Misjon:
«Å bringe Guds rike inn i denne verden»

Frivillig for Misjonskirken Norge internasjonalt

Ønsker du en opplevelse utenom det vanlige? Vil du erfare en ny kultur, lære språk og utfordre din egen komfortsone? Vil du bidra til noe meningsfullt for andre, og lære mer om menighetsarbeid og sosialt arbeid? Da bør du søke om å være frivillig i Misjonskirken Norges internasjonale arbeid!

Frivillig tjeneste er for deg mellom 18 og 25 år. Du kan være ettåring i Colombia, eller delta på korttidstjeneste i Kongo eller Hong Kong. Les mer om hver av mulighetene under. Vi garanterer at det blir en erfaring du sent vil glemme! Og kanskje gir det deg noen tanker om hva du vil jobbe med senere i livet?

Ettåring i Colombia

Ettåring er for deg som ønsker å bety en forskjell i livet til barn og unge i Colombia. Vi tilbyr en spennende jobb i et av våre prosjekter i hovedstaden Bogotá, og du får oppfølging av våre misjonærer. De fleste av våre ettåringer bor hos en vertsfamilie under oppholdet. Du får god innføring i lokal kultur og noe språkopplæring. Det blir også mulighet for reiser og opplevelser i dette fantastiske landet.

Arbeidsområder: Som ettåring blir du en del av barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. Du får arbeidserfaring fra noen av våre sosiale prosjekter, som kan være SFO, grunnskole eller arbeid for barn som har opplevd omsorgssvikt.

Lengde på opphold: ca. 10 måneder

Betingelser og søkervilkår for ettåring i Colombia (egen PDF)

Korttidstjeneste i Hong Kong

Hong Kong er et moderne og spennende storbyområde sør i Kina. Her driver vår søsterkirke, The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK), menighetsarbeid, barnehager, skoler og eldrehjem. På korttidstjeneste i Hong Kong bor du hos en vertsfamilie og får på den måten komme tett på kulturen. En lokal mentor følger opp våre frivillige under hele oppholdet.

Arbeidsområder: Våre frivillige i Hong Kong får delta i barne- og ungdomsarbeidet i menighetene, besøke ulike menigheter og lære om kulturen og historien til Hong Kong via utflukter. Frivillige får også erfaring fra sosiale prosjekter som drives av vår søsterkirke. Det kan være som assistent på en skole, besøk på eldresenter eller deltagelse på ulike aktiviteter i studentmiljøet.

Lengde på opphold: ca. tre måneder (20. august til 30. november)

Korttidstjeneste i Kongo

I samarbeid med Equmeniakyrkan i Sverige arrangeres en internasjonal disippelskole kalt Apg29. Karlskoga Folkhögskola i Sverige fungerer som base, og frivillige deltar på prepkurs og debrifing der før og etter utveksling til Kongo. Skolen har fokus på å gjøre disipler. Det blir undervisning om disippelliv og kjernepraksisene til den første menigheten i Apostlenes gjerninger, som de frivillige får prøvd ut i praksis på turen til Kongo.

I Kongo får de frivillige se og delta i menighets- og evangeliseringsarbeidet til vår søsterkirke Kongos Evangeliske Kirke (EEC). Dette er en stor og innflytelsesrik kirke med rundt 140 menigheter og 500 000 medlemmer!

Lengde på opphold: i overkant av tre måneder (21. august til 7. desember).
1. september til 25. november i Kongo. 

Les mer om Apg29 og programmet i Kongo her. NB! Norske frivillige må søke via Misjonskirken Norge og ikke direkte til Apg29.