Internasjonal avdeling er en av avdelingene ved hovedkontoret i Misjonskirken Norge. Internasjonalt råd arbeider sammen med avdelingens ansatte om internasjonale saker.

Internasjonal avdeling

Internasjonal avdeling (INA) består av ansatte som inngår i staben for Misjonskirken Norge. Utsendte medarbeidere som misjonærer, prosjektkonsulenter og volontører er også en del av INA.

Leder Internasjonal avdeling er medlem i generalsekretærens ledergruppe og kan delta i Hovedstyrets møter.

Avdelingen arbeider tett med partnere og søsterkirker i våre samarbeidsland.

Avdelingen administrerer flere misjons- og bistandsprosjekter. Noen av de diakonale prosjektene får økonomisk støtte fra Norad, via paraplyorganisasjonen Digni.

Se oversikten for våre internasjonale prosjekter >>

Årsmelding for årene 2018-2019 kan leses på sidene 20-23 i Årboka for Misjonskirken Norge.

Lenke til Årboka på nett >>

Lenke for informasjon om utsendte medarbeidere >>

Lenke for kontaktinformasjon til ansatte i INA >>

Leder Internasjonal avdeling,       Jon-Arne Hoppestad

Internasjonalt råd

Oppgaven til Internasjonalt råd (IR) er å være Hovedstyrets rådgivende organ for Misjonskirken Norges internasjonale arbeid. Hovedstyret har gitt rådet mandat til å kvalitetssikre visjon og strategi, motta regnskapsrapporter og uttale seg ved ansettelse av internasjonal leder og misjons- og bistandsarbeidere. I tillegg kan IR initiere tiltak som styrker menigheters og enkeltpersoners misjonsengasjement.

Internasjonalt råd fungerer som et fagråd og en diskusjonspartner for Internasjonal avdeling (INA). Rådet setter saker og tema på dagsorden og er aktivt med på å forme Misjonskirken Norges framtidige internasjonale engasjement.

Internasjonalt råd består av tre faste medlemmer, ett medlem oppnevnt av Hovedstyret og ett medlem oppnevnt av Landsstyret til Misjonskirken UNG. I tillegg deltar ansatte fra Internasjonal avdeling.

Rådet består av følgende medlemmer, per 2021:
Leder: Jon-Arne Hoppestad (Leder Internasjonal avdeling)
Medlemmer: Jørgen Haug, Gordon Valen, Per Ivar Aase (Hovedstyret i MKN) og Hannah Livden (Landsstyret i UNG).
Ansatte som deltar: Naomi Curwen (misjonskonsulent).