PROSJEKTNR: 3507

Skolestøtte i Onestí

Alle barn har rett til skolegang. Likevel hindres mange barn i å gå på skolen fordi de trengs som arbeidskraft hjemme, skoleveien er kanskje for lang eller familien ikke har råd. Utdanning er et viktig verktøy i kampen mot fattigdom, og uten skolegang går fattigdom dessverre ofte i arv fra generasjon til generasjon. Det er dette mønsteret vi ønsker å bidra til å bryte gjennom vårt skoleprogram. I byen Onestí, nord i Romania, får rundt 70 barn hjelp med klær, sko, transport og skolemateriell. I tillegg blir familiene fulgt opp økonomisk, åndelig og sosialt.