Håndvask i Kongo

LIVSVIKTIG HÅNDVASK: Å ha mulighet til å vaske hendene i rent vann og såpe, er et privilegium mange ikke har tilgang til. Her fra enkle fasiliteter i Kongo. Til venstre en innretning på en restaurant i Brazzaville. Til høyre fra skolefritidsordningen i Ngamaba. Foto: Viggo Koch

Bønn om «forbigang» for Kongo

Av Viggo Koch, spesialrådgiver for bistand og misjon

Vi sier vi har for lite. De har ingenting.

På ryggen av den gamle genseren min står det: «Slå ring om Afrikas land og folk», og på brystet «La Afrika leve!». Den var laget sist Misjonskirken Norge og menighetene i Grenland med Karl Fredrik Kittilsen i spissen, tok et krafttak for Kongo under borgerkrigen der på slutten av 90-tallet.

Viggo Koch med La Kongo leve genser

Viggo er spesialrådgiver bistand og misjon i Misjonskirken Norge, og mangeårig Kongo-misjonær.

Nå er det nødvendig med et nytt krafttak. Denne gangen for å bekjempe coronaviruset. Så langt har ikke viruset slått til for fullt i Kongo, men landet har innført mer omfattende karantenebestemmelser enn Norge.

De siste dagene har vi hørt om beredskapslager i Norge. Vi sier vi har for lite. De har så og si ingenting. Noen få respiratorer og kanskje annet materiell til et par dager, det er alt. De står bakerst i alle køer der verdens mektigste kjemper for at de selv skal få alt tilgjengelig utstyr. Dessuten har de lite penger å betale for utstyret med.

I Kongo er det ikke gratis helsehjelp. Legges du inn på sykehus, må du betale for å ligge der, familien din må komme med mat til deg for  det finnes ingen matservering på sykehuset. Du får ingen medisiner.

Kona til en god venn av meg ble lagt inn på sykehus i Kongo, men de fant ikke ut hva som var galt. Da han kom for å besøke henne dagen etter, sa legene at han måtte skaffe et kateter for de hadde ikke. Han gikk fra apotek til apotek i hele Brazzaville for å kjøpe. Endelig fant han et som hadde det han trengte. Han skyndte seg tilbake til sykehuset. Da var hun død…

Brekker du et ben så får du en resept, som familien må går til apotek med og kjøpe gips og alt som er nødvendig for at legen kan begynne med arbeidet, som du også må betale for. Trenger du blodoverføring, må du selv skaffe seks blodgivere før du får blod.

Om viruset skulle slå til, frykter man en katastrofe. Påske betyr egentlig forbigang. De førstefødte i området Gosen der israelsfolket holdt til i Egypt mistet ikke livet, dødsengelen gikk dem forbi, han sparte dem. Corona er ikke en straff fra Gud. Det er min bønn at dette dødsviruset må gå forbi Kongo, ja hele Afrika, og gjerne alle utsatte og fattige som ikke har noen mulighet til å greie seg. De økonomiske konsekvensene for befolkningen er allerede omfattende. Den forholdsvis lille andelen av befolkningen som hadde fast arbeid og som gjennom det holdt liv i sin storfamilie, risikerer nå å miste dette. Det blir enda vanskeligere enn før å overleve.

Misjonskirken Norge ønsker å være beredt og kunne støtte og gripe inn når behovene melder seg med full tyngde i Kongo. Derfor utfordrer vi dere alle til å løfte blikket fra situasjonen i Norge selv om vi ikke har opplevd en slik katastrofe hos oss siden andre verdenskrig. Støtt Kongo og samarbeidskirkene våre i andre land der MKN er til stede.

Bønn for Kongo:

«Herre, i disse corona-tider ber vi deg også for Afrika og særskilt for Kongo-Brazzaville og vår søsterkirke der. Du ser at de i motsetning til oss mangler økonomi, utstyr, materiell, infrastruktur og personell til å ta hånd om dem som måtte bli smittet og dem som mister inntekts- og livsgrunnlaget sitt. Du ser frykten som griper om seg. Herre, se i nåde til Afrika, til Kongo og kirken der. Send din beskyttelse og bevaring over hele befolkningen. Og la kirken i Kongo være et håpets tegn midt i denne vanskelige situasjonen. Gi kirkens ledere visdom og rettledning til hvordan de kan komme gjennom alt som ligger foran dem. Hjelp oss til å løfte hodet og se ut over vår egen horisont og se hvordan vi kan støtte og hjelpe kirken i Kongo, ja, i alle våre søsterkirker verden over.»

Vil du være med å gi en gave til våre søsterkirker?

Vipps til 117008 – merk gaven «Nødhjelp», eller gi via innsamlingsaksjonen på Facebook.

Gaven går direkte til behov knyttet til den akutte situasjonen, som lønn til menighetsarbeidere, mat, husleie, medisiner, smittevernsutstyr m.m. Vi holder fortløpende kontakt med våre søsterkirker, og fordeler midlene der det er størst behov og muligheter for å distribuere hjelpen på en trygg måte.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X