Gaver og momskompensasjon

Misjonskirken Norge har per 30. september mottatt gaver på 6 720 963 kroner, noe som er 61 % av budsjettet for 2019 på 11 millioner kroner. Det er drøyt 211 000 bedre enn på samme tid i fjor. Takk for innsatsen og givergleden!

Både det nasjonale og internasjonale arbeidet har underfinansierte prosjekter som trenger mer støtte. Derfor planlegger vi å ta kontakt med menigheter som vi mener bør ha mer å gå på, for å høre om det kan bidras med mer.

Les mer om menighetsgaver og giverprosjekter

Budsjett 2020

På generalforsamlingen på Gardermoen i 2018 ble det vedtatt et gavebudsjett på 12,4 millioner kroner for budsjettåret 2020. For å nå dette beløpet er vi avhengig av at menighetene tar hensyn til dette i sitt eget budsjettarbeid. Våre anbefalte menighetsvedtekter sier at menigheten har som intensjon å bidra med ti prosent eller mer av menighetens inntekter til fellesarbeidet, og tilsvarende 1 prosentandel til Misjonskirken UNG.

Momskompensasjon

Vår felles søknad om momskompensasjon ble sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet i august, og årets søknadsgrunnlag er på 128,5 millioner kroner. Det er en liten reduksjon fra 130 millioner i 2018. Svar på søknaden får vi som vanlig i slutten av november, og vi vil overføre midlene til menighetene så fort de er på vår konto. Det skjer mest sannsynlig i midten av desember.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X