Misjonskirken Norge har en nær og god relasjon til vår søsterkirke i Hong Kong. På bildet er internasjonal leder Jon-Arne Hoppestad (nr 2 f.v.) på besøk. Avbildet sammen med sentrale ledere i MCCHK.

Søsterkirke i Hong Kong

Vår søsterkirke i Hong Kong er The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK). MCCHK ble et selvstendig kirkesamfunn i 1993 og består i dag av 12 misjonskirker. Vi reiser årlig på besøk, samarbeider tett og har en nær relasjon til MCCHK.

Utover menighetsarbeid driver vår søsterkirke fire barnehager, to barneskoler, en ungdomsskole subsidiert av staten og et eldresenter. MCCHK arrangerer misjonsturer til Kambodsja og fastlands-Kina og støtter Misjonskirken Norges arbeid i Kongo og Colombia med betydelige beløp. Barnehagene er organisert i en egen stiftelse som heter Christian Little Angel Kindergarten. Generalsekretær og internasjonal leder i Misjonskirken Norge er styremedlemmer i stiftelsen og deltar ved årsmøtene i Hong Kong.

Nettsiden til MCCHK på norsk og engelsk>>

Begynte i en flyktningleir

Mellom 1951 og 1996 har flere norske misjonærer bidratt til å bygge opp arbeidet i Hong Kong med fokus på helse, utdanning og menighetsfelleskap. Da dørene lukket seg for misjonsvirksomhet i fastlands-Kina på 50-tallet, endte flere av misjonærene opp i Hong Kong i stedet. I den store flyktningleiren Rennie’s Mill var det omfattende behov og pionerne Hanny Grønlund og Annie Skau Berntsen bidro i arbeidet med å starte klinikken Håpets Havn. Fra klinikken ble grunnlagt i 1955 og til i dag har Håpets Havn utviklet seg til å bli et anerkjent og profesjonelt sykehus med fokus på geriatri, rehabilitering, et holistisk helsetilbud og evangelisering. I dag støtter Misjonskirken Norge en sykehusprest på Håpets havn. Les mer om Håpets Havn her.

Les mer om vårt historiske engasjement i Kina og Hong Kong på misjonshistorie.no>>