Landsmøtet for Misjonskirken UNG

Tidspunkt: Fredag 6. november 2020 kl. 17:00 – 20:00.

Sted: Digitalt forum på internett.

Påmelding og gjennomføring

Påmeldingen til landsmøtet åpner 1. oktober, og lukkes 31. oktober kl. 23.59. I det digitale påmeldingsskjemaet, skal både e-post adresse og mobilnummer (smarttelefon) oppgis, som også skal benyttes i det digitale landsmøtet. Hver person som skal delta må fylle ut skjemaet.

Det digitale påmeldingsskjemaet erstatter fullmaktsskjemaet.

I UNGs lover §4.2 står beskrevet hvem som kan stille som delegat. I skjemaet skal man krysse av for kun ett av følgende seks alternativer:

Delegat:
– representant for et lokallag i UNG
– som sentralt medlem i UNG
– som medlem i landsstyret

Observatør:
– fra et lokallag i UNG
– ansatt i UNG
– annet

Før du fyller ut påmeldingsskjemaet, er det viktig å lese gjennom veiledningen for det digitale landsmøtet. Veiledningen ligger sammen med sakspapirene eller du kan lese det ved å klikke her.
Påmeldingsskjemaetklikk her. 

Saksdokumenter

Opprinnelig innkallingen ble sendt per epost den 3.12.2019 til alle lokallag og sentrale medlemmer i UNG.

Innkallingsbrevet og andre saksdokumenter finner du i mappen «2 Organisasjon – Landsmøte» – på nettsiden for UNG-ressurser. Se her.

Alle medlemmer, landsstyret, korpsstyret og Misjonskirken Norges hovedstyre har forslagsrett til landsmøtet.

Fristen for å sende inn saker og forslag til styrekandidater har gått ut.

Årboka inneholder årsmeldingen 2018-2019 for Misjonskirken UNG.

Les årboka nå – klikk her eller på bildet.

Misjonskirken UNG – les mer om organisasjonen her. Se organisasjonskartet for UNG her.

Generalforsamlingen for Misjonskirken Norge, lørdag 7. november 2020 – klikk her.