Julekampanjen 2023 går til Calarasi

Les mer om Julekampanjen her.

Arbeidet i Calarasi

Fylket Calarasi ligger sør-øst i Romania, langs elva Donau og på grensa til Bulgaria. Det er en ca. 1,5 times kjøretur fra hovedstaden Bucuresti. Her samarbeider vi med ulike lokale menigheter og organisasjoner om evangelisering, ledertrening, ungdomsarbeid og diakoni. Arbeidet drives i områder som er preget av dyp fattigdom og arbeidsledighet. Flertallet av menneskene vi er i kontakt med tilhører rom-folket.

Evangelisering og ledertrening

Konkret handler det om støtte til drivstoff, oppvarming og strøm, bibler og annet materiell til utdeling i forbindelse med evangelisering. Vi bidrar og til å utruste eksisterende og nye ledere i menighetene og prosjektene, ved å støtte ledersamlinger og kurs.

Ungdomsarbeid

Vi investerer i neste generasjon kristne ledere i Calarasi ved å støtte opp om ungdomsarbeidet menighetene driver. Konkret innebærer dette støtte til en årlig, felles ungdomskonferanse for alle menighetene, og andre behov som dukker opp i det ukentlige ungdomsarbeidet.

Diakoni

Våre samarbeidspartnere i Calarasi er engasjert i diakonalt arbeid og i kontakt med flere vanskeligstilte familier. Mye av vår økonomiske støtte går til ulike diakonale tiltak. Hver jul får alle barna de er i kontakt med  en julegave og det kjøpes inn ekstra mat til fattige familier. I enkelte tilfeller er det behov for nødhjelp.

Deler av støtten vår går til organisasjonen FREE, som hjelper unge kvinner ut av prostitusjon og jobber med bevisstgjøringsarbeid. De driver blant annet et drop-in senter i hovedstaden Bucuresti og et «safe house» for rehabilitering utenfor byen.

Nytt fra Romania

SKAPER HÅP: Vårt mål er å dele de gode nyhetene om Jesus Kristus med mennesker…

UNGDOMSKONFERANSE: De siste fire årene har Misjonskirken Norge vært med å arrangere konferanse for ungdom…

JULEKAMPANJEN: I dag lanseres årets julekampanje som går til misjonsarbeidet i Calarasi, Romania! Del juleglede,…