Landsmøtet for Misjonskirken UNG – forhandlinger

Landsmøtet (LM) skjer 6.-7. november 2020 i Oslo, i Oslo misjonskirke Betlehem. Møtet skulle opprinnelig vært gjennomført i april.

Opprinnelig innkallingen ble sendt per epost den 3.12.2019 til alle lokallag og sentrale medlemmer i UNG. Innkallingsbrevet, fullmaktsskjema og andre saksdokumenter finner du i mappen «2 Organisasjon – Landsmøte» – på nettsiden for UNG-ressurser. Se her.

Praktisk informasjon om påmelding kommer.

Alle medlemmer, landsstyret, korpsstyret og Misjonskirken Norges hovedstyre har forslagsrett til landsmøtet. Forslag til kandidater, saker og forslag til kandidat for UNG-prisen 2020, kan sendes inn direkte på eget skjema – se her.

Saksliste og saksdokumenter sendes ut senest én måned før forhandlingene. Alle forhandlingsdokumentene blir lagt i samme mappe som innkallingsbrevet og skjemaene.

Saksliste for landsmøtet:

(Foreligger ikke enda)