Vil du bli medlem i PO?

Personalorganisasjonen har i dag om lag 100 medlemmer som er ansatt som arbeidstaker i en av organisasjonene lokalt og sentralt. PO ivaretar medlemmenes interesser i forhold til arbeidsgiveren og verner om retten til gode lønns- og ansettelsesvilkår. En viktig del av arbeidet til PO er utformingen av tariff-, lønns- og særavtaler, samt hovedavtalen overfor arbeidsgiver. Vi arbeider for å skape trygghet, tydelighet og orden i vårt arbeidsmarked.

Innmelding og utmelding i PO

Alle inn- og utmeldinger skjer gjennom POs styre.

Meld deg inn i PO – klikk her.

Utmeldingsskjema er i mappen PO 5.


Medlemskontingent

Hvert medlem betaler en medlemskontingent som fastsettes av POs generalforsamling.

Kontingenten for medlemmer kr 239 per måned. Det avtales med arbeidsgiver å trekke månedsbeløpet ved lønnsutbetaling.

Beløpet dekker medlemskapet i Krifa, og det gir også et tilskudd til POs budsjett. Hele beløpet er fradragsberettiget på skattemeldingen.

PO er medlem av arbeidstakerorganisasjonen Krifa.

Det enkelte PO-medlem er automatisk medlem i Krifa. Det vil ikke mulig å bare være medlem i PO. Alle medlemmene vil dermed være fullverdige medlemmer både i PO og i Krifa.

Les mer om medlemsfordelene i Krifa på ressurssiden for PO-medlemmer.

Les om Krifa på nett – klikk på bildet.