Våre utsendte

Misjonskirken Norge støtter hovedsakelig lokale arbeidere, men vi sender også misjonærer som bidrar strategisk inn i det lokale menighetsarbeidet og de ulike sosiale prosjektene. I dag støtter vi et dansk-rumensk par utsendt til Romania fra Det Danske Missionsforbund. Vi ønsker å sende misjonærer som kan bidra i arbeidet i Onesti, Romania og i Colombia, så ta kontakt ved interesse. Misjonskirken Norge har også et utvekslingsprogram for unge frivillige arbeidere som hvert skoleår sender frivillige til Colombia eller Hong Kong.

Dorthe og Cornel Pascu
Siden april 2006 har ekteparet Pascu jobbet som misjonærer i Romania. De er utsendt av vår søsterkirke Det Danske Missionsforbund og støttes av Misjonskirken Norge. Rumenske Cornel og danske Dorthe har to barn, Jonathan og Sara. Familien holder til i byen Onesti, nord-øst i Romania. Her hjelper de lokale menigheter med forkynnelse og bibelundervisning, og jobber med å plante nye menigheter. Fra 2015 har de jobbet målretta med evangelisering i landsbyer, og de driver flere barneklubber i og rundt Onesti. Utover menighetsarbeid er misjonærparet svært engasjert i sosialt arbeid.

Kontaktinformasjon:
cornelpascu@gmail.com

Vil du være med å støtte familien Pascu i Romania?
Gi en gave eller bli fastgiver her.

Ettåring i Hong Kong
Skoleåret 19/20 er Carina Haraldseid utsendt på frivillig tjeneste til Hong Kong. Hun deltar først på disippel- og misjonsskolen til vår søsterkirke i Sverige, Acts 29, med en tre måneders misjonstur til Thailand. Deretter går turen til Hong Kong i desember, der Carina skal bidra i menighetsarbeidet og det diakonale arbeidet til vår søsterkirke MCCHK. Carina formidler inntrykk og erfaringer fra sin tjeneste i Hong Kong via blogg, følg henne gjerne og få et innblikk i arbeidet til vår søsterkirke i Hong Kong!

Les blogg (kommer)