PROSJEKTLEDER CORNERSTONE: Misjonskirken Norge har fra august ansatt Arild Eikhom (bildet) på heltid i stillingen «prosjektleder Cornerstone». Han er allerede i gang med planlegging og hjelp for menighetene. FOTO: RACHEL E. OLSEN.


Innfører effektivt dataverktøy for alle

Med forskjellige datasystemer for registrering har menighetene hatt mange løsninger å forholde seg til. Nå samles alt i et nytt system som heter Cornerstone. Alle menigheter og UNG-grupper må ha løsningen som gir nye muligheter til effektiv menighetsadministrasjon.

Denne høsten er man i gang med å innføre en felles databaseløsning for menighetsadministrasjon som inkluderer alle misjonsmenigheter og UNG-grupper, Ansgarskolen, samt for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG sentralt. Løsningen skal i løpet av 2017 tas i bruk av alle våre menigheter og alle UNG-gruppene. Som en innarbeidet del av dataverktøyet Cornerstone ligger oppdaterte giverløsninger på internett, skattefradragsrapportering, fakturering og innkreving av kontingenter, rapportering for Frifondsmidler og lister på medlemmer i trossamfunnet.

Lettere for gruppeledere
For menighetene vil denne skybaserte dataløsningen kunne spare mye arbeidstid. Med ett felles system får fellesskapet både ett enhetlig arbeidsverktøy. I tillegg vil dette gi lokale enheter mange nye goder for søkefunksjoner for medlems- og kontaktoppfølging. For eksempel kan man bruke en egen app for oppmøteregistrering, noe som forenkler gruppelederes jobb med å registrere og gi informasjon til de som er med i ei smågruppe, i UNG-gruppene og ved arrangementer.

Per i dag er nærmere tjue misjonsmenigheter allerede i gang eller overfører sine data i disse dager til dataløsningen Cornerstone. Dette er blant annet Oslo misjonskirke Betlehem, Grimstad misjonskirke, Arendal misjonskirke, Trondheim misjonskirke, Askim frie Misjonsmenighet og Misjonskirken Drammen.

Egen ansatt for oppfølging
Med så omfattende administrasjonsverktøy som alle våre menigheter skal benytte, kreves det også både informasjon, opplæring og oppfølging. Misjonskirken Norge har derfor ansatt en person i full stilling som skal følge opp dette overfor menighetene.

I august startet Arild Eikhom (bildet) i denne stillingen. Sørlendingen har allerede etablert seg med kontorplass i Kristiansand, men er forberedt på å reise rundt i hele landet for å følge opp dataprosjektet. Kommunion har dessuten en egen kontaktperson som følger opp fellesskapet som en felles kunde. Egne opplæringsfilmer og kursing vil hjelpe menighetene i gang med bruken av dataløsningen.

Tilbyr nye nettsider
Programmet Cornerstone gir i tillegg muligheten for en moderne nettside for menighetene som har behov for å fornye eller lage helt nye nettsider. Nettside med Cornerstone har fordelen med å integrere giverløsninger og databasen med registreringer av for eksempel nyhetsbrev per e-post. Kommunikasjonstjenesten i Misjonskirken Norge har sammen med Kommunion utarbeidet tre forskjellige alternative nettløsninger for menighetene. For menighetene er det kun svært gunstige utviklingskostnader for en ny nettside, mens driften er allerede inkludert i pakken med Cornerstone som alle menighetene skal ha.

Det er allerede laget ferdige nettside-maler ut fra det man tenker er gode løsninger i forhold til behov og størrelsen på menigheten. Løsningene vil være integrert opp mot gaveløsninger og kommunikasjon med medlemmer og vennekontakter i menigheten. I tillegg får menigheten en direkte nyhetsstrøm fra www.misjonsnytt.no med saker som publiseres av kommunikasjonstjenesten.

Kjenner behovene
Det er selskapet Kommunion som står bak dataløsningen Cornerstone. Firmaet kjenner godt til hvordan et kirkesamfunn arbeider og er organisert, og tilbyr derfor løsninger som er skreddersydd behovene både lokalt og sentralt. De har blant annet kunder som Baptistsamfunnet, Frikirken, Normisjon og Metodistkirken, som benytter den samme dataløsningen. Det er nå over 300 menigheter i Norge som er brukere av Cornerstone

TEKST: TROND FILBERG / FOTO: RACHEL OLSEN, TROND FILBERG


Les mer om administrasjonsverktøyet Cornerstone på www.mknu.no/cornerstone og se dokumenter i egen mappe i ressursbanken.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X