Bli medlem av PO?

Misjonskirken Norges Personalorganisasjon (PO) er en interesseorganisasjon for alle ansatte i Misjonskirken Norge og Misjonskirken Ung, og menigheter, foreninger, skoler, institusjoner og annet, som er en del av nevnte enheter, eller assosiert med en av disse. Medlemskap kan enten være gjennom kollektiv innmelding eller ved personlig medlemskap.

Les om Krifa på nett – klikk på bildet.

PO er medlem av arbeidstakerorganisasjonen Krifa som gjør at den enkelte PO-medlem automatisk er medlem også der. Det vil ikke lenger være mulig å bare være medlem i PO. Alle medlemmene vil dermed være fullverdige medlemmer både i PO og i Krifa. Les mer om medlemsfordelene i Krifa på ressurssiden for PO-medlemmer.

Innmelding og utmelding
All inn- og utmelding skjer gjennom PO. Les mer om innmelding her. Utfylte skjema sendes som vedlegg i e-post til styreleder i PO: post@personalorganisasjonen.no 

Innmeldingsskjema – klikk her.

Utmeldingsskjemaene ligger i mappen PO 5, både i Word og Pdf.

Medlemskontingent
Hvert medlem betaler en medlemskontingent som fastsettes av POs generalforsamling. Kontingenten for medlemmer i 2019, er kr 239 per måned. Beløpet dekker medlemskapet i Krifa, og det gir også et tilskudd til POs budsjett. Hele beløpet er fradragsberettiget på skattemeldingen.