Vårt arbeid i Romania

I et stadig mer sekularisert Europa ønsker vi å bidra til å gjøre en forskjell i menneskers liv. På tross av gode forutsetninger for utvikling, forblir Romania et av Europas fattigste land, sterkt preget av korrupsjon, arbeidsledighet og sosial ulikhet. Innad i Romania er det store kontraster mellom moderne storbyer og fattige landsbyer, mellom noen som opplever en rivende økonomisk utvikling og andre som lever fra hånd til munn.

Romania har en rombefolkning på over én million. De tilhører Europas største minoritetsgruppe og er en folkegruppe med lav sosial status, som lenge har vært utsatt for stigmatisering og diskriminering. Det er i denne konteksten vi ønsker å bringe et budskap om håp for alle mennesker, og satse på diakonalt arbeid som kan hjelpe mennesker ut av fattigdom. Engasjementet foregår hovedsakelig på to steder: Onesti og Calarasi.

Arbeidet i Onesti

Siden 2011 har vi aktivt støttet menighetsbyggende og diakonalt arbeid i Romania, i samarbeid med vår søsterkirke Det Danske Missionsforbund. Arbeidet er lokalisert i byen Onesti, nord-øst i Romania, og i nærliggende landsbyer.

Misjonærparet Dorthe og Cornel Pascu er utsendt fra Danmark og støttes av Misjonskirken Norge. De er en familie på fire som bor i Onesti og har vært i tjeneste siden 2006. Familien er svært engasjert i diakonalt arbeid og er i kontakt med mange vanskeligstilte familier. Pascu driver en menighet i sentrum av Onesti og satser på evangelisering og menighetsplanting i nærliggende landsbyer.

Barna i fokus

Mye av arbeidet handler om å investere i barn og unge. Det er startet flere barneklubber med fokus på vennskap, lek og trosopplæring. Gjennom et skoleprogram får rundt 70 barn støtte til å fullføre grunnskolen, samtidig som familiene deres får tett oppfølging. Årlige julefester med gaveutdeling, sang, moro og juleevangeliet har blitt et høydepunkt for mange, og hver sommer får rundt 60 barn og unge mulighet til å bli med familien Pascu på sommerleir.

Les om den historiske bakgrunnen for dagens engasjementet i Onesti>>

Nytt fra Romania

FIKK BIBEL: Det betyr mye å få en egen bibel når man er ny i…

LIV & VEKST ’21: I verdens minste coronavennlige kommentatorboks kommenterte og koordinerte misjonskonsulentene Øyvind Slåtta…

LANGE KØER: Mange av sykehusene i Romania sliter med mangel på personell, smittevernutstyr og medisiner….