Skolestøtte i Onesti

Det begynte med ti skoleelever. I dag er det rundt 70 barn som får støtte til å fullføre grunnskolen i og rundt Onesti.

Vi vet at utdanning er et viktig verktøy i kampen mot fattigdom, og uten skolegang går fattigdom dessverre ofte i arv fra generasjon til generasjon. Uten utdannelse er det stor risiko for å bli utnyttet senere i livet, for eksempel som billig arbeidskraft. Det er dette mønsteret vi ønsker å bidra til å bryte gjennom vår skolestøtteordning i Onesti.

I teorien er skolegang gratis i Romania, men det koster med klær, sko, skolemateriell og transport. Prisene stiger i landet, særlig for matvarer, ved og transport. Med stigende priser og økende arbeidsledighet, sier det seg selv at det er krevende å få endende til å møtes. Hvis man i utgangspunktet sliter med å få mat på bordet til familien, velger mange å ta barna ut av skolen. Skoleprosjektet bidrar til å dekke noen av utgiftene som ofte hindrer barn i å fullføre grunnskolen.

Det er misjonærparet Pascu som holder i prosjektet og drar på besøk til familiene sammen med lokale medarbeidere. Oppfølgingen familiene får, med jevnlig besøk og noen som lytter og bryr seg om hvordan de har det, er en viktig del av arbeidet. Flertallet av familiene tilhører romfolket og befinner seg i en svært vanskelig situasjon. Over lang tid har de opplevd diskriminering, som gjør det vanskelig å få seg jobb og bli inkludert i samfunnet.

To til tre ganger i året gjøres det innkjøp. Da blir barna i skoleprosjektet med til byen for å handle klær og skolemateriell, og det er ofte stor stas. Med en god utdannelse får barna muligheter og viktig kunnskap om sine rettigheter. De står da bedre rustet for livet videre.

Se film fra Onesti!