TOUCHPOINT-FESTIVALEN: Fra venstre – Hanne Stomnås Flottorp, Vetle Leksbø, Jens Kristian Wikstøl og Ellen Holt Skjerve stod i spissen for årets TP-festival i Grimstad. (Foto: TF)


Mer bevisste i tro og liv

På fem år har en visjon skapt en ny bevegelse for å invitere unge mennesker til tro og fellesskap. Fra en sped start i et bedehus i Kristiansand, er det nå pulserende Touchpoint-grupper på seks steder i Norge. I helgen som var de alle samlet i Grimstad til TP-festival, andre året på rad

Fra øst, sør og vest kom om lag 150 unge voksne og studenter til Grimstad misjonskirke for årets festival. Temaet var «Bevisst», og sentrale bibeltekster ble hentet fra Nehemjas bok. I et tettpakket program fikk deltagerne input i stor-møter, seminarer og bibeltime. Talerne viste god disiplin i tidsbruken, så pauser og måltider ga mange muligheter for å snakke med noen nye og ha hyggelige avbrekk.

Thomas Aas Pedersen talte i stor-møter og er også engasjert i Touchpoint Jæren. (Foto: SASM)

Vær bevisst!

– Mange av dere står på i oppgaver og har kanskje mest lyst til å hvile. Jeg tror det er godt for oss å bli utfordret, og ikke minst se meningen med det vi holder på med på hver vår plass. Denne festivalen er derfor en viktig påminnelse om hvorfor vi driver med det vi gjør, innledet Martine Aanensen fredag kveld. Hun ledet stormøtene, mens lovsangsteamene fra Kristiansand og Jæren vekslet på å stå på scenen.

Talerne var Thomas Aas Pedersen som er pastor i Misjonskirken Bryne, Vetle Leksbø som er nasjonal leder av Touchpoint og Hannah Træen som er barne- og familiepastor i Randesund misjonskirke.

Hva brenner vi for? Hva har vi nød for i hjertet? Vil vi skape en forandring? Thomas talte inspirert fredag kveld. Han tok utgangspunkt i Nehemja 6, vers 15-16, som viste hvordan muren ble bygget på 52 dager, og folket forstod at Gud hadde vært med i det som skjedde.

De viktige etterfølgerne

Vetle ga en pedagogisk utlegging av lederskap med utgangspunkt i hvordan Nehemja gjennomførte sin visjon.

Vetle Leksbø er nasjonal leder av Touchpoint. (Foto: TF)

– Definer oppdraget, legg gode planer og få med andre ved god organisering, talte TP-lederen og understreket at Nehemja både delte drømmen og sitt eget vitnesbyrd om hvordan Gud var med ham.

Vetle gjorde et poeng ut av at for å skape en bevegelse holder det ikke med en god leder. De to-tre første etterfølgerne bekrefter at personen med visjonen er verdt å følge. De skaper troverdighet og skaper interesse for at flere vil følge med.
– De første disiplene var ikke først og fremst ledere, men etterfølgere. Du kan være en av de viktige personene som støtter opp om initiativet og gir bevegelse til noe større, utfordret Vetle som nylig flyttet til Vestlandet etter pastortjeneste i Bjølsen misjonskirke.

Byggende bibeltime

Etter lunsj på lørdag bød menighetsrådgiver Stein Bjørkholt på en solid bibeltime om hvordan vi kan bli mer bevisste på å bygge kirke ut fra hvordan den første menighet levde.

– Det første vi legger merke til hos menigheten i Apostlenes gjerninger, er hvor sentralt vitnesbyrdet om hvem Jesus er og hva han hadde gjort. De første kristne kunne fortelle om en forvandling i eget liv etter møter med Jesus. De vitnesbyrdene var med å forandre folk. Det andre vi ser er det sterke samholdet var mellom kristne. Både offentlig og privat hadde de et fellesskap der alle hadde del i hverandre liv på alle områder.  De første kristne viste stor raushet med hverandre, hadde en radikal giverglede og hjalp de som hadde det vanskelig. De hadde smakt på guds godhet og viste det videre til andre.

For det tredje var det et mangfoldig bønneliv med stor variasjon. De ba til faste tider, de møttes for å lovsynge, de bad sammen og alene. De første kristne hadde en ektefølt begeistring i sin lovprisning. Og for det fjerde var de første kristne opptatt av menneskers frelse. Det handlet om å gå ut med evangeliet, slik Jesus utfordret dem til å være vitner, ikke bare i egen by, men til områdene i nærheten og videre helt til verdens ende.

Stein utfordret deltagerne til å se nærmere på hvordan vi bygger både eget liv og våre fellesskap i dag, sammenlignet med det de første kristne levde i. Bibeltimen ble avsluttet med inndeling i gruppesamtaler, der hver enkelt kunne dele tanker og innspill på hvordan dette ser ut i eget liv og for Touchpoint-arbeidet.

Stein Bjørkholt (t.v.) i samtale med Jens Kristian Wikstøl og Vetle Leksbø. (Foto: TF)

Tidsaktuelle seminarer

– Når jeg ser gjennom Det nye testamentet er det ganske ofte vi leser om usunn lære og rettledning om hvordan de skulle leve som kristne, forklarte Knut Moholt som holdt seminaret «Sunt eller usunt?».

