Kristiansand, 24.-26. april 2020:

MOMENT2020 er et fellesarrangement i Kristiansand for alle misjonsmenighetene i landet, Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge.

Satsingen «Vekst 2020» har betydd langt mer enn en fordobling for sørlandskommunen Kristiansand. Nå samler menighetene her over 1 500 mennesker til gudstjeneste på en vanlig søndag.

Arrangementet foregår blant annet på kongressenteret Q42.

Denne formidable veksten vi vil markere og lære av under MOMENT2020. Så vil vi se framover og sette oss nye ambisiøse mål! Gud har gitt oss et oppdrag – flere mennesker må få høre om Jesus!

MOMENT2020 blir vår viktigste møteplass for å se hva som har skjedd, feire dagens fellesskap – og inspireres til å bygge Guds rike i årene som kommer!

Om arrangementet

Forside brosjyre

Trykk på bildet for digital brosjyre

  • Under MOMENT2020 gjennomføres Generalforsamlingen i Misjonskirken Norge, Landsmøtet for Misjonskirken UNG og eiermøtet for Ansgarskolen.
  • Lokalt vertskap er ti misjonsmenigheter i Kristiansand. Leder for hovedkomitéen er generalsekretær Øyvind Haraldseid.

MOMENT2020 blir møteplassen der vi både ser bakover, feirer dagens enhet og fellesskap – og samtidig ser framover. Ordet «moment» er latin og betyr «bevege». Det er også synonym for ordet «milepæl». På engelsk betyr ordet «øyeblikk».

#moment2020