Internasjonal avdeling er en av avdelingene ved hovedkontoret til Misjonskirken Norge. Internasjonalt råd arbeider sammen med avdelingens ansatte om internasjonale saker.

Internasjonal avdeling

Internasjonal avdeling (INA) består av ansatte som inngår i staben til Misjonskirken Norge. Utsendte medarbeidere som misjonærer, prosjektkonsulenter og volontører er også en del av INA. Internasjonal leder er medlem i generalsekretærens ledergruppe og kan delta i Hovedstyrets møter.

INA jobber strategisk og operativt med utvikling og oppfølging av internasjonale søsterkirker og samarbeidsorganisasjoner. Avdelingen deltar i ulike fora for kompetanseheving og nettverksbygging, holder tett kontakt med våre søsterkirker og samarbeidsorganisasjoner, utfører prosjektreiser for å følge opp arbeidet, følger opp utsendte i tjeneste, forvalter gaver og midler til misjonsarbeidet og jobber med videreformidling av informasjon fra vårt felles misjonsarbeid til misjonskirkene i Norge. Noen av de diakonale prosjektene får økonomisk støtte fra Norad, via paraplyorganisasjonen Digni.

Se oversikten for våre internasjonale prosjekter >>

Lenke for informasjon om utsendte medarbeidere >>

Lenke for kontaktinformasjon til ansatte i INA >>

Jon-Arne Hoppestad,

Internasjonal leder

Internasjonalt råd

Oppgaven til Internasjonalt råd (IR) er å være Hovedstyrets rådgivende organ for Misjonskirken Norges internasjonale arbeid. Hovedstyret har gitt rådet mandat til å kvalitetssikre visjon og strategi, motta regnskapsrapporter og uttale seg ved ansettelse av internasjonal leder og misjonsarbeidere. I tillegg kan IR initiere tiltak som styrker menigheters og enkeltpersoners misjonsengasjement.

Internasjonalt råd fungerer som et fagråd og en diskusjonspartner for Internasjonal avdeling (INA). Rådet setter saker og tema på dagsorden og er aktivt med på å forme Misjonskirken Norges framtidige internasjonale engasjement.

Internasjonalt råd består av inntil tre faste medlemmer, ett medlem oppnevnt av Hovedstyret til Misjonskirken Norge og ett medlem oppnevnt av Landsstyret til Misjonskirken UNG.

Rådet består av følgende medlemmer, per 2024:
Leder: Jon-Arne Hoppestad (internasjonal leder)
Medlemmer: Jørgen Haug, Gordon Valen, Per Ivar Aase (oppnevnt av Hovedstyret) og Hannah Livden (oppnevnt av Landsstyret).