Misjon:
«Å bringe Guds rike inn i denne verden»

Frivillig for Misjonskirken Norge internasjonalt

Ønsker du en opplevelse utenom det vanlige? Vil du erfare en ny kultur, lære språk og utfordre din egen komfortsone? Vil du bidra til noe meningsfullt for andre, og lære mer om menighetsarbeid og sosialt arbeid? Da bør du søke om å være frivillig i Misjonskirken Norges internasjonale arbeid!

Frivillig tjeneste er for deg mellom 18 og 25 år. Du kan være ettåring i Colombia eller delta på korttidstjeneste i Hong Kong. Utenom frivillig tjeneste i Misjonskirken Norges arbeid kan vi anbefale et semester ved den internasjonale disippelskolen Apg. 29, som drives av vår søsterkirke i Sverige. Les mer om hver av mulighetene under. Vi garanterer at det blir en erfaring du sent vil glemme! Og kanskje gir det deg noen tanker om hva du vil gjøre senere i livet?

  • Vi har fått inn mange søknader til Colombia for 2020 og åpner derfor foreløpig ikke for flere søknader. For spørsmål, send e-post til jon-arne@mknu.no
  • Se informasjon om korttidstjeneste via Apg.29. nederst på denne siden. Søknadsfrist 1.desember 2020!

Ettåring i Colombia

Ettåring er for deg som ønsker å bety en forskjell i livet til barn og unge i Colombia. Vi tilbyr en spennende jobb i et av våre prosjekter i hovedstaden Bogotá, og du får oppfølging av våre misjonærer. De fleste av våre ettåringer bor hos en vertsfamilie under oppholdet. Du får god innføring i lokal kultur og noe språkopplæring. Det blir også mulighet for reiser og opplevelser i dette fantastiske landet.

Arbeidsområder: Som ettåring blir du en del av barne- og ungdomsarbeidet i menighetene. Du får arbeidserfaring fra noen av våre sosiale prosjekter, som kan være SFO, grunnskole eller arbeid for barn som har opplevd omsorgssvikt.

Lengde på opphold: ca. 10 måneder

Betingelser og søkervilkår for ettåring i Colombia (egen PDF)

Støtt vårt utvekslingsprogram til Colombia!
Gi en gave eller bli fastgiver her

Korttidstjeneste i Hong Kong

Hong Kong er et moderne og spennende storbyområde sør i Kina. Her driver vår søsterkirke, The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK), menighetsarbeid, barnehager, skoler og eldrehjem. På korttidstjeneste i Hong Kong bor du hos en vertsfamilie og får på den måten komme tett på kulturen. En lokal mentor følger opp våre frivillige under hele oppholdet.

Arbeidsområder: Våre frivillige i Hong Kong får delta i barne- og ungdomsarbeidet i menighetene, besøke ulike menigheter og lære om kulturen og historien til Hong Kong via utflukter. Frivillige får også erfaring fra sosiale prosjekter som drives av vår søsterkirke. Det kan være som assistent på en skole, besøk på eldresenter eller deltagelse på ulike aktiviteter i studentmiljøet.

NB! Vi avventer situasjonen rundt viruspandemien før vi åpner søknad til Hong Kong.

Lengde på opphold: ca. tre måneder (20. august til 30. november) 

Apostlenes gjerninger 29

Historien fortsetter! Apg. 29 er en internasjonal disippel- og misjonsskole som drives av vår søsterkirke i Sverige. I ett semester får du muligheten til å bli bedre kjent med Jesus og leve etter de prinsippene som kjennetegnet den første kirken vi får beskrevet i Apostlenes gjerninger. Du får spennende, praktisk undervisning og mulighet til å dele livet og troen med andre deltagere og ledere fra ulike kulturer. Ønsket er å forme deg til en disippel som igjen former nye disipler. Opplegget består av et kort for- og etterkurs på Karlskoga folkehøgskole i Sverige, og en tre måneders internasjonal misjonstur. Vårens datoer er 15.feb-4.juni 2021.

Våren 2021 legges det opp til reise til Jamtland og Åre-fjellet i Sverige. Det er mye usikkerhet pga. koronapandemien, men en søknad signaliserer bare at du er interessert og binder deg ikke.

Les mer om Apg. 29, Jamtland og finn søknadsskjema her
Søknadsfrist er 1. desember 2020!