Menighetsarbeid i Onestí

I 2012 startet Dorthe og Cornel Pascu en husmenighet i deres egen leilighet i Onestí. Dette fellesskapet ble i løpet av kort tid så stort at de ikke lenger kunne samles i leiligheten. I dag holdes gudstjenestene i leide lokaler i sentrum av Onestí. Misjonskirken Norge står for den økonomiske støtten for leie av lokalene. Vi samarbeider også med Missionsforbundet i Danmark om dette arbeidet. >>

Se filmklipp fra gudstjeneste april 2021 på Cornels Youtube-kanal >>

Misjonærfamilien i Onestí, fra venstre: Cornel, Sara, Jonathan og Dorthe Pascu.

Menigheten i Onestí må også ta hensyn til korona-pandemien, ved å sitte spredt og bruke munnbind.

Menighetsarbeidet i Onestí er i god vekst. Hver søndag er det gudstjeneste med mellom 40-50 besøkende. Det er et omsorgsfullt fellesskap, med fokus på forkynnelse av evangeliet, lovsang og forbønn.

Menigheten som heter «Speranta» (Håp), består i stor grad av yngre mennesker og mange barn. De er svært engasjert i diakonalt arbeid, ikke minst blant romfolket, og besøker ofte nærliggende landsbyer for å dele evangeliet og bidra med nødhjelp som matutdeling eller opprustning av varmekilder for den kalde vinteren i Romania.

Les også: Jula som forandret Romania >>

Forvandlet landsby

Poduri er en av landsbyene som har blitt forvandlet etter flere besøk over lenger tid. Omtrent en times kjøretur fra Onesti ligger landsbyen som er preget av fattigdom og arbeidsledighet. For få år siden var det og såpass mye kriminalitet at landsbyen ikke var anbefalt å besøke.

Men så ble ekteparet Alin og Dorica kjent med Jesus på et av møtene til Cornel Pascu. Dorica er født og oppvokst i Poduri og ville vise misjonærene hvor hun kom fra. De store behovene i landsbyen gjorde sterkt inntrykk og den første reisen dit ble starten på flere besøk og nødhjelpssendinger.

I 2015 ble det startet en teltmenighet med plass til hundre personer, som ledes av Alin og Dorica. Hver søndag samles folk fra Poduri til gudstjeneste og barna har egne samlinger i løpet av uka.

Les også: MSK-speidere besøkte Onestí og Podori >>

Gudstjeneste i menigheten Speranta («håp») i Onesti. Her fra en søndag der MSK-speiderne deltok.

Menigheten i Podori. De samles i et stort kirketelt. Foran med barna står Dorica (t.h.) og Alain.

Gi en gave til arbeidet i Onestí

Flere mennesker får høre evangeliet om Jesus, og får sitt liv fornyet. Du kan være med å gi en gave så evangeliets ord og gjerninger når flere mennesker som våre misjonærer og menigheten er i kontakt med i regionen omkring Onestí. 

Nettside der du kan gi en viktig engangsgave eller bli fast giver til arbeidet i Onestí >>