Misjon:
«Å bringe Guds rike inn i denne verden»

Frivillig for Misjonskirken Norge internasjonalt

Ønsker du en opplevelse utenom det vanlige? Vil du erfare en ny kultur, lære språk og utfordre din egen komfortsone? Vil du bidra til noe meningsfullt for andre, og lære mer om menighetsarbeid og diakonalt arbeid? Da bør du søke om å være frivillig i Misjonskirken Norges internasjonale arbeid!

Frivillig tjeneste er for deg mellom 18 og 25 år. Du kan være ettåring i Colombia eller delta på korttidstjeneste i Hong Kong. Utenom frivillig tjeneste i Misjonskirken Norges arbeid kan vi anbefale et semester ved den internasjonale disippelskolen APG29, som drives av vår søsterkirke i Sverige. Les mer om hver av mulighetene under. Vi garanterer at det blir en erfaring du sent vil glemme! Og kanskje gir det deg noen tanker om hva du vil gjøre senere i livet?

SØKNADSSKJEMA

  • NB! Søk gjerne for å melde interesse, men vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan garantere utreise for skoleåret 21/22. Det vil avhenge av korona-pandemien. For spørsmål, send e-post til naomi@mknu.no
  • Se informasjon om korttidstjeneste via APG29 nederst på denne siden. 

Ettåring i Colombia

Ettåring er for deg som ønsker å bety en forskjell i livet til barn og unge i Colombia. Vi tilbyr en spennende jobb i et av våre prosjekter i hovedstaden Bogotá, og du får oppfølging av våre misjonærer og lokale medarbeidere. De fleste av våre ettåringer bor hos en vertsfamilie under oppholdet. Du får god innføring i lokal kultur og noe språkopplæring. Det blir også mulighet for reiser og opplevelser i dette fantastiske landet.

Arbeidsområder: Som ettåring blir du en del av barne- og ungdomsarbeidet i misjonskirkene. Du får arbeidserfaring fra noen av våre diakonale prosjekter, som kan være SFO, grunnskole eller arbeid for barn som har opplevd omsorgssvikt.

Lengde på opphold: ca. 10 måneder

Korttidstjeneste i Hong Kong

Hong Kong er et moderne og spennende storbyområde sør i Kina. Her driver vår søsterkirke, The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK), menighetsarbeid, barnehager, skoler og eldrehjem. På korttidstjeneste i Hong Kong bor du hos en vertsfamilie, og får på den måten komme tett på kulturen. En lokal mentor følger opp våre frivillige under hele oppholdet.

Arbeidsområder: Våre frivillige i Hong Kong får delta i barne- og ungdomsarbeidet i misjonskirkene, besøke ulike menigheter og lære om kulturen og historien til Hong Kong via utflukter. Frivillige får også erfaring fra diakonale prosjekter som drives av vår søsterkirke. Det kan være som assistent på en skole, besøk på eldresenter eller deltagelse på ulike aktiviteter i studentmiljøet.

Lengde på opphold: ca. tre måneder (20. august til 30. november) 

Apostlenes gjerninger 29

Historien fortsetter! APG29 er en internasjonal disippel- og misjonsskole som drives av vår søsterkirke i Sverige. I ett semester får du muligheten til å bli bedre kjent med Jesus og leve etter de prinsippene som kjennetegnet den første kirken vi får beskrevet i Apostlenes gjerninger. Du får spennende, praktisk undervisning og mulighet til å dele livet og troen med andre deltagere og ledere fra ulike kulturer. Ønsket er å forme deg til en disippel som igjen former nye disipler. Opplegget består av et kort for- og etterkurs på Karlskoga folkehøgskole i Sverige, og en tre måneders internasjonal misjonstur.

NB! Skolen planlagt i Åre, Sverige, er avlyst. APG29 avventer korona-situasjonen før de åpner opp for nye søknader. Les mer om APG29 her.