Menighetsarbeid i og rundt Onestí

I 2012 startet misjonærparet Dorthe og Cornel Pascu en husmenighet i deres egen leilighet i Onestí. Denne husgruppa ble i løpet av kort tid så stor at de ikke lenger kunne samles i leiligheten. I dag holdes gudstjenestene i leide lokaler i sentrum av Onestí. Misjonskirken Norge står for den økonomiske støtten for leie av menighetsbygget.

Menighetsarbeidet i Onestí er i god vekst. Hver søndag er det gudstjeneste med mellom 40-50 besøkende. Det er et omsorgsfullt fellesskap, med fokus på forkynnelse av evangeliet, lovsang og forbønn. Menigheten i Onesti består i stor grad av yngre mennesker og mange barn. De er svært engasjert i diakonalt arbeid, ikke minst blant romfolket, og besøker ofte nærliggende landsbyer for å dele evangeliet og av og til bidra med nødhjelp som matutdeling eller opprustning av varmekilder for den kalde vinteren i Romania.

Se klipp fra arbeidet på Cornel Pascu’s Youtube-kanal

Forvandlet landsby

Poduri er en av landsbyene som har blitt forvandlet etter flere besøk over lenger tid. Omtrent en times kjøretur fra Onesti ligger landsbyen som er preget av fattigdom og arbeidsledighet. For få år siden var det og såpass mye kriminalitet at landsbyen ikke var anbefalt å besøke.

Men så ble ekteparet Alin og Dorica kjent med Jesus på et av møtene til Cornel Pascu. Dorica er født og oppvokst i Poduri og ville vise misjonærene hvor hun kom fra. De store behovene i landsbyen gjorde sterkt inntrykk og den første reisen dit ble starten på flere besøk og nødhjelpssendinger. I 2015 ble det startet en teltmenighet (bildet øverst) med plass til hundre personer, som ledes av Alin og Dorica. Hver søndag samles folk fra Poduri til gudstjeneste og barna har egne samlinger i løpet av uka.