Fotballbane i Medellin

PORTFORBUD: I Medellín rammes de fattigste hardest, når inntektsmulighetene faller bort på grunn av portforbudet som er innført i hele Colombia, i et forsøk på å begrense virusutbruddet. Foto: Trond Filberg

Verst for dem som har minst

Portforbudet i Colombia rammer hardt de som er avhengig av den lille inntekten de får inn fra dag til dag. Misjonskirken i Colombia er allerede godt i gang med å gi nødhjelp til vanskeligstilte medlemmer og naboer.

– Et hjem uten mat blir et hjem med økt fare for vold og overgrep, sa Maria Cristina Monsalve på videokonferanse med misjonskonsulent Øyvind Slåtta tidligere denne uka.

Monsalve er leder for internflyktningsprosjektet i Medellín. Prosjektet jobber med bevisstgjøring av rettigheter og tilbyr aktiviteter for barna i en bosetning med rundt 25 000 internflyktninger i bydelen Granizal. Misjonskirken Norge har støttet dette prosjektet siden starten i 2013.

Mister inntektsmuligheter

Colombia har foreløpig nærmere 1200 registrerte smittetilfeller og 19 dødsfall per 4. april. Den 24. mars ble det innført portforbud for alle landets innbyggere for å begrense virusutbruddet. For mange innebærer dette også en stenging av muligheten til å forsørge seg selv og sin familie.

Maria Cristina Monsalve

Maria Cristina Monsalve, leder av internflyktningsprosjektet i Medellín. Foto: Naomi Curwen

– Mange av våre internasjonale søsterkirker er på steder der folk knapt har til daglig livsopphold ut fra det de tjener den samme dagen. De rammes nå ekstra hardt, sier Jon-Arne Hoppestad, internasjonal leder i Misjonskirken Norge

  • Vil du støtte våre søsterkirker? Se giverinformasjon nederst i artikkelen.

Monsalve kunne fortelle at prosjektledelsen siste dag før portforbudet ble innført, rakk å handle inn mat til 23 vanskeligstilte familier. Ved hjelp av en ernæringsspesialist fikk de laget en handleliste med billig og næringsrik mat for fem personer, som skal rekke i to uker. Matposen kostet 400 kroner stykk.

– Så lenge vi har livskraft

Barnekirken i Bogotá i Colombia har et pastorteam på fire, hvorav to er pensjonister, én har lønnet arbeid på dagtid og én mottar regelmessig en ganske lav godtgjørelse. Det er kun på grunn av de lave lønnsutgiftene at de kan ha et pastorteam, for menighetens faste kollekt er ikke nok til å dekke minstelønn for en av dem en gang.

– Disse trofaste menneskene var derimot først ute med å samle inn mat og andre nødvendige ting til fattige i menigheten og blant naboene. «Så lenge vi har livskraft så kan vi hjelpe med noe», sier de. Også i andre av våre menigheter og prosjekter gjøres liknende ting, forteller Jon-Arne Hoppestad.

Nå faller i stor grad den faste kollektinntekten bort, og det vil bli vanskelig for misjonskirkene i Colombia å betale ut lønn. Regninger til strøm, vann og gass må fortsatt betales, selv om inntektene faller.

.

Barn øver på gitar i Medellin

Bydelshuset i Granizal er vanligvis et trygt samlingssted for barna, i et område av Medellín preget av fattigdom og rettsløshet. Tilbudet er nå stengt på grunn av portforbudet. Foto: Trond Filberg

.

Nødhjelp

Misjonskirken Norge ønsker å støtte våre søsterkirker økonomisk gjennom den utfordrende tiden. Det er derfor satt i gang en innsamling som går direkte til behov knyttet til den akutte situasjonen. Dette kan være lønn til menighetsarbeidere, mat, husleie, medisiner, smittevernsutstyr m.m.

– Gavene vil videreformidles til våre samarbeidskirker, som i fellesskap fordeler etter behov, forteller Jon-Arne. Misjonskirken Norge holder fortløpende kontakt med våre søsterkirker, som fordeler midlene der det er størst behov og muligheter for å distribuere hjelpen på en trygg måte.

Av Rachel E. Olsen

link til giverside

Vil du være med å gi en gave til våre søsterkirker?

Gi din gave via Vipps til 117008, med bankkort (trykk her) eller benytt kontonummer 3000 15 10300 – merk gaven «Nødhjelp».

Pengene går direkte til behov knyttet til den akutte situasjonen, som lønn til menighetsarbeidere, mat, husleie, medisiner, smittevernsutstyr m.m. Vi holder fortløpende kontakt med våre søsterkirker, og fordeler midlene der det er størst behov og muligheter for å distribuere hjelpen på en trygg måte.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X