NYE MENIGHETSRÅGIVERE: – Anne Margrethe Mandt-Anfindsen og Stein Bjørkholt er ansatte som menighetsrådgivere i Misjonskirken Norge. (Fotomontasje: misjonsnytt.no)

Nye menighetsrådgivere er ansatt

Det er nå klart at Misjonskirken Norge har ansatt to nye menighetsrådgivere. Det er pastor Stein Bjørkholt fra Kristiansand og fagkonsulent Anne Margrethe Mandt-Anfindsen fra Asker.

– Anne Margrethe og Stein vil sammen med menighetsrådgiver Kjell Birkeland, utgjøre et sterkt team som vil kunne mobilisere, støtte og være gode ressurser for våre menigheter, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid i Misjonskirken Norge.
– Anne Margrethe og Stein har møtt ansettelsesutvalget på en åpen og flott måte. Det er blitt tydelig at de begge har gode kvaliteter vi som fellesskap har behov for, forteller Øyvind.

Lang fartstid i kirkesamfunnet

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (51) har allerede vært ansatt i en årrekke i Misjonskirken Norge. Mange kjenner henne både som redaktør av Misjonsbladet, kommunikasjonsleder og leder for kvinnefestivalen. Hun har den siste tiden jobbet som fagkonsulent for disippelliv i nasjonal avdeling, og i 2017 vikarierte hun som pastor i Misjonskirken Nesodden. Hun tilhører Oslo misjonskirke Betlehem.

Stein Bjørkholt (47) er nå pastor i Ytre Randesund misjonskirke som er en av de nyeste menighetene i kirkesamfunnet. Før det var han pastor i Randesund misjonskirke. I tillegg til å være menighetsplanter og pastor, har Stein vært en av våre utsendte misjonærer i Colombia. I 2016 var han en av hovedtalerne på Liv & Vekst sommerfestival i Stavern.

Prosessen for ansettelsen
– I oktober 2017 sa både Geir Johannessen og Karstein Morfjord opp sine stillinger som menighetsrådgivere. De lengtet begge tilbake til menighetstjeneste og kjente at tiden nå var inne. Karstein var allerede i en permisjon, men Allan Neset kom inn som vikar. Allan er fortsatt engasjert i dette fram til sommeren.

De ledige stillingene ble utlyst, og da søknadsfristen gikk ut 26. januar i år, var det innkommet søknader fra fem kvinner og fem menn. Hovedstyret i Misjonskirken Norge hadde oppnevnt et eget ansettelsesutvalg som sammen med en ekstern konsulent vurderte søkerne.

Fire søkere ble innkalt til førstegangsintervju, to av hvert kjønn. To ble så innkalt til andregangsintervju, og disse var Anne Margrethe og Stein som etter en grundig prosess fikk tilbudet om stillingene. De takket begge ja til å gå inn i oppgavene som menighetsrådgivere.

Hvilke menigheter den enkelte menighetsrådgiver skal betjene vil først bli avgjort når alle tre er samlet til høsten. En menighetsrådgiver har blant annet ansvar for å følge opp pastorer og menighetsledere og være rådgiver overfor Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. Stillingene har leder nasjonal avdeling, Torben M. Joswig, som sin overordnede.


Av Trond Filberg

Foto: Reidun H. Bilstad av Anne Margrethe, Trond Filberg og Misjonsbladets arkiv.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X