Kompetansekurs for forstandere Tradisjonen tro avholder Misjonskirken Norge kurs for registrerte forstandere hvert andre år, denne gangen den 22. – 23. januar 2020 på Ansgarskolen. Dette blir et kurs med mye nytt materiale, og derfor svært nyttig for både nye og erfarne registrerte forstandere. Kurset er også åpent for de som er i tjeneste og…

Gruppebilde av leirdeltakerne

STOR GJENG: Rundt 60 rumenske barn og ungdommer dro fra Onesti til sommerleir i Voronet i juni. Foto: Privat Møter Jesus på sommerleir Hvert år tar Dorthe og Cornel Pascu med seg barn og unge fra Onesti og nærliggende landsbyer, til det idylliske leirstedet i Voronet. Mange av barna har aldri vært på leir før….

Gaver og momskompensasjon Misjonskirken Norge har per 30. september mottatt gaver på 6 720 963 kroner, noe som er 61 % av budsjettet for 2019 på 11 millioner kroner. Det er drøyt 211 000 bedre enn på samme tid i fjor. Takk for innsatsen og givergleden! Både det nasjonale og internasjonale arbeidet har underfinansierte prosjekter som trenger mer…

Lønn og pensjon Tirsdag 10. september ble det gjennomført lønnsforhandlinger. I år er det mellomoppgjør der det i hovedsak forhandles om lønn. Informasjon om lønnsoppgjøret ble sendt ut i egen e-post 16. september. Lønnsavtalen, lønnstabell og skjema for pensjon ligger på intranettet. I uke 41 blir det sendt ut fakturaer for pensjonsgrunnlag for 2. tertial. Vi håper din…

SKAL UTVIDE: Med et økende antall studenter trenger Ansgarskolen mer plass, sier rektor Ingunn Folkestad Breistein. (Foto: Stein Gudvangen, KPK). Ansgarskolen skal bygges ut Ansgarskolen i Kristiansand har planer om å utvide bygningsmassen med 1300 kvadratmeter. Med det kan studenttallet økes betraktelig for Sørlandets eneste teologiske lærested. I sitt møte 27. september vedtok Ansgarskolens styre…

TO ÅR ETTER #METOO: Hva gjør vi i praksis for å sikre at barn og unge er trygge i våre miljø? Temaet ble tatt opp på et frokostseminar 2. oktober i regi av LNU. Barneombud Inga Bejer-Engh og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (på bildet sammen med tolk) deltok, sammen med ledere fra den unge…

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X