Tre unge gutter fra Onesti

PROSJEKTNR: 3504

Barna i Onestí, Romania

Barn og unge er sårbare, særlig i livssituasjoner preget av fattigdom. Misjonskirken Norge ønsker å bidra til å gi utsatte barn muligheter og et trygt miljø å være en del av.

Med barnefondet ønsker vi å investere i kortsiktige og etterhvert mer langsiktige utviklingsprosjekter som utgjør en forskjell for barn i Romania. Gavene til dette fondet brukes på å arrangere barneklubber i Onestí og flere av landsbyene rundt. Gjennom klubbene får barn og unge et flott aktivitetstilbud en gang i uka, de får delta på jule- og bursdagsfeiringer og mulighet til å bli med på leir. I noen tilfeller er det behov for nødhjelp, og da bidrar fondet til å dekke utgifter barnas familie ikke ville klart selv.