NYTT STYRE OG NYTT NAVN: PMF – foreningen for pastorer og menighetsarbeidere i Misjonskirken Norge har skiftet navn. Her er det valgte styret for 2018. Fra venstre: Andre Tjersland (Askim), styreleder Hannah T. Bylund Severinsen (Søgne), Odd Arild Berge (Grimstad), Aleksander M. Gundersen (Hånes) og Rune Heimvoll (Lista). Ben Richard Solberg (Larvik) var ikke til stedet da bildet ble tatt.


PMF fornyer seg

Foreningen for medarbeidere i Misjonskirken Norge har de siste årene jobbet med å fornye seg. Dette har blant annet resultert i navneskifte fra Predikant- og Misjonærforeningen til Pastor- og Medarbeiderarbeiderforeningen.

På fjorårets årsmøte i PMF ble det foreslått å endre foreningens organisasjonsform, for å gjøre den mer funksjonell med tanke på dens faktiske arbeid og formål. Det ble da vedtatt å utrede ulike alternativ for PMFs fremtidige organisering og virksomhet. Som en konsekvens av dette ble det på PMFs årsmøte på Fevik nå i mars, blant annet foreslått en navneendring, noe som medlemmene altså vedtok.

Viser mangfoldet
– PMF har tidligere i all hovedsak vært for pastorer, men det var også i en tid hvor nesten alle ansatte i våre menigheter var pastorer. I dag er det et større mangfold i menighetens staber, og det gjenspeiles også nå i PMFs formål og nye navn. Vi er ikke en større sammenheng enn at det er naturlig at en forening som PMF ikke skal inkludere og arbeide for større fellesskap for alle ansatte i vår bevegelse, mener Erik Andreassen, som har vært leder for PMF de siste årene.

– Vi er glade for at årsmøtet i PMF nærmest enstemmig gikk inn for å åpne foreningen for flere. PMF betyr mye for foreningens medlemmer, og det var naturlig og å åpne fellesskapet tydeligere for alle ansatte i de ulike delene av Misjonskirken Norge.

Bli medlem i PMF?

Ny leder
Etter flere år i PMF-ledelsen har Erik nå tredd ut av styret. Ny leder er Hannah T. Bylund Severinsen fra Søgne misjonskirke. Hun har allerede fem år bak seg som styremedlem i foreningen, og ser frem til å fortsette det gode arbeidet, nå som leder.

– Det er et kjempeprivilegium å få lov til å lede det nye styret. Vi er en gruppe som er begeistret og ivrige etter å komme i gang. Vi brenner for å skape møteplasser for pastorer og andre medarbeidere, hvor fellesskapet blir styrket, samtidig som både hode og hjerte – og mage- får godt påfyll.

Av Rachel Elisabeth Olsen

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X