Eldre mann klapper i forsamlingen på gudstjeneste i Kina

Vårt arbeid i Kina

I Kina støtter vi menighetsbyggende arbeid i Shaanxi-provinsen. Vår søsterkirke der er Tre-selv kirken, den offisielle protestantiske kirken i Kina. Vi samarbeider med Shaanxi Kristne Råd, som har ansvar for å koordinere virksomheten blant de mer enn 500 000 registrerte kristne i provinsen. Det er spesielt menigheter og deres utposter i Shangzhou-distriktet vi har kontakt med. I dag støtter vi tiltak for lederutvikling som kurs, teologisk tidsskrift, studiereiser og bibelskole. Vi har og en søsterkirke i Hong Kong.

Mesteparten av støtten til arbeidet i Kina og Hong Kong formidles gjennom Søster Annie Skaus Minnefond.

Bibelskole

Vår søsterkirke i Kina trenger sårt mange flere pastorer. Derfor satser de stort på å utdanne flere gjennom bibelskolen i byen Xi’an, i Shaanxi. Det er rundt 100 studenter på bibelskolen, fordelt på fireårig pastorstudium og ettårig bibelskole. Vi støtter bibelskolen økonomisk, slik at de kan kjøpe inn nye bøker, sende studentene på menighetsbesøk for opplæring, gi stipend for videreutdanning av lærere og økonomisk støtte til noen studenter. Det planlegges å bygge ny bibelskole med bedre infrastruktur og plass til flere elever. Ny tomt er avklart og snart håper ansatte ved bibelskolen at bygningsarbeidet kan settes i gang.

Historiske røtter

Vårt arbeid i Kina har lange, historiske røtter. Allerede på årsmøtet i Skien i 1899 ble det bestemt at Misjonskirken Norge skulle engasjere seg i Kina, og i 1900 ble våre første misjonærer sendt ut. Vi har ikke hatt utsendinger til fastlands-Kina siden 1951, da kulturrevolusjonen brøt ut og misjonsvirksomhet ble forbudt. I flere perioder har det vært forfølgelse og utfordrende tider, men menighetene har overlevd og er i dag fortsatt aktive.

misjonshistorie.no kan du lese mer om vårt historiske engasjement i Kina.

Se historisk film: Gjensyn med Kina

Nytt fra Kina

ENDELIG BESØK: Høsten 2023 kunne internasjonal leder, Jon-Arne Hoppestad, endelig besøke Kina igjen. Her sammen…

PIONERER: Esther og Jacob Nordmo er trolig blant Misjonskirken Norges misjonærer i Kina, som har…

ATTRAKSJON: Glassbroer er blitt en utbredt attraksjon i Kina. De besøkende fra Norge fikk forsøke…