Våre utsendte

Misjonskirken Norge støtter hovedsakelig lokale medarbeidere, men vi sender også misjonærer som bidrar strategisk inn i det lokale menighetsarbeidet og i de ulike diakonale prosjektene. I dag støtter vi et par utsendt til Romania, Onesti, to par utsendt til Romania, Calarasi, et par utsendt til Colombia og volontører i Colombia.

Dorthe og Cornel Pascu

Siden april 2006 har ekteparet Pascu jobbet som misjonærer i Romania. De er utsendt av vår søsterkirke, Evangelisk Frikirke Danmark (EFD) og støttes av Misjonskirken Norge. Rumenske Cornel og danske Dorthe har to barn, Jonathan og Sara. Familien holder til i byen Onesti, nord-øst i Romania, der de har startet en menighet i sentrum av byen. De hjelper og lokale menigheter med forkynnelse og bibelundervisning og jobber med å plante nye menigheter i nærliggende landsbyer. Fra 2015 har de jobbet målrettet med evangelisering i landsbyer og er utover menighetsarbeid svært engasjert i diakonalt arbeid. Misjonærparet investerer særlig i barn og unge med flere barneklubber, årlig sommerleir og en skolestøtteordning som hjelper barn å fullføre grunnskolen.

Kontaktinformasjon:
E-post cornelpascu@gmail.com
Cornels Youtube-kanal.

Vil du være med å støtte familien Pascu i Romania?
Gi en gave eller bli fastgiver her.

Familiene Jortveit og Stensland

I august 2024 sender vi familien Jortveit og familien Stensland til Calarasi, Romania! Dette gjøres i samarbeid med Familiekirka Lindesnes. I første omgang sendes de ut i volontørtjeneste, men med mål om langtids misjonstjeneste. Familiene vil ha hovedfokus på menighetsplanting og skal bidra til å plante en ny menighet i Calarasi by, med studenter og unge mennesker i etableringsfasen som målgruppe. De kommer til å jobbe tett med lokale medarbeidere og våre samarbeidspartnere i Calarasi-regionen helt sør i Romania. Familiene skal og ta i mot og legge til rette for norske team som kommer på misjonstur.

Vil du være med å støtte familiene Jortveit og Stensland i Romania?
Gi en gave eller bli fastgiver her.

Roberto og Elisabeth Gonzalez Bjelland

I februar 2022 flyttet Elisabeth og Roberto til Colombia som våre nye langtidsmisjonærer. De har to døtre, Rebekka og Hannah, og familien bor i kystbyen Barranquilla. Roberto er født og oppvokst i Colombia. Ekteparet har et stort hjerte for og lang erfaring innen misjon. De har tidligere vært misjonærer i Colombia i fem år og kjenner derfor konteksten og kulturen godt. De brenner for å bygge gode relasjoner og bidrar inn i det arbeidet som vår søsterkirke driver i Colombia.  Familien er og en brobygger for norske team som ønsker å reise på korttidstjeneste til Colombia. Elisabeth er utdannet lege og Roberto har en mastergrad i internasjonal journalistikk. Begge bruker utdannelsen aktivt i misjonstjenesten.

Kontaktinformasjon:
E-post elisabethbjelland@yahoo.com
Følg bloggen deres! 

Vil du være med å støtte familien Gonzalez Bjelland i Colombia?
Gi en gave eller bli fastgiver her.

Volontører

Angie Vasquez (t.v.), Emilie Gule Karlsson og Elias Røsnes er våre volontører i Colombia skoleåret 23/24. Angie og Emilie er på sitt andre år, mens Elias dro ut høsten 2023. De bor i Barranquilla og jobber tett med våre misjonærer der. Det siste året har de blant annet holdt engelskundervisning, bidratt på grunnskolene i Barranquilla, vært med på helsebrigader, besøkt menigheter og ungdomsarbeid, vært på flere misjonsturer, tatt imot norske team og deltatt på misjonsskole som dels studenter og dels medarbeidere.

Kontaktinformasjon:
Følg volontørene og kom tettere på arbeidet i Colombia og deres hverdag som volontører for Misjonskirken Norge!

Be for de utsendte

Få vårt internasjonale nyhetsbrev med siste nytt og bønneemner fra misjonsarbeidet.
Meld deg på nyhetsbrevet, som sendes på e-post fire ganger i året. Klikk her >>