Våre utsendte

Misjonskirken Norge støtter hovedsakelig lokale arbeidere, men vi sender også misjonærer som bidrar strategisk inn i det lokale menighetsarbeidet og i de ulike diakonale prosjektene. I dag støtter vi et dansk-rumensk par utsendt til Romania fra Det Danske Missionsforbund, og tre volontører i Colombia. Vi ønsker å sende misjonærer som kan bidra i arbeidet i Onesti, så ta kontakt ved interesse. Misjonskirken Norge har og mulighet for volontørtjeneste for unge arbeidere som ønsker å reise til Colombia eller Hong Kong.

Dorthe og Cornel Pascu
Siden april 2006 har ekteparet Pascu jobbet som misjonærer i Romania. De er utsendt av vår søsterkirke Det Danske Missionsforbund og støttes av Misjonskirken Norge. Rumenske Cornel og danske Dorthe har to barn, Jonathan og Sara. Familien holder til i byen Onesti, nord-øst i Romania, der de driver en menighet i sentrum av byen. De hjelper og lokale menigheter med forkynnelse og bibelundervisning, og jobber med å plante nye menigheter i nærliggende landsbyer. Fra 2015 har de jobbet målretta med evangelisering i landsbyer, og er utover menighetsarbeid svært engasjert i diakonalt arbeid. Misjonærparet investerer særlig i barn og unge med flere barneklubber, årlig sommerleir og en skolestøtteordning som hjelper barn å fullføre grunnskolen.

Kontaktinformasjon:
E-post cornelpascu@gmail.com
Cornels Youtube-kanal.

Vil du være med å støtte familien Pascu i Romania?
Gi en gave eller bli fastgiver her.

Volontørtjeneste
Marcus Vindenes, Marie Igland og Angie Vasquez er våre volontører i Colombia, skoleåret 21/22. De bor i hovedstaden Bogotá og deltar i barne- og ungdomsarbeidet i de lokale misjonskirkene der. De bidrar og i flere av de diakonale prosjektene i hovedstaden, som kan være SFO, grunnskole eller arbeid for barn som er utsatt for omsorgssvikt. Volontørene vil være på plass i Colombia fra midten av oktober.

Kontaktinformasjon:
Følg volontørene og kom tettere på arbeidet i Colombia og deres hverdag som volontører for Misjonskirken Norge!