Menighetsgaver

Vi oppfordrer menighetene til å bli fastgiver til de giverprosjektene som menigheten ønsker å støtte. Vi gir individuell veiledning til de enkle stegene menighetene må gjøre, blant annet får man tildelt et eget KID-nummer, noe som forenkler den administrative oppfølgingen av givertjenesten. Ta kontakt for å etablere fast givertjeneste for menigheten:

Misjonskirken Norge

Administrasjonsleder
Yngve H. Brosstad
Telefon: 404 35 423
E-post: yngve@mknu.no

Misjonskirken UNG

Økonomikonsulent
Elisabeth Løken Stadheim
Telefon: 400 33 543
E-post: elisabeth@mknu.no

Enkeltgaver

Enkeltgaver fra menighetene kan gis til Misjonskirken Norges og Misjonskirken UNGs kontonummer. Merk betalingen med formål og gjerne tilhørende prosjektnummer.

Konto nr. 3000 15 10300  – Misjonskirken Norge

Konto nr. 3000 15 09000  – Misjonskirken UNG

Ressurser og informasjon

Menighetene samler inn penger til fellesskapet på ulike måter. Noen lager kampanjer for konkrete formål, andre tar jevnlig opp kollekter til fellesarbeidet – mens andre igjen har faste trekk til giverprosjektene, etter en fast prosentandel av menighetens inntekter.

Vi ønsker at menighetene lykkes med sine innsamlinger til giverprosjektene. Vi jobber derfor fortløpende med å produsere nye ressurser, som viser frem det gode arbeidet som drives. Disse kan misjonskirkene bruke og tilpasse for informasjon og innsamling lokalt.

Aktuelle kanaler:

Vi oppdaterer jevnlig ressursarkivet med presentasjoner, filmklipp, foto og informasjonsark som menighetene fritt kan bruke i sin menighet. Se mappen «Innsamling – informasjon om giverprosjektene».

Vi har et eget filmarkiv på Vimeo der vi legger ut og oppdaterer alle aktuelle filmer. Filmene kan spilles av direkte eller å lastes ned på forhånd via Vimeo.
Se vimeo.com/misjonskirkennorge.

Menighetene får jevnlig tilsendt en gaverapport per e-post. Rapporten viser hvordan innsamlingen går så langt, både totalt og for enkelte giverprosjekter.  I 2018 starter vi å sende ut nyhetsbrev per e-post som er mer konkrete for hvert av giverprosjektene og tilpasset menighetenes innsamlinger. Menighetsgivere til Vekst 2020 får allerede slik informasjon.

Misjonsbladet har jevnlig nyheter fra våre fellesprosjekter og bladet kan sendes ut til alle som er med i menigheten. Vi oppfordrer alle våre pastorer og menighetsledere til å ta seg tid til å lese gjennom bladet og på den måten holde seg oppdatert om det som beveger seg i vårt fellesarbeid.

Les misjonsbladet på nett her.

Trenger du hjelp til å finne informasjon eller lurer på noe om hvordan informere om giverprosjektene?

Ta gjerne kontakt med kommunikasjonstjenesten.