Menighetens økonomi og givertjeneste

På denne siden finner du viktig informasjon for deg som har ansvar for eller er involvert i menighetens økonomiarbeid og givertjeneste. Nederst på siden finner du fristene for innberetning av skattefrie gaver og søknad om momskompensasjon.

Felles ansvar for fellesarbeidet

Menighetene oppfordres til å budsjettere inn midler til fellesarbeidet, i samsvar med de anbefalte menighetsvedtektene. Disse sier at menigheten skal være delaktig vårt fellesarbeid blant annet ved å delta etter økonomisk evne, med intensjon om å bidra med

  • ti prosent eller mer av menighetens inntekter når det gjelder gaver til Misjonskirken Norge
  • én prosent eller mer når det gjelder gaver til Misjonskirken UNG.

prosjektsidene finner du oversikt over alle våre giverprosjekter. Se også informasjon om ulike givermuligheter, økonomiforvaltning, skattefradrag m.m. på mknu.no/giver.

Fastgiver

Vi oppfordrer menighetene til å bli fastgiver til de giverprosjektene man vil støtte. Vi gir individuell veiledning til de enkle stegene menighetene må gjøre, blant annet får man tildelt et eget KID-nummer, noe som forenkler den administrative oppfølgingen av givertjenesten. Ta kontakt for å etablere fast givertjeneste for menigheten.

Enkeltgaver

Enkeltgaver fra menighetene kan gis til Misjonskirken Norges og Misjonskirken UNGs kontonummer. Merk betalingen tydelig med formålet – navn på prosjektet og land.

Konto nr. 3000 15 10300  – Misjonskirken Norge

Konto nr. 3000 15 09000  – Misjonskirken UNG

Kampanjer og kollekter

Menigheten oppfordres særlig til å ta opp to kollekter i året til vårt fellesarbeid:

  • Julekampanjen: Desember hvert år setter vi fokus på og samler inn penger til ett av våre internasjonale prosjekter. Det produseres da ulike ressurser for innsamlingen, til fri bruk i menigheten, som adventsfilmer, bilder, PowerPoint-presentasjon m.m.
  • Misjonskirkens dag: Den fjerde søndagen i oktober hvert år fokuserer vi på det som binder oss sammen som kirkesamfunn: vår visjon, satsingsområder og fellesprosjekter. Menigheten oppfordres til å da opp en kollekt til Misjonskirken Norge og UNG sitt fellesarbeid. Også her vil det være tilgjengelige noen ressurser for menighetene, som for eksempel visjonsfilm og taleutkast og samtalespørsmål til smågrupper.

Menighetsrelaterte fellestjenester og rådgivning(menighetsrådgiverordningen)

Generalforsamlingen i 2008 vedtok at menighetene skulle dekke 75 prosent av kostnadene for menighetsrådgiverordningen. Fra 2022 er navnet endret til «menighetsrelaterte fellestjenester og rådgivning» for å gi et bedre bilde av ordningens innhold. Kostnaden fordeles ut fra antall registrerte medlemmer i menighetene. I desember 2019 vil menigheten få informasjon om beløpet det forventes at menigheten innbetaler for det kommende året. Fra 2020 mottar menigheten månedlig faktura for menighetsrelaterte fellestjenester og rådgivning.

Ressursarkiv

Noen menigheter lager kampanjer for konkrete formål, noen tar jevnlig opp kollekter til fellesarbeidet, mens andre igjen har faste trekk til giverprosjektene. Uansett hvordan din menighet driver innsamlingsarbeid, ønsker vi å tilbyr oppdaterte informasjon fra prosjektene og ressurser som viser frem det gode arbeidet som drives.

Ikon pil som peker nedover i en skyI vårt ressursarkiv kan menigheter og enkelpersonter laste ned ressurser som kan fritt benyttes og tilpasses i det lokale innsamlingsarbeidet. På vår Vimeo-kanal legger vi også ut alle filmer som produseres, med mulighet for både streaming og nedlasting.

Vi har dessverre ikke mulighet for å lage tilpassede ressurser til alle våre prosjekter, men om du savner informasjon og oppdatert informasjon til et konkret prosjekt, ta kontakt med en av våre kommunikasjonsmedarbeidere.