PROSJEKTNR: 3200

«Den ene generasjon planter trærne; den neste sitter i deres skygge»

-Kinesisk visdomsord

Dagens arbeid i Kina er frukten av et utrettelig engasjement og pågangsmot fra våre første misjonærer helt tilbake i 1899. Det har vært forfølgelse og utfordrende tider, men menighetene har overlevd og er i dag svært aktive.

→ Se film om vårt arbeid i Kina 

Shaanxi-provinsen

Misjonskirken Norge startet sitt arbeid i Shaanxi-provinsen i 1899. Da revolusjonen brøt ut på 1950-tallet ble misjonærene tvunget til å forlate arbeidet. Først på midten av 1990-tallet fikk vi gjenopprettet kontakten med menigheter som hadde vært isolert i over 40 år. De hadde overlevd forfølgelsestiden og vokst kraftig, men pastor- og lederutdanning lå nede.
I dag samarbeider vi med Shaanxi Kristne Råd og om støtte til bibelskole i Xi’an og desentraliserte lederkurs på alle nivåer i kirken. Shaanxi-provinsen har minst 450 000 kirkemedlemmer og vokser stadig.

Hong Kong

Da misjonærene måtte forlate arbeidet i Shaanxi under revolusjonen, dro noen til britisk kontrollerte Hong Kong for å jobbe med kinesiske flyktninger. Det var på denne tiden tuberkulosesanatoriet Håpets Havn ble etablert, med blant annet Annie Skau Berntsen. I dag er dette et anerkjent, kristent bydelssykehus.

Hong Kong er et svært moderne og spennende storbyområde i sør-Kina, hvor vår søsterkirke, The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK), driver barnehage, skoler og eldrehjem, i tillegg til menighetsarbeidet. De støtter økonomisk Misjonskirken Norges arbeid i Colombia og Kongo, og de deltar aktivt i Vekst 2020-satsingen.