Eldre mann klapper i forsamlingen på gudstjeneste i Kina

 PROSJEKTNR: 3200

Vårt arbeid i Kina

Dagens arbeid i Shaanxi-provinsen i Kina, er frukten av et utrettelig engasjement og pågangsmot fra våre første misjonærer helt tilbake i 1899. Det har vært forfølgelse og utfordrende tider, men menighetene har overlevd og er i dag svært aktive. Shaanxi-provinsen har minst 450 000 kirkemedlemmer og vokser stadig.

Les også: Historisk blikk på Kina-misjonen

Vi har også tett kontakt med vår søsterkirke i Hong Kong, The Mission Covenant Church of Hong Kong, som driver barnehage, skoler og eldrehjem, i tillegg til menighetsarbeidet. De støtter også økonomisk Misjonskirken Norges arbeid i Colombia og Kongo.

→ Se film om vårt arbeid i Kina 

Siste nytt fra Kina

PIONÈRER: Misjonærparene Ester og Jacob Nordmo, og Konstanse og Fredrik Riis, sammen med menigheten i…

ENGASJERT I ROMANIA: Pastor Jens Kåre Lindal i Vågsbygd misjonskirke, er engasjert sammen med mange…

    ANNIE-HISTORIKK: Lilian Nordby (t.h.) og Reidun Fjeld ser gjennom avisklipp om Annie Skau…