Menighetens økonomi og givertjeneste

På denne siden finner du viktig informasjon for deg som har ansvar for eller er involvert i menighetens økonomiarbeid og givertjeneste. Nederst på siden finner du fristene for innberetning av skattefrie gaver og søknad om momskompensasjon.

Felles ansvar for fellesarbeidet

Menighetene oppfordres til å budsjettere inn midler til fellesarbeidet, i samsvar med de anbefalte menighetsvedtektene. Disse sier at menigheten skal være delaktig vårt fellesarbeid blant annet ved å delta etter økonomisk evne, med intensjon om å bidra med

  • ti prosent eller mer av menighetens inntekter når det gjelder gaver til Misjonskirken Norge
  • én prosent eller mer når det gjelder gaver til Misjonskirken UNG.

prosjektsidene finner du oversikt over alle våre giverprosjekter. Se også informasjon om ulike givermuligheter, økonomiforvaltning, skattefradrag m.m. på mknu.no/giver.

Fastgiver

Vi oppfordrer menighetene til å bli fastgiver til de giverprosjektene man vil støtte. Vi gir individuell veiledning til de enkle stegene menighetene må gjøre, blant annet får man tildelt et eget KID-nummer, noe som forenkler den administrative oppfølgingen av givertjenesten. Ta kontakt for å etablere fast givertjeneste for menigheten:

Prosjektleder for innsamling
og giveroppfølging
Rachel E. Olsen
Telefon: 975 85 454
E-post: rachel@mknu.no

Elisabeth Stadheim

Økonomikonsulent i UNG
Elisabeth Løken Stadheim
Telefon: 400 33 543
E-post: elisabeth@mknu.no

Enkeltgaver

Enkeltgaver fra menighetene kan gis til Misjonskirken Norges og Misjonskirken UNGs kontonummer. Merk betalingen med formål og gjerne tilhørende prosjektnummer.

Konto nr. 3000 15 10300  – Misjonskirken Norge

Konto nr. 3000 15 09000  – Misjonskirken UNG

Kampanjer og kollekter

Menigheten oppfordres særlig til å ta opp to kollekter i året til vårt fellesarbeid:

  • Julekampanjen: Desember hvert år setter vi fokus på og samler inn penger til ett av våre internasjonale prosjekter. Det produseres da ulike ressurser for innsamlingen, til fri bruk i menigheten, som adventsfilmer, bilder, PowerPoint-presentasjon m.m.
  • Misjonskirkens dag: Den fjerde søndagen i oktober hvert år fokuserer vi på det som binder oss sammen som kirkesamfunn: vår visjon, satsingsområder og fellesprosjekter. Menigheten oppfordres til å da opp en kollekt til Misjonskirken Norge og UNG sitt fellesarbeid. Også her vil det være tilgjengelige noen ressurser for menighetene, som for eksempel visjonsfilm og taleutkast og samtalespørsmål til smågrupper.

Menighetsrådgiverordningen

Generalforsamlingen i 2008 vedtok at menighetene skulle dekke 75 prosent av kostnadene for menighetsrådgiverordningen. Kostnaden fordeles ut fra antall registrerte medlemmer i menighetene. I desember 2019 vil menigheten få informasjon om beløpet det forventes at menigheten innbetaler for det kommende året. Fra 2020 mottar menigheten månedlig faktura for menighetsrådgiverordningen.

Ressursarkiv

Noen menigheter lager kampanjer for konkrete formål, noen tar jevnlig opp kollekter til fellesarbeidet, mens andre igjen har faste trekk til giverprosjektene. Uansett hvordan din menighet driver innsamlingsarbeid, ønsker vi å tilbyr oppdaterte informasjon fra prosjektene og ressurser som viser frem det gode arbeidet som drives.

Ikon pil som peker nedover i en skyI vårt ressursarkiv kan menigheter og enkelpersoner laste ned ressurser som kan fritt benyttes og tilpasses i det lokale innsamlingsarbeidet. På vår Vimeo-kanal legger vi også ut alle filmer som produseres, med mulighet for både streaming og nedlasting.

Vi har dessverre ikke mulighet for å lage tilpassede ressurser til alle våre prosjekter, men om du savner informasjon og oppdatert informasjon til et konkret prosjekt, ta kontakt med en av våre kommunikasjonsmedarbeidere.

Rapportering

Skattefrie gaver (frist 12. januar)

All innberetning av gaver gitt i menighetene og til Misjonskirken Norge skjer via Cornerstone.

Sørg for at all gaveinformasjon for fjoråret er registrert i systemet innen 12. janaur. Kjør en kontroll av at alle fødselsnummer er fullstendige. Alle gaver betalt med AvtaleGiro, OCRGiro eller via giverside (se eksempel her), er automatisk registrert i Cornerstone. Andre gaver som ønskes skatteinnberettet må registreres manuelt i Cornerstone. Gaveinformasjonen rapporteres videre til Skatteetaten.

Om menigheten ønsker å korrigere gavebeløpet etter den første fristen, gjøres dette i Cornerstone på normal måte, innen 23. februar. Justeringer blir rapportert videre til Skatteetaten og vil komme forhåndsutfylt i selvangivelsen post 3.3.7.

Registrering fra andre systemer

For menigheter som benytter Solidus eller Profundo fungerer skatteinnberetningen som tidligere år. Menigheten kan bare følge informasjonen som kommer fra leverandøren. Misjonskirken Norge mottar en samlet fil fra leverandøren, med oversikt over givere.

Årsoppgave for gaver

Årsoppgave med oversikt over gaver gitt sentralt o

Momskompensasjon (frist 15. august)

Det er sentralleddet som sender en samlet søknad om momskompensasjon på vegne av menighetene. Alle menighetene må være registrert i Frivillighetsregisteret.* Utfyllende informasjon og søknadsskjemaer sendes menighetens valgte leder, daglig leder, administrasjonsleder og økonomiansvarlig.

Menighetens frist for å levere søknad til Misjonskirken Norge om momskompensasjon er 15. august 2019. Fra 2020 er fristen 1. juni.

Søknad, regnskap, revisjonsberetning og annen nødvendig dokumentasjon, sendes som vedlegg (PDF-format) til regnskap@mknu.no eller per post til Misjonskirken Norge, Chr. Krohgsg. 34, 0186 Oslo. Det er viktig at all dokumentasjon foreligger.

*F.o.m. 1.1.19 trådte det i kraft en ny forskrift som blant annet sier at alle underledd (menigheter) må være registrert i Frivillighetsregisteret. Har din menighet undergrupper eller lignende, skal disse tallene samles slik at menigheten, som har eget organisasjonsnummer og som er registrert i Frivillighetsregisteret, sender en felles søknad. Mer informasjon om de nye forskriftene finner du på hjemmesidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Utfyllende informasjon og søknadsskjemaer sendes til menighetens valgte leder, daglig leder, administrasjonsleder og økonomiansvarlig.

Spørsmål?

  • Se mknu.no/ung-gruppe og mknu.no/frifond, for informasjon om rapportering for UNG-grupper.
  •  «MKNU-Cornerstone» er en lukket Facebook-gruppe hvor brukere av Cornerstone i Misjonskirken Norges menigheter, UNG-grupper og Ansgarskolen, kan dele erfaringer og stille hverandre spørsmål om bruk av Cornerstone.