Sommerhilsen

Det har vært en fantastisk flott Liv & Vekst uke! Gud har møtt oss på så mange måter: gjennom sang, musikk, taler og andre mennesker i alle aldre. Over 1500 mennesker har vært innom og 1300 har vært her hele uka. 700 barn og ungdom har vært med.

På så mange måter har vi i Misjonskirken Norge blitt betrodd en stor vekst de siste årene. Vi ser det både på medlemstallene våre og deltakelsen på våre arrangementer. Fremfor alt ser vi vekst gjennom våre mange nasjonale menighetsplantinger. Mange menigheter opplever at det er flere på gudstjenester, flere i smågrupper, flere barn og unge, og flere ledere. Vekst 2020 bærer frukt! Misjonskirken UNG vokser, Ansgarskolen vokser. Vi ser at mange unge engasjerer seg på ulike vis og flere søker seg også ut i menighets- og misjonstjeneste.

Hva er det som river oss i hjertet? Det blir et spørsmål jeg tar med meg ut i sommeren nå når Liv & Vekst er over for i år.

Jeg har gått rundt på Liv & Vekst dette året og kjent på en veldig stor glede og takknemlighet til Gud for at vi får oppleve denne gode tiden. Må Han gi oss visdom både til å forvalte denne veksten og se hvordan vi kan bidra til vekst der hvor det ikke er vekst.

Årets Liv & Vekst har hatt som tema ”River i hjertet”. Hva er det som river oss i hjertet? Det blir et spørsmål jeg tar med meg ut i sommeren nå når Liv & Vekst er over for i år. Ta det med deg du også – ikke som et spørsmål som skal stresse deg, men som en bønn til Gud om å vise sin vei for deg og det fellesskapet du er en del av.

God sommer!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X