Skolestøtten går til mange av familiene tilhører romfolket. De har over lang tid opplevd diskriminering. To til tre ganger i året er barna i skoleprosjektet med til byen for å handle klær og skolemateriell, til stor begeistring. (Foto: Trond Filberg)

Hjelper for å fullføre grunnskolen!

Det begynte med ti skoleelever. I dag er det rundt 70 barn som får støtte til å fullføre grunnskolen i og rundt Onestí.

Vi vet at utdanning er et viktig verktøy i kampen mot fattigdom, og uten skolegang går fattigdom dessverre ofte i arv fra generasjon til generasjon. Uten utdannelse er det stor risiko for å bli utnyttet senere i livet, for eksempel som billig arbeidskraft. Det er dette mønsteret vi ønsker å bidra til å bryte gjennom skoleprosjektet i Onestí.

Motvekt til økte priser

I teorien er skolegang gratis i Romania, men det koster med klær, sko, skolemateriell og transport. Prisene stiger i landet, særlig for matvarer, ved og transport. Med stigende priser og økende arbeidsledighet, sier det seg selv at det er krevende å få endende til å møtes. Hvis man i utgangspunktet sliter med å få mat på bordet til familien, velger mange å ta barna ut av skolen. Skoleprosjektet bidrar til å dekke noen av disse utgiftene som hindrer barna i å fullføre grunnskolen.

Cornel i en av romlandsbyene der familien får jevnlig hjelp med klær og mat, skolemateriell og transport. (Foto: Trond Filberg)

Blir diskriminert

Det er misjonærparet Pascu som holder i prosjektet og drar på besøk til familiene sammen med lokale medarbeidere. Oppfølgingen familiene får med jevnlig besøk og noen som lytter og bryr seg om hvordan de har det, er en viktig del av arbeidet. Flertallet av familiene tilhører romfolket og befinner seg i en svært vanskelig situasjon. Over lang tid har de opplevd diskriminering, som gjør det vanskelig å få seg jobb og bli inkludert i samfunnet.

To til tre ganger i året gjøres det innkjøp. Da blir barna i skoleprosjektet med til byen for å handle klær og skolemateriell, og det er ofte stor stas! Med en god utdannelse får barna muligheter og viktig kunnskap om sine rettigheter. De står da bedre rustet for livet videre.

Barna i Romania trenger din støtte for å fullføre skolegang. Din gave er med å gi barna skolegang og dermed en større sjanse for å få et bedre liv.

Støtt barna i skoleprosjektet ved å gi en engangsgave (Vipps/kort) eller bli fast giver på nettsiden >>