Takknemlig for menighetsrådgiverne

Det siste halve året har vi jobbet med å ansette nye menighetsrådgivere. I skrivende stund gjennomfører vi intervjuer med flere av kandidatene og når du leser denne teksten vet du kanskje hvem som er de nye menighetsrådgiverne fra høsten 2018. 

Les om våre nye menighetsrådgivere her!

Som leder for Nasjonal avdeling jobber jeg tett med menighetsrådgiverne. Deres evne til å utruste, trøste og motivere andre medarbeidere til tjeneste er viktig, og det er flott å observere deres hjerte og omsorg for de ulike menighetene. Menighetsrådgiverne har noe av hjertelaget som jeg ser hos apostlene i Det nye testamentet. De reiste rundt og mobiliserte, inspirerte og utrustet medarbeidere og menigheter. I Misjonskirken Norge kaller vi ikke våre menighetsrådgivere for apostler, fordi dette begrepet fort oppleves litt autoritært for mennesker i vår tid. Men menighetsrådgiverne har noe av de samme funksjonene som de første apostlene hadde. De reiser rundt, betjener, utruster og identifiserer seg med den lokale menigheten. Min bønn er at menighetene og menighetsrådgiverne må finne hverandre på en god måte.

I løpet av ansettelsesprosessen har det slått meg hvor mange mennesker som engasjerer seg i disse stillingene.

Mange har gitt tilbakemelding på at de venter i spenning på hvem som blir ansatt. Noen har også følt behovet for å sende inn forslag og innspill på kandidater. Andre har fortalt oss om en «sorgprosess etter tap av forrige menighetsrådgiver». I alle disse tilbakemeldingene har det gått opp for meg hvor takknemlig jeg selv er, både som tidligere pastor og som menighetsmedlem, over å få være en del av et kirkesamfunn som har en slik god tilsynsordning.

I Misjonskirken Norge har vi lange tradisjoner for en slik ordning. Menighetsrådgiverne erstattet i sin tid distriktforstanderne. Det er Generalforsamlingen som har vedtatt dagens tilsynsordning, og den må forstås i lys av vår kongresjonalisme. Det vil si at våre menigheter er selvstendige, samtidig som de har valgt å være en del av et kirkesamfunn. De er en del av et større fellesarbeid basert på et felles grunnsyn og felles verdier. En av menighetsrådgivernes funksjoner er å betjene og veilede menighetene, slik at vi sammen handler etter Misjonskirken Norges vedtatte lover og menighetsprinsipper.

Menighetsrådgiverne bruker mye av tiden sin på å hjelpe og støtte menighetenes lokale lederskap. Ofte betjener de menighetene ved å følge opp både arbeidsgiveren og arbeidstageren (de ansatte). I praksis jobber en menighetsrådgiver i skjæringspunktet mellom det å være en rådgiver og det å utøve tilsyn.

I vår siste stillingsutlysning ble menighetsrådgivernes ansvarsområder beskrevet slik:

  • Utøve tilsyn i forhold til det registrerte trossamfunnet
  • Være rådgiver for pastorer og menighetsledere
  • Være rådgiver for hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål
  • Følge opp og videreutvikle våre fem satsningsområder; menighetsplanting, menighetsutvikling, ledertrening, disippelliv og diakoni.

Våre ansatte reiser mye. Ja, noen ganger blir det for mye reising for enkelte. Derfor håper jeg menighetene våre benytter seg av både fellesarrangement og moderne teknologi, slik at relasjonen til menighetsrådgiverne kan bygges på mer enn kun lokale besøk.

Prosessen bak nyansettelsene
Prosessen med å velge nye menighetsrådgivere er godt planlagt. Hovedstyret satte ned et bredt ansettelsesutvalg bestående av fem personer. Dette utvalget har utlyst stillingen og jobbet for å finne personer som ivaretar både regionale, lokale og sentrale interesser. I dette arbeidet har man også tatt hensyn til at de som ansettes skal være en del av et team som utfyller og komplementerer hverandres gaveutrustning. I lys av dette har det vært viktig å oppfordre kvinner til søke. Vi har i alt for mange år manglet kvinner i disse stillingen.

Menighetsrådgiverne, som er en del av Nasjonal avdeling, vil være den enkelte menighets hovedkontakt til Misjonskirken Norge. Alle våre menigheter skal stå i en fast relasjon til en av våre menighetsrådgivere. Generalforsamlingen har vedtatt at denne ordningen skal ha opp til tre sentralt ansatte. Disse stillingene blir finansiert direkte av menighetene og trossamfunnsmidler.

Personlig var jeg veldig spent på hvem som blir våre neste menighetsrådgivere. Ansettelsesutvalget har etter beste evne forsøkt å finne de rette personene til å betjene og samarbeide med alle våre menigheter. Hilser dere med 2. Kor. 13.13 «Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle»!


ILLUSTRASJONSBILDET: Tidligere menighetsrådgiver Karstein Morfjord på PMFs vintermøte 2017. Misjonskirken Norge har nå ansatt to nye menighetsrådgivere etter at både Karstein og Geir Johannessen nylig avsluttet sine stillinger som menighetsrådivere. Karstein er nå prest i Hadsel sokn i Vesterålen og Geir er pastor i Salem misjonsmenighet. Foto: Rachel E. Olsen

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X