Misjonskirken Norge har en nær og god relasjon til vår søsterkirke i Hong Kong. På bildet er leder for Internasjonal avdeling Jon-Arne Hoppestad (nr 2 f.v.) på besøk. Avbildet sammen med generalsekretær for MCCHK, Simon Yeung og hans kone Millie til høyre, og navn til venstre.

Søsterkirke i Hong Kong

Vår søsterkirke i Hong Kong er The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK). MCCHK ble et selvstendig kirkesamfunn i 1993 og består i dag av 13 misjonskirker og en menighet i Macao (egen administrativ region). Vi reiser årlig på besøk, samarbeider tett og har en nær relasjon til MCCHK.

Utover menighetsarbeid driver vår søsterkirke fire barnehager, to barneskoler, en ungdomsskole, et eldresenter og et eldrehjem. MCCHK arrangerer misjonsturer til Kambodsja og støtter Misjonskirken Norges arbeid i Kongo og Colombia med betydelige beløp. Barnehagene er organisert i en egen stiftelse som heter Christian Little Angel Kindergarten. Generalsekretær og leder i Internasjonal avdeling i Misjonskirken Norge er styremedlemmer i stiftelsen og deltar ved årsmøtene i Hong Kong.

Vi har ingen norske misjonærer utsendt til Hong Kong i dag, men i 2019 åpnet vi muligheten for volontører som ønsker å reise på korttidstjeneste til Hong Kong.

Nettsiden til MCCHK på norsk og engelsk>>

Begynte i en flyktningleir

Mellom 1951 og 1996 har flere norske misjonærer bidratt til å bygge opp arbeidet i Hong Kong med fokus på helse, utdanning og menighetsfelleskap. Da dørene lukket seg for misjonsvirksomhet i fastlands-Kina på 50-tallet, endte flere av misjonærene opp i Hong Kong i stedet. I den store flyktningleiren Rennie’s Mill var det omfattende behov og pionerne Hanny Grønlund og Annie Skau Berntsen bidro i arbeidet med å starte klinikken Håpets Havn. Fra klinikken ble grunnlagt i 1955 og til i dag har Håpets Havn utviklet seg til å bli et anerkjent og profesjonelt sykehus med fokus på geriatri, rehabilitering, et holistisk helsetilbud og evangelisering. Les mer om Håpets Havn her.

Les mer om vårt historiske engasjement i Kina og Hong Kong på misjonshistorie.no>>