PSYKISK SYKDOM OG SKAM: Skam kan være en destruktiv kraft som tar fra et menneske mot, håp og selvrespekt. Åpenhet om psykiske lidelser er viktig for å redusere skammen.
FOTO: PARTNERORGANISASJON AFGHANISTAN


En samtale om psykisk lidelse og skam

-Jeg ønsker arbeid med psykisk helse veldig velkommen. Om vi mister den dimensjonen av syne mister vi samtidig muligheten til å møte og forstå en smertefull side ved menneskelivet, forteller psykolog Kari Halstensen.

Kari har jobbet 12 år ved Modum Bad og skriver for tiden en doktorgrad om tilknytning i gudsrelasjonen. Et steinkast unna kontoret i Oslo har vi satt oss på Kaffebrenneriet for en åpen samtale om psykisk sykdom og skam.

Psykolog Kari Halstensen har jobbet ved Modum Bad i 12 år.

Hva er egentlig psykisk lidelse?
-Akkurat som alle har vondt i kroppen til tider, så kan vi alle ha vondt i sjelen. Det er en helt normal del av det å være menneske, og vi kan kalle det psykisk smerte. Det skal være der og er en del av fargene i tilværelsen vår. En kjærlighetssorg er for eksempel en åpenbar psykisk smerte. Men når det går over en grense kaller vi det en psykisk lidelse. Det er akkurat som med den fysiske kroppen, når symptomnivået og plagene går over en viss grense kaller vi det sykdom og går til behandling.

-Psykiske lidelser er veldig mye forskjellig som har det til felles at det rammer den psykiske funksjonen. Eksempler kan være angst, depresjon eller traumer. Noen blir født med gener som kan gjøre at de utvikler vansker med å kontrollere stemningene inni seg. Eller det kan være post traumatiske stresslidelser som utløses av skremmende hendelser, forklarer Kari.

Er det faktorer eller situasjoner som gjør oss mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser?
-Psykiske lidelser utløses alltid i et nært samspill mellom arvelig sårbarhet og livsbelastning, altså stress. Dette kan ha mange ulike sammensetninger. Du kan ha lav arvelig sårbarhet og høy livsbelastning, og du kan ha høy arvelig sårbarhet men lite livsbelastning, og begge deler vil kunne slå ut i samme type psykiske lidelser.

Er psykiske lidelser noe universelt?
-Det er veldig vanskelig å svare på. Jeg tror du vil finne gjenkjennelig smerte og lidelse overalt, fordi det er et dypt fellesskap i det å være menneske. Når mennesker mister trygghet og kontroll så skjer det veldig mye, som jeg tror er universelt menneskelig. Reaksjonene kan få ulike uttrykk og kultur kan spille inn på måten vi reagerer på, men selve sårbarheten og redselen tror jeg er ganske fellesmenneskelig.

-Om vi tenker oss et land i krig så vet vi at menneskene der lever med et svært krevende livsstress. Vi, som aldri har opplevd det, vil ikke kunne forstå det ordentlig, men vi kan få tak i biter av det via vår egen sårbarhet. Vi kan for eksempel tenke oss hvordan det ville vært hvis vi var utrygge hele tiden eller redde for å miste dem vi elsker. Hva skjer om vi lever i det over tid? Psykologisk forskning har fortalt oss mye om hva som skjer med mennesker når de lever med vedvarende stress og ikke kommer ut av det. Da blir vi utmattet, apatiske og utvikler ofte depresjoner. Og det kan utløse traumelidelser som PTSD.

Hvilken rolle spiller kunnskap når det gjelder forebygging og behandling av psykiske lidelser?
-Som i alt helsearbeid er kunnskap veldig betydningsfullt, og utgangspunktet for å forstå. Jo mer vi vet jo tryggere blir vi, og jo tryggere vi blir jo bedre blir vi til å møte mennesker som har det vanskelig på en god måte. Kunnskap er vesentlig for å gi riktig behandling.

Les også Kunnskap som setter fri, om prosjektet Senter for mental helse.

-Men opplevelsen av å forstå kan også bli en snublestein, advarer Kari. Mennesker har lett for å gå i tankefeller som er forårsaket av kunnskap som ikke er nyansert nok. Så kunnskap er nødvendig, men må brukes med følsomhet og klokskap.

Vi har kalt julekampanjen Skamfri. Hvilken rolle spiller skam innen psykisk helse?
-Skam kan være en destruktiv kraft som tar fra et menneske mot, håp og selvrespekt. Skam har den egenskapen at den kan fylle ut hele selvbildet. Det kalles global skam og leder til en opplevelse av at «det eneste som er sant om meg er at jeg er feil». Da er skammen farlig og ødeleggende for en persons psykiske helse.

-Samtidig er det viktig å vite at skammen har to ansikt. Den kan være ødeleggende, og den kan være sunn. Den naturlige, ærlige skammen er en viktig del av livet vårt, som regulerer grensene mellom oss. Skammen er en lynrask og spontan reaksjon som kommer når andre har gått over grensene våre. Når noen viser skam over egne svik, bygges den tilliten som trengs for at den skamfulle skal kunne begynne på veien mot en gjenopprettelse. Jeg har brukt ordet skamfrihet i betydningen å ha friheten til å ta inn den skammen som er sann og avvise den skammen som er løgn, forteller Kari.

-Å forstå disse ulike typene skam gir et helt annet utgangspunkt for å ta imot seg selv og ta imot andre. Noe av det fineste jeg opplever i gruppeterapi er stillheten som følger etter noen har fortalt om noe som oppleves skamfullt. Det er en helt egen stillhet, som kommer når mennesker kjenner seg igjen i hverandre. Løgnen som skammen forteller er jo at du er feil og ikke hører til i fellesskapet. Men sannheten er at evnen til å kjenne skam melder deg inn i fellesskapet.

Bakgrunnen for at Senter for mental helse ble startet var flere tilfeller der kvinner valgte å sette fyr på seg selv. Er skam med i bildet her?
-Ja det tror jeg kan være en skamrespons. Noen ganger vekker skam en intens impuls til å unnvike. Å sette fyr på seg selv kan være en handling utløst av skam som gir et intenst behov for å bli borte. En annen impuls som ofte følger av skam, er en sterk aggresjon rettet mot egen person. Å sette fyr på seg selv kan også tenkes å komme av denne typen skamimpulser.

-Skam preger ikke bare enkeltmennesker, men kan også være en felles opplevelse for en gruppe eller en hel nasjon. Når et land er i krig kan skam være et innslag i den psykiske bensinen, som fyrer opp under konflikten mellom ulike grupperinger. Det handler om å kreve sin rett, slå tilbake når man har blitt krenket, om å føle seg undertrykt og mindreverdig og reise seg opp for å si ifra. Og det kan handle om å påføre fienden skam gjennom bevisste krenkelser.

JULEKAMPANJEN 2017

SKAMFRI, årets internasjonale julekampanje går til et viktig arbeid med psykisk helse i Afghanistan.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X