Menighetens økonomi og givertjeneste

På denne siden finner du viktig informasjon for deg som har ansvar for eller er involvert i menighetens økonomiarbeid og givertjeneste. Nederst på siden finner du fristene for innberetning av skattefrie gaver og søknad om momskompensasjon.

Felles ansvar for fellesarbeidet

Menighetene oppfordres til å budsjettere inn midler til fellesarbeidet, i samsvar med de anbefalte menighetsvedtektene. Disse sier at menigheten skal være delaktig vårt fellesarbeid blant annet ved å delta etter økonomisk evne, med intensjon om å bidra med

  • ti prosent eller mer av menighetens inntekter når det gjelder gaver til Misjonskirken Norge
  • én prosent eller mer når det gjelder gaver til Misjonskirken UNG.

prosjektsidene finner du oversikt over alle våre giverprosjekter. Se også informasjon om ulike givermuligheter, økonomiforvaltning, skattefradrag m.m. på mknu.no/giver.

Fastgiver

Vi oppfordrer menighetene til å bli fastgiver til de giverprosjektene man vil støtte. Vi gir individuell veiledning til de enkle stegene menighetene må gjøre, blant annet får man tildelt et eget KID-nummer, noe som forenkler den administrative oppfølgingen av givertjenesten. Ta kontakt for å etablere fast givertjeneste for menigheten.

Enkeltgaver

Enkeltgaver fra menighetene kan gis til Misjonskirken Norges og Misjonskirken UNGs kontonummer. Merk betalingen tydelig med formålet – navn på prosjektet og land.

Konto nr. 3000 15 10300  – Misjonskirken Norge

Konto nr. 3000 15 09000  – Misjonskirken UNG

Kampanjer og kollekter

Alle våre menigheter inviteres til å delta i kampanjeåret vårt, og vi håper dere vil være med å sette fokus på de nasjonale og internasjonale formålene vi setter ekstra fokus på hvert år. Under finner du oversikt over kampanjeåret vårt hvor også Misjonskirken Ung og Ansgarskolen er inkludert. 

Kampanjeåret i Misjonskirken

Januar-mars
Vinterkampanjen

Formål: nasjonalt
Vi er et fellesskap som har mulighet til å bety noe for hverandre, nærmiljøet og landet vårt.  Flere i landet vårt trenger å møte mennesker som deler sin tro i ord og handling!
I 2023– Sett fokus på Tro Sende Plante på gode steder. Les mer her.

Mai
Ansgarskolen

Formål: Ansgar bibelskole. Les mer her.

Juni-juli
Misjonsløpet «Ikke bare et løp»

Formål: internasjonalt
Lokalt på en menighetsweekend eller på sommeravslutningen til menigheten. Sett opp en artig løype, få med løpere og sponsorer, og løp så mange runder som mulig for et godt formål. Eller ta inn en kollekt!
I 2023– Misjonsløp og innsamling for kirkebygg i Onesti, Romania. Menigheten i Onesti ønsker å selv eie kirkebygget de bruker i dag. Dette vil vi støtte opp om. Les mer her

September-oktober
UNG-kampanjen
Formål: Misjonskirken UNG. Les mer her.

Uke 43 – uke 44
Misjonskirkens dag
Denne dagen feirer vi det store fellesskapet vi tilhører. Les mer her.
I 2023– I år samler vi inn til Fem byer. Sett av en søndag i oktober allerede nå!

Advent og jul
Julekampanjen

Sett av en adventssamling eller julegudstjenesten til et internasjonalt formål i regi av en av våre søsterkirker.
I 2023– formålet kommer på starten av høsten.

Ressurser for å gjøre det enkelt:

  • For hver kampanje lager vi film og annet informasjonsmateriell for gudstjenester og temakvelder.
  • Vi følger også opp med noen artikler, filmer m.m. som lett kan deles på deres nettsider og i sosiale medier.
  • I etterkant vil vi sende ut oppdatering på status rundt innsamlngen. Les om Julekampanjen 2022 her.

Menighetsrelaterte fellestjenester og rådgivning(menighetsrådgiverordningen)

Generalforsamlingen i 2008 vedtok at menighetene skulle dekke 75 prosent av kostnadene for menighetsrådgiverordningen. Fra 2022 er navnet endret til «menighetsrelaterte fellestjenester og rådgivning» for å gi et bedre bilde av ordningens innhold. Kostnaden fordeles ut fra antall registrerte medlemmer i menighetene. I desember 2019 vil menigheten få informasjon om beløpet det forventes at menigheten innbetaler for det kommende året. Fra 2020 mottar menigheten månedlig faktura for menighetsrelaterte fellestjenester og rådgivning.

Ressursarkiv

Noen menigheter lager kampanjer for konkrete formål, noen tar jevnlig opp kollekter til fellesarbeidet, mens andre igjen har faste trekk til giverprosjektene. Uansett hvordan din menighet driver innsamlingsarbeid, ønsker vi å tilbyr oppdaterte informasjon fra prosjektene og ressurser som viser frem det gode arbeidet som drives.

Ikon pil som peker nedover i en skyI vårt ressursarkiv kan menigheter og enkelpersonter laste ned ressurser som kan fritt benyttes og tilpasses i det lokale innsamlingsarbeidet. På vår Vimeo-kanal legger vi også ut alle filmer som produseres, med mulighet for både streaming og nedlasting.

Vi har dessverre ikke mulighet for å lage tilpassede ressurser til alle våre prosjekter, men om du savner informasjon og oppdatert informasjon til et konkret prosjekt, ta kontakt med en av våre kommunikasjonsmedarbeidere.