Innsamling

Har du bursdag og vil samle inn penger til et godt formål? Skal din menighet ha kollekt til et av våre prosjekter?

På denne siden finner du informasjon om ressurser vi har tilgjengelige for at du som privatperson eller menighet kan være med å samle inn til våre felles nasjonale og internasjonale prosjekter.

Ved spørsmål knyttet til innsamling, kontakt Tor Marius på giver@mknu.no eller tlf 477 54 990.

Innsamlingsaksjon

Du kan enkelt opprette en innsamlingsaksjon til Misjonskirken Norge på Facebook via denne linken. Her er det lett å invitere med venner og man kan se fremgangen på innsamlingen i innlegget. Beskriv i din innsamling hvilke av våre prosjekter du ønsker pengene skal gå til, så sørger vi for at det innsamlede beløpet kommer dit det skal. Man kan velge et enkeltprosjekt, eller gi mer generelt, som for eksempel til vårt internasjonale arbeid, så fordeler vi pengene der det er størst behov.

minaksjon.no kan du opprette egne innsamlinger. Her kan du velge blant et utvalg av våre prosjekter og tilpasse innsamlingen med eget bilde, tekst og sette et innsamlingsmål.

Din innsamling kan så enkelt deles med familie og venner, for eksempel på sosiale medier eller via e-post.

Ressurser for innsamling

Vi ønsker at menigheter og privatpersoner skal lykkes med sine innsamlinger til våre fellesprosjekter. Vi jobber derfor fortløpende med å produsere innhold som viser det gode arbeidet som drives. Disse kan misjonskirkene tilpasse og benytte for informasjon og innsamling lokalt.

Vi har følgende hovedkanaler for ressurser og informasjon om våre giverformål:

Følgende giverkampanjer/-fokus gjennom året: 

Januar-mars, 2024

Vinterkampanjen- «Vi vil Plante» med menighetsplanting i fokus.

I første kvartal 2024 vil vi løfte frem historier fra nasjonale planteprosjekter og vise betydningen av nye lokale kristne fellesskap.

Vår og sommer 2024

Misjonsløp og innsamling for «Misjonsskolene» i Colombia!

I 2024 blir det nytt misjonløp og kampanje for Misjonsskolene i Colombia! Dette er ledertrening og korttidsbibelskole for nye generasjoner kristne ledere i Colombia. Arranger misjonsløp på våren eller etter sommeren, eller ta inn en kollekt. Mer informasjon kommer.

Høsten 2024

UNG-kampanjen

For mange av oss har leir vært en start på troslivet, og igjen vært med på å styrke og bevare oss senere. Sett av en kollekt til UNG-kampanjen i september/oktober!

Uke 43 – uke 44, 2024

Misjonskirkens dag 27. oktober. Innsamling til vårt nasjonale arbeid.

Hvert år lager vi en fin pakke med ressurser for markering av selve dagen og for å gjøre en innsamling. Her får du både hilsen fra generalsekretæren, kollektfilm og mye mer! Les mer om Misjonskirkens dag her.

Advent og jul 2024 

Julekampanjen

Formål er klart i september og informasjonsmateriell lanseres i slutten av november!

Ressurser

  • For hver kampanje lager vi film og annet informasjonsmateriell for gudstjenester og temakvelder.
  • Vi følger også opp med noen artikler, filmer m.m. som lett kan deles på deres nettsider og i sosiale medier.
  • I etterkant vil vi sende ut oppdatering på status rundt innsamlngen.

Finner du ikke det du leter etter? Send en e-post til giver@mknu.no.