Knut Moholt holdt seminar om sunnhet i teologi og åndelighet. (Foto: TF)

Knut hentet fram lignelsen Jesus delte om fariseeren og tolleren som bad i templet. Fariseeren viste lite ydmykhet, var konfliktsøkende og selvhevdende. Dette hadde Jesus lite sans for. Knut viste hvordan vi kan teste ut usunn teologi og praksis. Han tok særlig om profetier som ikke er i tråd med Bibelen og lære som forvrenger Guds nåde. Han nevnte at om det løfter opp mennesker mer enn Gud, ikke peker mot Jesus og er i utakt med Bibelen, bør man være på vakt. Knut som er pastor i Grimstad misjonskirke, påpekte samtidig faren ved at man kan bli så opptatt av alt det usunne, at man glemmer å holde fram det sunne.

Sarah Bjerk delte i sitt seminar egne erfaringer med å være medarbeider i misjonen både i utlandet og hjemme. For to år siden var hun ettåring i Colombia, mens forrige skoleår jobbet hun i Frimisjonen i Tromsø.

Vetle Leksbø holdt seminaret «Har vitenskapen begravet Gud?», mens Øyvind Haraldseid holdt seminaret om hvordan utvikle sunn åndelighet personlig og i menigheten. Svein Aksel Nakkestad tok i sitt seminar opp utfordringer Gud gir oss som vi må stå opp for. Han hentet eksempler fra pionérer i Misjonskirkens historie og oppfordret tilhørerne til å stå opp og kjempe for at evangeliet må ut til flere.

Hva slags venn er du?

– En av de store oppdagelsene jeg gjorde da jeg flyttet fra et mindre sted til en storby som Oslo, var følelsen av at du alltid gikk glipp av noe, innledet Torbjørg Oline Nyli sitt seminar som hadde overskriften «Hvem snakker jeg med?». Torbjørg Oline er pastor i Fevik misjonskirke og har tidligere vært leder av Misjonskirken UNG.

Når man opplever at man ikke er invitert, ikke fikk med seg hva som skulle skje eller fulgte med i sosiale medier, får unge voksne som bor i studentbyer og storbyer, ofte opplevelsen av å være ensomme og isolerte. Nye undersøkelser bekrefter dette. At Touchpoint gir et fellesskap der vi kan få ekte klemmer og bli venner. Torbjørg Oline understreket viktigheten av å ha venner du kan ringe til eller være sammen med når noe er vanskelig i livet, når vi står i dilemmaer eller bare trenger en prat. Med utgangspunkt i Jobs bok, tok hun fram ulike sider ved vennskap og hvordan vi bør møte hverandre.

– Når en venn har det vondt er det ikke først og fremst råd eller ord vennen trenger, men vårt nærvær, poengterte hun og skisserte fire typer venner som ofte går igjen. Den empatiske vennen gråter med deg, mens den nonsjalante vennen sier at det går over. Den analytiske vennen er mest interessert i bakgrunnen for situasjonen, mens den tøffe vennen ber deg ta deg sammen og ordne opp. Hva slags venn er du?

– Vi må øve oss på å si sannheter til hverandre i kjærlighet. De store, alvorlige sakene må vi dele i trygge relasjoner – og ikke til den vi nettopp ble venn med. Skap gode rammer for dype samtaler med dine nære venner. Husk samtidig på at vennskap ofte kan vare i sesonger, fordi våre liv forandres. Ha også vennskap med mennesker som gir deg energi, så du ikke alltid er den som skal bære alle andre. Dette var noen av rådene Torbjørg Oline delte med unge voksne som hørte på med stor interesse.

Stor-møte i Touchpoint-festivalen ble ledet av Martine Aanensen. (Foto: TF)


(Denne reportasjen har gjengitt utvalgte deler av det som ble undervist og som skjedde på TP-festivalen som foregikk 12.-14. oktober 2018 i Grimstad.)

Reportasje av Trond Filberg, redaktør i Misjonsbladet og misjonsnytt.no.
Foto: Simon Arne S. Myklebust, Jonas Hovden, Thomas Aas Pedersen og Trond Filberg.

Dobbeltklikk på bildet for stort format.

Gi en gave til
Touchpoint-arbeidet
i Norge

Touchpoint (TP) er et kristent arbeid i regi av Misjonskirken Norge og UNG. Arbeidet retter seg spesielt mot studenter og unge voksne fra 18 år og oppover. Visjonen i Touchpoint er å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet, og gjøre dem til etterfølgere av Jesus. I 2013 startet det første Touchpoint-arbeidet i Kristiansand. I dag er det også TP-grupper i Lyngdal, Jæren, Aust-Agder, Oslo og Bergen.

I 2015 opprettet Misjonskirken UNG en nasjonal konsulentstilling for å videreutvikle satsingen. Roy Elling Foss var den første ansatte, og senere ble arbeidet forsterket med Ellen Holt Skjerve i administrative oppgaver. Hun avslutter sine oppgaver innen utgangen av 2018. Ny nasjonal leder i Toruchpoint er Vetle Leksbø, som også er med å starte opp Touchpoint Bergen. I høst startet Jens Kristian Wikstøl i en deltidsstilling som koordinator, foruten at han er ny leder av Touchpoint-arbeidet i Kristiansand. I de andre TP-gruppene er Vidar Johnsen leder i Lyngdal, Hans Jakob Heimvoll i Oslo, Thomas Aas Pedersen på Jæren og Hanne Stomnås Flottorp er hovedleder i Aust-Agder.

TOUCHPOINT.NO

I en serie med nettartikler setter vi fokus på temaet om hvor det blir av ungdommene.

Les tidligere nettartikler: 
Easy come, easy go?
Hvorfor forsvinner ungdommene?
Du mista meg! Blogg av Svein Aksel Nakkestad

Misjonsbladet nr. 2 som kom ut i september har også temaet «Hvor ble det av ungdommene?».

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X