ENDELIG BESØK: Høsten 2023 kunne internasjonal leder, Jon-Arne Hoppestad, endelig besøke Kina igjen. Her sammen med rektor på Bibelskolen i Xi’an, Wang Hong. Sist besøk var i 2019. Foto: SCC


Velkommen til Kina!

I høst kunne internasjonal leder i Misjonskirken Norge, Jon-Arne Hoppestad, endelig besøke trossøsken i Kina.

Lap Yan Yeung, eller Simon som er hans engelske navn, smiler og hjelper med bagasjen. «Har du hatt en fin reise?» Selve flyturen gikk fint, men det var lenge usikkert om reisen kunne gjennomføres som planlagt. Et par uker før avreise fikk jeg visum til fastlands-Kina. Til Hong Kong trenger man ikke visum, men det var først etter påske i 2023 at ting begynte å normalisere seg igjen også her.

Simons kone, Millie, hadde akkurat reist til USA før verden stengte ned. Det skulle ta over to år før ekteparet igjen var på samme sted. Karanteneregler og smittevern var såpass strengt at flyselskap kunne risikere å måtte stenge i ukesvis, dersom de hadde smittebærere om bord. Normalt er de begge med oss som tolker til Kina. Millie jobber for tiden på Fuller teologiske seminar i Los Angeles, så denne gangen er det Simon og jeg som drar videre til Shaanxi-provinsen for å besøke Bibelskolen i Xi´an og menighetene i Shanglou-distriktet. Sist Misjonskirken Norge besøkte Hong Kong og innlands-Kina var høsten 2019.

Simon Yeung (t.v.) har tjent Misjonskirken i Hong Kong (MCCHK) i mange år. Den pensjonerte generalsekretæren er fremdeles aktiv, og bidro som tolk under besøket. De siste tre årene har kirken i Hong Kong hatt en vise-generalsekretær på halv tid, men fra nyttår 2024 fikk de fast ledelse på plass, og Simon kan overlate ansvaret til nye.

Staben i Shaanxi Kristne Råd (SCC). MKN støtter det kristne rådet og bibelskolen med nesten 650 000 kroner i året, det meste kommer fra Søster Annie Skaus Minnefond. Midlene fordeles blant annet til innkjøp av bibler og pensumlitteratur, støtte til elever og ulønnede ledere, utadrettede kampanjer og nødvendig vedlikehold.

Lang misjonshistorie

Fra 1900 til 1951 hadde vi misjonærer i Kina. Engelskmannen Hudson Taylor ledet misjonsorganisasjonen «China Innland Mission» og han inspirerte flere internasjonale misjonsledere til å samarbeide om misjon i dette enorme landet. Norge ble invitert inn i Shaanxi-provinsen, som i forhold til dagens folketall kan sammenliknes med Colombia eller Polen. Her etablerte misjonærer og nasjonale, arbeid i ulike landsbyer.

Etter at de siste misjonærene reiste fra landet, skulle det gå nesten 40 år før Misjonskirken Norge igjen kunne reise regelmessig på besøk. I denne perioden ble alle menighetene innlemmet i den patriotiske tre-selv bevegelsen, vanligvis kalt Tre-selv kirken. Vår samarbeidspartner i dag er Shaanxi Kristne Råd, som tilhører tre-selv bevegelsen. Begrepet tre-selv ble første gang brukt i 1851, og ble i kirkelig sammenheng forklart med at selvstendige og uavhengige kirker måtte jobbe for å være selvforsørgende, selvstyrende og selvutbreende. En tankegang som kan utfordre oss i alt vårt misjonsarbeid, også i dag.

Rektor Wang Hong og lærere på Bibelskolen i Xi’an. Elevene er jevnt fordelt på 4-årige pastorstudier og 1-årig bibelskole. Vi hadde god tid sammen med både elever og lærere.

