Gaver og innsamling fra misjonskirkene

På denne informasjonssiden finner du viktig informasjon for deg som har ansvar for eller er involvert i menighetens givertjeneste og økonomiarbeid.

Oppdatert 16.10.2023

Felles ansvar for fellesarbeidet

Menighetene oppfordres til å budsjettere gaver til fellesarbeidet. Dette er  i samsvar med de anbefalte menighetsvedtektene vedtatt på generalforsamlingen. Anbefalte vedtekter sier at menighetene skal være delaktige i vårt fellesarbeid blant annet ved å støtte opp etter økonomisk evne, med intensjon om å bidra med

  • ti prosent eller mer av menighetens inntekter når det gjelder gaver til Misjonskirken Norge
  • én prosent eller mer når det gjelder gaver til Misjonskirken UNG.

Se mer informasjon om våre givermuligheter på mknu.no/giver.

Kampanjeåret

Vi inviterer alle våre menigheter til å delta i kampanjeåret vårt. Vi håper dere vil være med å sette fokus på de nasjonale og internasjonale formålene vi setter ekstra fokus på hvert år. Under finner du oversikt over kampanjeåret som også inkluderer Misjonskirken UNG. 

Kampanjeåret i Misjonskirken

Februar-mars
Vinterkampanjen
Formål: Nasjonalt
Vi samler inn til konkrete behov for å styrke våre felles satsinger. Flere i landet vårt trenger å møte mennesker som deler sin tro i ord og handling! Les mer om hva misjonskirkene kan bidra med >>

Mai-august
Misjonsløpet «Ikke bare et løp»

Formål: internasjonalt
Lokalt på en menighetsweekend eller på sommeravslutningen til menigheten. Sett opp en artig løype, få med løpere og sponsorer, og løp så mange runder som mulig for et godt formål. Eller ta inn en kollekt! Informasjonsside mknu.no/misjonslopet >>

August-oktober
UNG-kampanjen
Formål: Misjonskirken UNG. Les mer her.

Uke 43 – uke 44
Misjonskirkens dag
Den siste søndagen i oktober feirer vi det store fellesskapet vi tilhører.
Sett av en søndag i oktober for en felles kollekt! Informasjonsside mknu.no/misjonskirkensdag 
I 2023 – I år samler vi inn til Fem byer.

Advent og jul
Julekampanjen

Sett av en adventssamling eller julegudstjenesten til et internasjonalt formål i regi av en av våre søsterkirker.
I 2023 er formålet Romania, Călărași >>

Ressurser for å gjøre det enkelt:

  • For hver kampanje lager vi film og annet informasjonsmateriell for gudstjenester og temakvelder.
  • Vi følger også opp med artikler og filmer som kan deles på nettsider og i sosiale medier.
  • I etterkant vil vi sende ut oppdatering på status rundt innsamlingen. Les om Julekampanjen 2022 her.

Enkeltgaver

Enkeltgaver fra menighetene kan overføres via kontonummeret til Misjonskirken Norges og Misjonskirken UNG. Merk innbetalingen tydelig med formålet, om dette skal øremerkes (navn på giverprosjekt, land). Send gjerne en epost til økonomikonsulenten for å sikre rett postering til gaveoversiktene.

Konto nr. 3000 15 10300  – Misjonskirken Norge

Konto nr. 3000 15 09000  – Misjonskirken UNG

Menighetsrelaterte fellestjenester og rådgivning

Tidligere kalt «menighetsrådgiverordningen».

Generalforsamlingen i 2008 vedtok at menighetene skulle dekke 75 prosent av kostnadene for menighetsrådgiverordningen. Fra 2022 ble navnet endret til «Menighetsrelaterte fellestjenester og rådgivning». Dette for å gi et bedre bilde av ordningens innhold. Kostnaden fordeles ut fra antall registrerte medlemmer i hver menighet. I desember vil menigheten vanligvis få informasjon om beløpet det forventes at menigheten innbetale for det kommende året. Så vil menigheten motta en månedlig faktura for dette formålet.

Fastgiver

Vi oppfordrer alle menighetene til å bli fastgiver til ett av våre felles innsamlingsformål, som vi kaller  «giverprosjekter». 

Vi gir individuell veiledning til de enkle stegene menighetene må gjøre, blant annet får man tildelt et eget KID-nummer, noe som forenkler den administrative oppfølgingen av givertjenesten. Ta kontakt for å etablere fast givertjeneste for menigheten. Kontaktperson er innsamlingsleder i Misjonskirken Norge, Tor Marius Langås – giver@mknu.no >>

Ressursarkiv

Noen menigheter lager kampanjer for konkrete formål, noen tar jevnlig opp kollekter til fellesarbeidet, mens andre igjen har faste trekk til giverprosjektene. Uansett hvordan din menighet driver innsamlingsarbeid, ønsker vi å tilby oppdatert informasjon om prosjektene, og tilbyr ressurser som viser det gode arbeidet som skjer.

Ikon pil som peker nedover i en skyI vårt ressursarkiv kan menigheter og enkelpersoner laste ned ressurser som kan fritt benyttes og tilpasses i det lokale innsamlingsarbeidet. På vår Vimeo-kanal legger vi også ut filmer som produseres, med mulighet for både streaming og nedlasting.

Vi har dessverre ikke mulighet for å lage tilpassede ressurser til alle våre prosjekter, men om du savner informasjon og oppdatert informasjon til et konkret prosjekt, ta kontakt med en av våre medarbeidere >>