Vårt arbeid i Romania

I et stadig mer sekularisert Europa ønsker vi å bidra til å gjøre en forskjell i menneskers liv. Romania er et av Europas fattigste land, sterkt preget av korrupsjon, arbeidsledighet og sosial ulikhet. Innad i Romania er det store kontraster mellom moderne storbyer og fattige landsbyer, mellom noen som opplever en rivende økonomisk utvikling og andre som lever fra hånd til munn.

Romania har en rombefolkning på over én million. De tilhører Europas største minoritetsgruppe og er en folkegruppe med lav sosial status, som lenge har vært utsatt for stigmatisering og diskriminering. Det er i denne konteksten vi ønsker å bringe et budskap om håp for alle mennesker, og satse på diakonalt arbeid som kan hjelpe mennesker ut av fattigdom. Engasjementet foregår hovedsakelig på to steder: Onesti og Calarasi.

Arbeidet i Onesti

Siden 2011 har vi aktivt støttet menighetsbyggende og diakonalt arbeid i Romania, i samarbeid med vår søsterkirke Evangelisk Frikirke Danmark. Arbeidet er lokalisert i byen Onesti, nord-øst i Romania, og i nærliggende landsbyer.

Misjonærparet Dorthe og Cornel Pascu er utsendt fra Danmark og støttes av Misjonskirken Norge. De er en familie på fire som bor i Onesti og har vært i tjeneste siden 2006. Familien er svært engasjert i diakonalt arbeid og er i kontakt med mange vanskeligstilte familier. Pascu tilhører en menighet i sentrum av Onesti som de har vært med å starte. Menigheten satser på evangelisering og menighetsplanting i nærliggende landsbyer.

Barna i fokus

Mye av arbeidet handler om å investere i barn og unge. Det er startet flere barneklubber med fokus på vennskap, lek og trosopplæring. Gjennom et skoleprogram får barn støtte til å fullføre grunnskolen, samtidig som familiene deres får tett oppfølging. Årlige julefester med gaveutdeling, sang, lek og juleevangeliet har blitt et høydepunkt for mange, og hver sommer får rundt 60 barn og unge mulighet til å bli med på sommerleir.

Les om den historiske bakgrunnen for dagens engasjementet i Onesti>>

Arbeidet i Calarasi

Lenger sør i Romania er vi engasjert i fylket Calarasi og har vært en samarbeidspartner der siden 2015. Vi samarbeider med ulike lokale menigheter og organisasjoner som satser på evangelisering, ledertrening, menighetsplanting, ungdomsarbeid og diakoni. Arbeidet koordineres og følges opp av en prosjektgruppe i Norge, som ledes av prosjektkonsulent for Romania Jens Kåre Lindal, i tett samarbeid med lokale medarbeidere i Calarasi.

Les mer om arbeidet her: Ny giv for arbeidet i Calarasi>>

Nye, norske utsendinger

Det er en stor glede at vi i august 2024 sender familien Jortveit og familien Stensland til Calarasi! Dette skjer i samarbeid med Familiekirka Lindesnes. Våre utsendinger skal ha hovedfokus på menighetsplanting og kommer til å jobbe tett med lokale medarbeidere og våre samarbeidspartnere i Calarasi-regionen.

Gave til Onesti

Gave til Calarasi

Nytt fra Romania

MSK for Romania:  1. Grimstad MSK har nylig fått gullskjerf, som et tydelig tegn på…

NYE UTSENDINGER: I samarbeid med Familiekirka Lindesnes, sender Misjonskirken Norge familien Stensland (t.v.) og familien…

KOMMER TIL TRO: Flere kommer til tro og lar seg døpe i Calarasi, Romania! Her…