Arven for Guds rike
– en gave for framtiden

En testamentarisk gave til Misjonskirken Norge kan bety mye for framtidens muligheter for å gi evangeliet videre, både i misjonen og i våre menigheter.

Dersom du bestemmer deg for å skrive Misjonskirken Norge eller Misjonskirken UNG inn i ditt testamente, vil vi sørge for at arvedelen fra deg blir forvaltet etter ditt ønske. Du kan øremerke gaven til det du ønsker eller du gir oss frihet til å forvalte arvegaven etter viktige behov.

Hvordan?

  • arv.no, kan du enkelt opprette et testamentet, uten å måtte gå gjennom advokat. Dette er en uavhengig stiftelse, som tilbyr digitalt opprettelse av testamentet, oppbevaring av testamentet og eventuelt juridiske spørsmål knyttet til dette.

  • Et testamentet skal settes opp etter formelle krav i Arveloven. Hovedregelen er at personer med barn, kan gi bort en tredjedel av formuen, mens livsarvinger (ektefelle, barn) har rett på to tredjedeler av arven. Personer uten livsarvinger kan gi bort alt i et testamente. Hvis ikke vil personens eiendeler og formue tilfalle Staten.

  • Blir Misjonskirken Norge tilgodesett med arv, vil vi sammen med eventuelle andre arvinger, omsette eiendeler og eiendom til markedsverdi og sammen med annen formue, fordele dette slik den som oppretter testamente ønsker dette.

Kontakt/spørsmål

  • Vi anbefaler arv.no som en kilde til informasjon. Har kan du også stille spørsmål, samt enkelt sette opp ditt testamentet digitalt.

  • Har du ytterligere spørsmål, kan du kontakte Yngve Brosstad via telefon 991 65 878  eller e-post til yngve@mknu.no.

  • Du kan også sende et fortrolig brev til: Misjonskirken Norge, v/ Yngve Brosstad, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo

  • NB! For testamentariske gaver til Misjonskirken UNG, send e-post til ung@mknu.no, eller brev brev til Misjonskirken UNG, v/ Wenche I. Myren, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo