MODERNE SLAVERI: – Under 100 US-dollar koster det i gjennomsnitt å kjøpe seg en slave i verden. I Colombia kan man kjøpe en jomfru på nettauksjon. FOTO: Stock Photo, KMT-lisens 2017 misjonsnytt.no


For lite kunnskap om moderne slaveri

To mennesker blir hvert minuttet offer for menneskehandel i dag. Elin Finnseth Sæverås i Norges Kristne Råd mener det er overveldende og brutalt grusomme ting som skjer. I november er moderne slaveri tema i Global uke.

– Utrykket moderne slaveri er egentlig et paradoks skulle man tro. Selv med utarbeidingen av menneskerettigheter og flotte forpliktelser, må man dessverre bruke utrykket moderne slaveri fordi det finnes i dag, sier prosjektleder for Global Info i Norges Kristne Råd, Elin Finnseth Sæverås. Hun hadde hovedinnlegget i et seminar som ble holdt i Oslo i oktober.

Leif Tore Solberg, prosjektleder Safe House Filemon (Frelsesarmeen), og Hanne M. Leikvoll, sosialkonsulent Nadheim senter (Kirkens Bymisjon) holdt innlegg i seminaret. (Foto: Trond Filberg)

På seminaret fikk deltakerne høre erfaringer fra Oslo-politiets menneskehandelsarbeid, Frelsesarmeens Safe House Filemon for menn utsatt for tvangsarbeid, Kirkens Bymisjons arbeid med kvinner i prostitusjon (Nadheim i Oslo) og Caritas senter for arbeidsmigranter. I tillegg delte Kirkens Nødhjelp, Normisjon og Fremtiden i våre hender historier fra moderne slaveri i utlandet.

Mer bevissthet i frikirkene
Sæverås mener det er forskjell på hvor stor bevisstheten rundt moderne slaveri er i norske menigheter.
– I frikirkelige miljøer har man vært flinkere til å løfte dette fram enn i en del av de store landsdekkende kirkesamfunnene. Frikirkene har også hatt en del tilknytning til organisasjoner som A21 og Hope for justice som har etablert seg i Norge, sier hun.
Organisasjonen A21 arrangerte blant annet Walk for freedom lørdag 14. oktober over hele verden inkludert atten norske byer og tettsteder.
– Noen kirkesamfunn har hatt antislavearbeid i bevisstheten tidligere i sin historie, men har ikke bevissthet om hvordan det foregår i dag, at det er så tett på oss i Norge og foregår i så stor skala i utlandet, fortsetter Sæverås.

Millioner av slaver i dag
Moderne slaveri brukes som et samlebegrep om utnyttelsen av sårbare mennesker til egen fortjeneste og uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen. Eksempler kan være ufrivillig prostitusjon, tvangsarbeid og salg av organer.
– I Norge snakker man om 300 personer som årlig identifiseres som ofre for menneskehandel, men her er det store mørketall. Det vanligste her er tvungen prostitusjon og arbeidslivskriminalitet, sier Sæverås.
FN har i mange år operert med tallet 27 millioner ofre for slaveri eller slavelignende forhold. Andre, som Global Slavery Index, opererer med nærmere 46 millioner. De har estimert antall personer i Norge til å være 900 som holdes i slaveri. (Se flere fakta nederst i artikkelen.)

Forbrukere har makt
Det store omfanget av moderne slaveri og kompleksiteten i det kan få mange til å føle at det de gjør kun er en dråpe i havet, tror Elin Sæverås (bildet).

Prosjektkoordinator for Global uke er Elin Sæverås (Foto: Trond Filberg)

– Det er så overveldende og brutalt grusomme ting som skjer. Samtidig ser vi at forbrukere har en makt, sier Sæverås og nevner palmeoljekampanjen og fokus på tekstilbransjen som eksempler.
– Det har hatt innvirkning og man ser fra andre land som har fått mer omfattende lovverk etter press fra opinionen. Som menigheter kan vi også være gode fellesskap som gir håp til enkeltpersoner som er i sårbare situasjoner, fortsetter hun.

På dagsorden i november
Temaet «Moderne slaveri» settes på dagsorden i Global uke som skjer 12.-19. november 2017.
– Vi har snakket om hvordan menigheter kan ha et engasjement som også handler om vår egen lokale livsstil og hvordan vi er en del av et globalt fellesskap også gjennom vår adferd, sier Sæverås. Hun forteller at mange av deres søsterkirker i land med mye utnytting, utrykker at dette er en stor problemstilling.
– Vi ønsker at kirkene kan være med å sette dette på agendaen. Ikke bare det som skjer i Norge, men også globalt. Vi fokuserer også mer på sammenhengen med FNs bærekraftsmål, er mer ute på blant annet folkehøgskoler og samarbeider mer med organisasjonene som jobber med dette, sier Elin Sæverås.

Tekst: Ingunn Marie Ruud, Kristelige Pressekontor.
Foto og faktadel: Trond Filberg, Stock Photo lisens-bilder misjonsnytt.no.

Fakta og arrangement

Uka 12-19. november setter kirker og organisasjoner over hele landet fokus på det moderne slaveriet. Global uke er et initiativ fra Norges Kristne Råd for å belyse global urettferdighet sammen og samtidig en uke i året.
> Materiell og informasjon for kirkene.
> Se informasjon om hvordan din menighet kan delta i markeringen.
> Moderne slaveri i lys av vår tro.

Kristiansand onsdag 15. november: seminaret «Menneskehandel og moderne slaveri» i Frelsesarmeens lokaler, Østre Strandgate 11. Påmelding til Kari Klingsheim i Frelsesarmeen.

Hvert trettiende sekund blir et nytt menneske offer for menneskehandel. Det anslås at over 40 millioner mennesker er slaver i dag (Global Slavery Index). De fleste av disse er enten i tvangsarbeid, inkludert prostitusjon, og i tvangsekteskap. Hver fjerde person som er slave er et barn. Gjennomsnittsalderen for et offer er bare 12 år.
Bakmenn tjener trolig 1 300 milliarder kroner årlig på kjøp og salg av mennesker. Økonomisk fortjeneste i moderne slaveri er på størrelse med kriminell narkotikavirksomhet, og det er den raskest voksende kriminelle virksomheten i verden.
Prisen på å kjøpe et menneske er i dag 2 US-dollar for ei jente fra Mosambik eller 24 US-dollar fra India eller 3 000 US-dollar fra Romania. Salg av ei jente som er jomfru fra Medellin i Colombia, skjer på nettauksjon online og koster om lag 2 600 US-dollar. I gjennomsnitt sier man at en slave kan kjøpes for under hundre US-dollar (Kilde: Havocscope.com, Do Something.org).
Eksempler på hva som skjer i menneskehandel er ufrivillig salg av organer, tvangsarbeid uten rettigheter, barnesoldater, tvangstigging, prostitusjon og tvangsovergrep over internett, salg av barn, tvangsekteskap der det ofte er barnebruder. Halvparten av dem i tvangsarbeid har økende gjeld til deres bakmenn. Kun en prosent av ofrene reddes ut av slaveriet (A21.org).
I Norge er det 60 saker hvert år som fremmes for domstolene, hvorav halvparten er i Oslo. Bare 4 av de 60 sakene kommer til domsavsigelse. (Kilde: Avsnitt for etterforskning av menneskehandel, Oslo politidistrikt.)


Organisasjoner som er opptatt av menneskehandel og forbrukerbevissthet: A21 Norge, For Freedom (norsk), Freethem (norsk), Fremtiden i våre hender: fabrikklister, Fair & Square (etisk handel), FN-sambandet (om tema).

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X