Våre utsendte

Misjonskirken Norge støtter hovedsakelig lokale arbeidere, men vi sender også misjonærer som bidrar strategisk inn i det lokale menighetsarbeidet og i de ulike diakonale prosjektene. I dag støtter vi et par utsendt til Romania, et par utsendt til Colombia og to volontører i Colombia.

Vi ønsker å sende misjonærer som kan bidra i arbeidet i Onesti, Romania, så ta kontakt ved interesse. Misjonskirken Norge har og mulighet for volontørtjeneste for unge arbeidere som ønsker å reise til Colombia eller Hong Kong.

Dorthe og Cornel Pascu
Siden april 2006 har ekteparet Pascu jobbet som misjonærer i Romania. De er utsendt av vår søsterkirke, Evangelisk Frikirke Danmark (EFD, tidligere Danske Missionsforbund) og støttes av Misjonskirken Norge. Rumenske Cornel og danske Dorthe har to barn, Jonathan og Sara. Familien holder til i byen Onesti, nord-øst i Romania, der de driver en menighet i sentrum av byen. De hjelper og lokale menigheter med forkynnelse og bibelundervisning, og jobber med å plante nye menigheter i nærliggende landsbyer. Fra 2015 har de jobbet målrettet med evangelisering i landsbyer, og er utover menighetsarbeid svært engasjert i diakonalt arbeid. Misjonærparet investerer særlig i barn og unge med flere barneklubber, årlig sommerleir og en skolestøtteordning som hjelper barn å fullføre grunnskolen.

Kontaktinformasjon:
E-post cornelpascu@gmail.com
Cornels Youtube-kanal.

Vil du være med å støtte familien Pascu i Romania?
Gi en gave eller bli fastgiver her.

Elisabeth Gonzalez Bjelland og Roberto Gonzalez

28. februar 2022 flyttet Elisabeth og Roberto til Colombia som våre nye langtidsmisjonærer. De har to døtre, Rebekka Isabel og Hannah, og familien bor i kystbyen Barranquilla. Roberto er født og oppvokst i Colombia. Ekteparet har et stort hjerte for og lang erfaring innen misjon, og brenner for å bygge gode relasjoner. De skal bidra inn i det arbeidet som vår søsterkirke driver i Colombia, Roberto med hovedfokus på menighetsarbeid og Elisabeth med fokus på diakoni. Familien vil og være en brobygger for norske team som ønsker å reise på korttidstjeneste til Colombia. Elisabeth er utdannet lege og Roberto har en mastergrad i internasjonal journalistikk. Begge håper å kunne bruke utdannelsen til det beste for arbeidet. Ekteparet har tidligere vært misjonærer i Colombia i fem år og kjenner derfor konteksten og kulturen godt.

Kontaktinformasjon:
Kommer!

Volontører
Marcus Vindenes og Marie Igland er våre volontører i Colombia, skoleåret 21/22. De bor i hovedstaden Bogotá og deltar i barne- og ungdomsarbeidet i de lokale misjonskirkene. De bidrar og i flere av de diakonale prosjektene i hovedstaden, som kan være SFO, grunnskole, rehabilitering eller arbeid for barn som er utsatt for omsorgssvikt.

Kontaktinformasjon:
Følg volontørene og kom tettere på arbeidet i Colombia og deres hverdag som volontører for Misjonskirken Norge!

Be for de utsendte

Få bønne- og informasjonsbrevet for vårt internasjonale arbeid.

Meld deg på nyhetsbrevet, som sendes på e-post fire ganger i året. Klikk her >>
link til påmelding nyhetsbrev