Arbeidet i Calarasi

Fylket Calarasi ligger sør-øst i Romania, langs elva Donau og på grensa til Bulgaria. Det er en ca. 1,5 times kjøretur fra hovedstaden Bucuresti. Her samarbeider vi med et fellesskap av ti menigheter om evangelisering, ledertrening, ungdomsarbeid og diakoni. Menighetene ligger i landsbyer som er preget av dyp fattigdom og arbeidsledighet. Flertallet av menneskene vi er i kontakt med tilhører rom-folket.

Evangelisering og ledertrening

Vi støtter opp om ulike behov som menighetene i fellesskapet har, særlig knyttet til menighetsplanting og evangelisering. Konkret handler det om støtte til drivstoff, oppvarming og strøm, bibler og annet materiell til utdeling i forbindelse med evangelisering. Vi bidrar og til å utruste eksisterende og nye ledere i menighetene, ved å støtte ledersamlinger og kurs.

Ungdomsarbeid

Vi investerer i neste generasjon kristne ledere i Calarasi ved å støtte opp om ungdomsarbeidet menighetene driver. Konkret innebærer dette støtte til en årlig, felles ungdomskonferanse for alle menighetene, og andre behov som dukker opp i det ukentlige ungdomsarbeidet.

Diakoni

Menighetsfellesskapet i Calarasi er engasjert i diakonalt arbeid og i kontakt med flere vanskeligstilte familier. Mye av vår økonomiske støtte går til ulike diakonale tiltak menighetene tar initiativ til. Hver jul sørger menighetene for at alle barna de er i kontakt med får en julegave og det kjøpes inn ekstra mat til fattige familier. I enkelte tilfeller er det behov for nødhjelp. De jobber og med å oppruste og istandsette et bibelskolebygg i en av landsbyene, som de håper kan bli et samlingssted for diakonalt arbeid fremover.

Deler av støtten vår går til organisasjonen FREE, som hjelper unge kvinner ut av prostitusjon og jobber med bevisstgjøringsarbeid. De driver blant annet et drop-in senter i hovedstaden Bucuresti og et «safe house» for rehabilitering utenfor byen.