Styret i Personalorganisasjonen

PO sin epost-adresse som går automatisk til styreleder: post@personalorganisasjonen.no 


Styret består av (etter valg 24.03.2021):

Jarle Råmunddal (Randesund misjonskirke), mobil: 474 60 700, epost: jarle@mkirken.no

Eilif Tveit (Misjonskirken Lyngdal), mobil: 932 14 020, epost: eilif@mkirken.net

Martine Aanensen (Arendal misjonskirke), epost: martineaanensen@gmail.com

Øyvind Slåtta (Misjonskirken Drammen / Misjonskirken Norge), epost: oyvind.slatta@mknu.no

John Yngvar Syvertsen (Ansgarskolen), epost: syver@ansgarskolen.no

1. varamedlem: Thomas J. Vårlid (Ansgarskolen), e-post: vaarlid@ansgarskolen.no

2. varamedlem: Marion G. Bojanowski (Grimstad misjonskirke), epost: marion@grimstadmisjonskirke.no


Økonomikonsulent for PO: Marit E. Hübenbecher (Misjonskirken Norge), mobil: 456 01 654, e-post: marit@mknu.no