Herde troa

Kanskje må vi se på kirke og hjem som ei smie for forming og herding av tro?

Nick Shepherd fra den angelikanske kirke har studert utviklingen av tro hos barn og unge i England. Han sier i siste utgave av magasinet Strek at barn får stadig tidligere problemer med troen. Ved 8-9 års alderen skyter dette virkelig fart. Barna legger da gjerne merke til at det er ganske alene om å tro på Jesus i klassen og får det vanskelig med å forsvare det de tror på som er så annerledes. Shepherd tar til orde for at vi i langt større grad må herde troen til barna. Den som har vært i smia, har vært borte i herding. Ved en prosess av oppvarming og avkjøling av stålet, så blir stålet hardere og tåler mer. Kanskje må vi begynne å se på disippelgjøringen av våre barn mer som det å være i smia? En prosess av stadig forming og herding.

Vi må våge å snakke om de vanskelige tingene barna blir konfrontert med på skolen, blant venner eller digitalt. Her har vi dessverre ikke så mange gode verktøy foreløpig. Barnebøker og foreldrebøker har i liten grad vært opptatt av å ta utgangspunkt i de virkelig krevende utfordringene barn står overfor. Jeg hørte fra en barnekirke en gang der en av barna spurte «hva med alle de som ikke ble med i Noas ark?». Man kan tenke: «grøss, glad det ikke var i min kirke/stue spørsmålet ble stilt» eller så kan man tenke «det er jo utrolig viktig å få snakket om. Dette må barna uansett forholde seg til før eller siden». Når de ulike samtalene bør tas er ikke enkelt å si noe om. Omgivelsene presser oss til å ta dem tidligere enn det som kanskje er optimalt for barns utvikling. Mye av det som var naturlig å ta i konfirmasjonsundervisningen for 20-30 år siden, blir altfor sent å ta i konfirmantalder nå. I den lokale kirka må ledere for ulike aldersgrupper samles for å snakke sammen om når det er naturlig å ta undervisning om ting som evolusjon, Bibelens troverdighet, porno, kjønnsidentitet og voldelige spill/filmer. Hva skal undervises i kirken og hva bør man heller utruste foreldre til å formidle?

På konferansen Gi Jesus Videre 22.-23. november kommer disippelgjøringen av neste generasjon til å være temaet. Her vil man kunne reise sammen som team fra de ulike aldersgruppene, lederskap og pastor. Der vil dere få gode verktøy til å snakke sammen om hvordan lykkes med disippelgjøringen. Omgivelsene har endret seg med tida.

Vi trenger å få kalibrert kirken til å stemme overens med virkeligheten barn og unge og deres hjem befinner seg i dag.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X