Neste steg

Vi har prøvd å bli så raske vi kan på vår etappe, uten å tenke noe særlig på vekslingene.

Se for deg Jamaicas sprintlandslag i Friidretts-VM. De har fire faser av 4 x 100 meter foran seg. Se så for deg at de underveis i løpet ikke aner hva de skal gjøre med stafettpinnen. De har ikke øvd på vekslingene. Selv om de har de raskeste løperne, vil de da feile. I menighet har vi gjerne gjort det samme. Vi har prøvd å bli så raske vi kan på vår etappe, uten å tenke noe særlig på vekslingene.

Doug Fields har en øvelse som kan være til hjelp her. Han tegner opp flere sirkler utenfor hverandre, som en dart-blink. Innerst har vi kjernen med overgitte disipler i menigheten. Ytterst i sirkelen er de som har vært på besøk i vår kirke. Utenfor sirkelen er de som er i vårt nærmiljø. Det Fields oppfordrer oss til er å plotte inn virkegreinene våre og så stille oss spørsmålene: Hvilken hensikt har denne virkegreinen? Hva skal den lede videre innover i sirklene til? Hva er neste steg? Hva inviterer man videre til herfra?

Jeg har inntrykk av at mye arbeid i våre kirker er løsrevet fra resten av det som skjer i menigheten og det som skjer i hjemmet. Man er fornøyd med at det kommer 20 barn på korøvelse, men har ingen tanke om hva neste steg er, verken i menigheten eller i hjemmet. Jeg tror det ville føre til stor utvikling i en menighet om alle aktiviteter, også helt enkeltstående arrangementer, måtte svare på hva hensikten er og hva det skal lede videre til. Det kan også være en nyttig øvelse for lederskapet i menigheten, å se på hvor de ulike aktivitetene er plassert og hvor de peker videre. Er det en ubalanse, ved at man for eksempel har flere diakonale aktiviteter i randsonen, uten noe å invitere videre til? Kanskje må man da starte et neste steg videre, som for eksempel Alpha-kurs.

I barne- og ungdomsarbeid vil neste steg ofte være neste alderstilbud. De overgangene er krevende å få til, og mange faller ut i de overgangene. Her har lederskapet en viktig rolle: Å sørge for at nøkkelledere samles og legger gode planer for hvordan få til disse overgangene.

Lykke til med vekslingene!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X