Vokse oss yngre?

Hvordan kan menighetene vokse seg yngre?

Det er lite som er så sårt som å møte en menighet der de unge er borte. Er det mulig å forynge menigheten istedenfor å eldes år for år? I de aller fleste menigheter står det ikke på viljen. Det er få som åpenlyst ønsker de unge vekk. Dessverre hjelper vilje svært lite i denne sammenheng, uten konkret handling.

Pastor i Fevik misjonskirke, Torbjørg Oline Nyli, hadde 5. oktober et innlegg i Korsets Seier der hun treffende ber om unnskyldning til ungdommen, på vegne av oss voksne. Hun skriver: Vi klapper for dere og ber for dere, men trenger dere folk til å være ledere på leir eller steke pizza etter møtet, er vi merkelig stille og ofte opptatt.

Fuller Youth Institute gjorde en undersøkelse av menigheter i USA som i særlig grad evner å engasjere og integrere unge mennesker (15-29 år). Forskerne fant at det er seks fellestrekk for disse menighetene som lykkes.

1: De er gode på å myndiggjøre unge lederspirer. Istedenfor å samle makten hos pastoren eller lederskapet, så bør man lete etter muligheter til å betro unge mennesker ansvar og gi dem tilhørende myndighet/mandat.

2: De viser empati med unge mennesker. Istedenfor å kritisere og dømme unge mennesker, bør vi trø inn i deres sko og være nær i deres livssmerte og livsglede. Er vi gode på å lytte til unge mennesker?

3: De tar Jesu budskap på alvor og inviterer unge mennesker til å ta Jesus på alvor og følge han. Løsningen for å få unge mennesker med er ikke å tone ned budskapet og tilpasse det til samfunnet. Jesus er fremdeles magnetisk på unge mennesker!

4: De har bygd opp et varmt fellesskap. Unge mennesker lengter etter ekte og varme relasjoner, gjerne på tvers av generasjoner. Varme relasjoner betyr mer for unge mennesker enn kul musikk og kule aktiviteter.

5: De prioriterer unge mennesker og unge familier over alt. Hva er det ressursene, pengene, de ansatte, de fleste frivillige og de beste lokalitetene går til? De kirkene som vokser seg yngre prioriterer unge mennesker over alt, alltid.

6: De er de beste naboene, lokalt og globalt. Unge mennesker ønsker å være med å forandre verden, fra dørstokken og til verdens ende. De vil ikke være med å fordømme verden, men gjøre en forskjell.

Dette gir meg håp for våre misjonskirker. Det ligger i vår historie å myndiggjøre unge mennesker, ta Jesu budskap på alvor, bygge varme fellesskap og gå ut med det glade budskapet i ord og handling. Spørsmålet er om vi er villige til å prioritere unge mennesker? Er vi villige til å betale prisen for å vokse yngre som menigheter?

Svein Aksel Nakkestad

daglig leder i Misjonskirken UNG

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X