Arbeidet i Calarasi

Fylket Calarasi ligger sør-øst i Romania, langs elva Donau og på grensa til Bulgaria. Det er en ca. 1,5 times kjøretur fra hovedstaden Bucuresti. Her samarbeider vi med ulike lokale menigheter og organisasjoner om evangelisering, ledertrening, menighetsplanting, ungdomsarbeid og diakoni. Arbeidet drives i områder som er preget av dyp fattigdom og stor arbeidsledighet.

Calarasi United (CU)

Vår hovedsamarbeidspartner er Calarasi United, som består av flere organisasjoner med en felles visjon om å være en velsignelse for byen og dele evangeliet med folket i regionen Calarasi. CU ledes av Terence og Nelia Boucher-Van Niekerk, et misjonærpar fra Sør-Afrika, som har tjent i Calarasi de siste 20 årene.

Calarasi United er også navnet på et helt nytt senter som bygges i sentrum av Calarasi by. Det innvies våren 2024 og på senteret vil det være ulike tjenester og tilbud for lokalbefolkningen, blant annet en helseklinikk med gratis helsehjelp og gymsal med aktivitetstilbud for barn og unge.

Sende

I august 2024 sender vi familien Jortveit og familien Stensland til Calarasi, i samarbeid med Familiekirka Lindesnes! I første omgang sendes de ut i volontørtjeneste, men med mål om langtids misjonstjeneste. De skal samarbeide tett med misjonærene Terence og Nelia Boucher-Van Niekerk og Darcey og Reinhard Neufeldt som er del av Calarasi United.

Bli bedre kjent med familiene i dette intervjuet.

Menighetsplanting

I senteret Calarasi United jobber vi for å plante en ny menighet med studenter og unge mennesker i etableringsfasen som målgruppe. Familiene Stensland og Jortveit skal ha fokus på dette i sin tjeneste, sammen med Ternece og Nelia. Samarbeidspartnere i Calarasi United har også startet menighetsplanter og bibelgrupper blant rom-folk i slumområdene i Calarasi.

I landsbyen Trianu i Slobozia, om lag en times kjøretur fra Calarasi by, støtter vi og en menighetsplanting. Den ble startet av lokale medarbeidere Marinela og Vasilica Vasile i 2017, og mer enn 70 voksne har kommet til tro og blitt døpt i løpet av de siste årene. Det er mange barn og unge i menigheten og de driver evangelisering i flere omkringliggende landsbyer.

Diakoni

Våre samarbeidspartnere i Calarasi er engasjert i diakonalt arbeid og i kontakt med flere vanskeligstilte familier. Mye av vår økonomiske støtte går til ulike diakonale tiltak. Hver jul får alle barna de er i kontakt med en julegave og det kjøpes inn ekstra mat og ved til fattige familier. I enkelte tilfeller er det behov for nødhjelp.

Det canadiske misjonærparet Darcey og Reinhard Neufeldt og stiftelsen Gateway to Hope driver et familiesenter i landbyen Rasa for kvinner og barn i sårbare livssituasjoner. På familiesenteret kan det bo 40 personer som får tett oppfølging, og ut fra senteret drives diakonale tilbud som samlinger for ungdom, enker og hjemmebesøk til utsatte familier.

Deler av støtten vår går også til organisasjonen FREE, som hjelper unge kvinner ut av prostitusjon og jobber med bevisstgjøringsarbeid. De driver blant annet et drop-in senter i hovedstaden Bucuresti og et «safe house» for rehabilitering utenfor byen.

Ungdomsarbeid

Vi investerer i neste generasjon kristne ledere i Calarasi ved å støtte opp om ungdomsarbeidet som drives i regionen. Konkret innebærer dette støtte til en årlig, felles konferanse for ungdom fra flere menigheter i Calarasi. I årene fremover ønsker vi å styrke samarbeidet om denne konferansen og flere regionale ungdomssamlinger gjennom året på senteret Calarasi United.

Økonomisk løft

Misjonsarbeidet i Calarasi trenger et økonomisk løft i 2024, når vi skal være med å sende ut to familier.

Gi en gave eller bli fastgiver for arbeidet i Calarasi her!