betlehem.

Thorleif Holm Glad besøkte Oslo misjonskirke Betlehem i januar og fortalte ungdommer fra Hong Kong om da han som ung samlet inn penger til å starte tilbud for barn i Hong Kong.

Thorleif Holm Glad, tidligere generalsekretær i Misjonskirken Norge (1902-65).

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X