Våre utsendte

Misjonskirken Norge støtter hovedsakelig lokale medarbeidere, men vi sender også misjonærer som bidrar strategisk inn i det lokale menighetsarbeidet og i de ulike diakonale prosjektene. I dag støtter vi et par utsendt til Romania, et par utsendt til Colombia og to volontører i Colombia.

Vi ønsker å sende misjonærer som kan bidra i arbeidet i Romania, så ta kontakt ved interesse. Misjonskirken Norge har og mulighet for volontørtjeneste for unge arbeidere som ønsker å reise til Colombia eller Hong Kong.

Dorthe og Cornel Pascu

Siden april 2006 har ekteparet Pascu jobbet som misjonærer i Romania. De er utsendt av vår søsterkirke, Evangelisk Frikirke Danmark (EFD) og støttes av Misjonskirken Norge. Rumenske Cornel og danske Dorthe har to barn, Jonathan og Sara. Familien holder til i byen Onesti, nord-øst i Romania, der de driver en menighet i sentrum av byen. De hjelper og lokale menigheter med forkynnelse og bibelundervisning, og jobber med å plante nye menigheter i nærliggende landsbyer. Fra 2015 har de jobbet målrettet med evangelisering i landsbyer, og er utover menighetsarbeid svært engasjert i diakonalt arbeid. Misjonærparet investerer særlig i barn og unge med flere barneklubber, årlig sommerleir og en skolestøtteordning som hjelper barn å fullføre grunnskolen.

Kontaktinformasjon:
E-post cornelpascu@gmail.com
Cornels Youtube-kanal.

Vil du være med å støtte familien Pascu i Romania?
Gi en gave eller bli fastgiver her.

Elisabeth og Roberto Gonzalez Bjelland

I februar 2022 flyttet Elisabeth og Roberto til Colombia som våre nye langtidsmisjonærer. De har to døtre, Rebekka og Hannah, og familien bor i kystbyen Barranquilla. Roberto er født og oppvokst i Colombia. Ekteparet har et stort hjerte for og lang erfaring innen misjon. De har tidligere vært misjonærer i Colombia i fem år og kjenner derfor konteksten og kulturen godt. De brenner for å bygge gode relasjoner og bidrar inn i det arbeidet som vår søsterkirke driver i Colombia, Roberto med hovedfokus på menighetsarbeid og Elisabeth med særlig fokus på diakoni. Familien er og en brobygger for norske team som ønsker å reise på korttidstjeneste til Colombia. Elisabeth er utdannet lege og Roberto har en mastergrad i internasjonal journalistikk. Begge bruker utdannelsen aktivt i misjonstjenesten.

Kontaktinformasjon:
E-post elisabethbjelland@yahoo.com
Følg bloggen deres! 

Vil du være med å støtte familien Gonzalez Bjelland i Colombia?
Gi en gave eller bli fastgiver her.

Volontører

Emilie Gule Karlsson og Angie Vasquez (t.h.) forlenger volontørtjenesten i Colombia med ett år! De bor i Barranquilla og jobber tett med våre misjonærer der. Det siste året har de blant annet holdt engelskundervisning med ungdommer fra menighetene, bidratt på grunnskolene, vært med på helsebrigader, besøkt menighetsplanter, delt vitnesbyrd og vært med på nasjonal ungdomsleir. Skoleåret 23/24 vil de få tilrettelagte oppgaver i misjonsarbeidet til vår søsterkirke, dette året med mer fokus på regionale og nasjonale satsinger og lederutvikling for ungdom.

Elias Røsnes er ny volontør i Colombia. Han reiser ut 29. august 2023 og skal først i gang med språkstudier og bli kjent med ulike deler av misjonsarbeidet. Etter hvert vil han få oppgaver i det lokale barne- og ungdomsarbeidet og i noen av de diakonale prosjektene.

Kontaktinformasjon:
Følg volontørene og kom tettere på arbeidet i Colombia og deres hverdag som volontører for Misjonskirken Norge!

Be for de utsendte

Få vårt internasjonale nyhetsbrev med siste nytt og bønneemner fra misjonsarbeidet.
Meld deg på nyhetsbrevet, som sendes på e-post fire ganger i året. Klikk her >>