SKAL UTVIDE: Med et økende antall studenter trenger Ansgarskolen mer plass, sier rektor Ingunn Folkestad Breistein. (Foto: Stein Gudvangen, KPK).


Ansgarskolen skal bygges ut

Ansgarskolen i Kristiansand har planer om å utvide bygningsmassen med 1300 kvadratmeter. Med det kan studenttallet økes betraktelig for Sørlandets eneste teologiske lærested.

I sitt møte 27. september vedtok Ansgarskolens styre et byggeprosjekt med en kostnadsramme på 50 millioner kroner. Tidspunkt for byggestart er ikke fastsatt, men rektor Ingunn Folkestad Breistein sier til Kristelig Pressekontor at de mest trolig skjer på nyåret.

– Nå er det vedtatt at vi vil bygge ut, og så er det en del praktiske forberedelser som må gjøres og formelle ting som må avklares. Det er vanskelig å si hvor lang tid dette tar, men vi ønsker å begynne utbyggingen så snart som mulig, sier hun.

Sterk vekst

Ansgarskolen, som eies av Misjonskirken Norge, består av Ansgar Teologiske Høgskole og Ansgar Bibelskole og er eneste teologiske lærested mellom Stavanger og Oslo. Skolen har 415 studenter fordelt på 330 på høgskolen og 85 elever på bibelskolen. Medregnet staben holder omkring 500 personer til på skoleområdet, og de har en nokså trangbodd arbeidshverdag.

Skolen har hatt en formidabel vekst i studentantallet de siste åra. Siden 2014 er antallet studenter på høgskolen økt fra 200 til over 400.

Utbyggingen gir rom for ytterligere vekst.

– Med utvidelsen som nå er vedtatt, vil vi kunne vokse enda mer og tilby et godt nok tilbud både til nåværende og nye studenter. Vi ønsker økt kvalitet, sier Folkestad Breistein.

Skolen trenger flere undervisningsrom, grupperom og øvingsrom for musikkstudentene. Videre er det for få kontorer, og aulaen har bare kunnet romme halvparten av de rundt 400 studentene. Utbyggingen skal gi skolen en ny, stor kantine som også vil fungere som forsamlingssal med plass til 500 mennesker. Dette skal gjøre Ansgarskolen til en mer egnet konferansearena, noe som er tatt med i regnestykket for framtidig drift.

Tomta er stor nok til at skolen kan bygges ut enda mer senere, men arealene som skal legges til nå, kommer tett på den nåværende bygningsmassen.

TRENGER PLASS: Ansgarskolen ligger på Hånes i Kristiansand kommune og har en tomt der det er mulig å bygge ut. Foto: Trond Filberg.

Lån og egenkapital

Det er en del av forarbeidet som må på plass før første spiker kan slås i det nye prosjektet. Utbyggingen vil bli finansiert både med egenkapital og lån uten at fordelingen ennå er fastsatt. Ansgarskolen fikk for en tid siden en testamentarisk gave i millionklassen, og denne vurderes brukt til utvidelsen.

– Vi må jobbe med hvordan vi skal finansiere prosjektet, men vi er trygge på at vi får det til. Styrevedtaket er gjort etter moden overveining. Vi nedsetter nå en byggekomité som skal jobbe med pengeinnsamling. Først og fremst vil vi rette fokuset mot medlemmene i Misjonskirken Norge som eier av skolen, og vi håper og tror dette er et løft mange vil være med på, sier Folkestad Breistein.

Kvalitet og kvantitet

– Er det viktig å vokse for å være store?

– Både kvalitet og kvantitet er viktig når studenter og elever søker seg til oss. Vi har et godt innhold og budskap i våre studier, og vi vil nå ut til flest mulig. Det er et behov for det vi tilbyr, sier rektor Folkestad Breistein.

Ansgarskolen utdanner pastorer og ledere både til Misjonskirken Norge, Den norske kirke og andre kirkesamfunn. Endelig cand.theol-eksamen kan oppnås gjennom skolens samarbeid med MF vitenskapelig høyskole i Oslo og VID vitenskapelige høgskole i Stavanger.

– Det er et behov for fagutdanningen vi tilbyr også innen interkulturelle studier, musikk og psykologi. Vi tror det er stort behov for vårt tilbud i et samfunn hvor bibelkunnskapen generelt er lav, og vi mener et år på bibelskole er mer aktuelt enn noen gang, sier Ingunn Folkestad Breistein som mener utbyggingen tilrettelegger for studentaktiv læring og for møter mellom studenter og lærere basert på det kristne trosgrunnlaget.

– Det er dette som er skolens hjerte, sier rektoren.

Tekst: Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor.
Foto: Stein Gudvangen (Breistein) og Trond Filberg (skolen)

Ansgarskolen ble etablert i 1913 og flyttet fra Vettakollen i Oslo til Hånes i Kristiansand i 1988. Ansgarskolen AS er organisert som et konsern med fire selskaper: Ansgar Høgskole AS, Ansgar Bibelskole AS, Ansgar Drift og Eiendom AS og Ansgar Sommerhotell AS. Alle aksjene i konsernet eies Misjonskirken Norge. Styreleder for skolestyret er Svein-Tore Råmunndal.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X