Må flytte bibelskolen

Vel framme i byen Xi´an i Shaanxi tas vi imot av kirkeleder Wang Jun. Han har i flere år vært leder for provinsens kristne råd, og sitter i styret for Amity, som er det norske Bibelselskapets samarbeidspartner i landet for trykking og distribusjon av kristen litteratur. Wang Jun har tatt imot mange ulike delegasjoner fra Norge og har også besøkt oss. Det er kontoret som legger opp reiserute for oss, og i år blir tre fra staben med oss rundt i provinsen; pastor Qi Hongjun, pastor Jia Haiguang og  Zhai Chao.

Bibelskolen i Xi´an ble oppført i 1988. For seks år siden ga myndighetene beskjed om at eiendommen skulle eksproprieres og skolen skulle tildeles ny og større tomt utenfor byen. Det ble godt mottatt, fordi nåværende bygg har sine begrensinger. Når 100 elever skal ha sitt daglige virke er det liten plass i klasserommene. Salen som brukes til gudstjeneste og andre typer fellessamlinger har plass til alle, men ikke så mange flere. Nettopp plassbegrensning er en av hovedårsakene til at de foreløpig ikke kan tilby studier på høyere nivå, noe som langt på vei vil ordnes når man flytter.

Problemet er at man ennå ikke har fått tildelt den nye tomten. Vi har vært med på befaring flere ganger, men beslutninger har blitt omgjort. Dermed fortsetter arbeidet inntil videre inne i byen, med de utfordringene som følger med. Det er et stort etterslep på vedlikehold fordi skolens ledelse har valgt å prioritere støtte til studieplasser for mindre menigheter. De håper jo uansett at de snart kan flytte. Rektor Wang Hong, som talte på Misjonskirken Norges generalforsamling i 2018, har ikke gitt opp håpet om at skolen snart kan ta det neste steget.

Nytt kirkebygg

Tre timer på asfalterte veier tar oss fra Xi´an til menigheten i Shangnan. Eldste Zhang har ansvaret for menigheten og syv utposter i fylket. Han har et smittende humør og var med delegasjonen til Norge i 2018. Første gang jeg fikk besøke Kina var dagens kirke ikke noe annet enn en kjempestor byggeplass. Flere kvartaler i landsbyen, med drøyt 400 000 mennesker, var revet og vi fikk omvisning i det som skulle bli en ny bydel. To år etterpå kunne vi ikke kjenne oss igjen, men kirkebygget var ikke helt innflytningsklart ennå.

Under årets besøk fikk vi endelig feire gudstjeneste sammen med menigheten. Pastor Qi fra Xi´an talte og vi fikk hilse fra Norge og Hong Kong. Etterpå fikk vi omvisning i det flotte kirkebygget og kvartalene rundt, før embedsmennene tok oss med på et historisk sted med utsikt over hele området. Vi fikk gode refleksjoner rundt hva tro kan bety for mennesker.

Jon-Arne Hoppestad sammen med lederen for Shaanxi Kristne Råd, Wang Jun.

Gudstjeneste med menigheten i Shangnan.

Besøkte søstermenighetene

Reisen gikk videre til Danfeng, hvor Annie Skau hadde det meste av sin tjeneste i landet. Menigheten mistet mange under pandemien og det ble sterke samtaler sammen med lederskapet. De har gitt seg selv en ny start ved at de brukte fjoråret til å pusse opp kirken. De har også gått gjennom et lederskifte grunnet pensjonsalder og ønsker å jobbe for å nå nye mennesker.

Lounan innviet sin nye kirke i 2017, men det ble like fullt en ny festgudstjeneste til ære for besøket og vårt lange samarbeid. Kvelden før fikk vi også være med på gudstjeneste i en av utpostene, en stor, slitt kirke som samler omtrent 300 mennesker. Eldste Cheng har ledet begge forsamlingene i mange år. Hovedkirken har ikke fått så mange nye medlemmer etter at de flyttet, men forholdene ligger godt til rette, da også dette er en helt ny bydel. En av menighetens unge har kommet tilbake etter bibelskole, og nå håper de at de kan nå ut til yngre mennesker.

Menigheten i Shangzhou er en bortgjemt perle. Selve byen på drøyt 430 000 innbyggere blir stadig mer modernisert, til tross for at man fremdeles omtaler det som landsbygda. Selv karttjenester sliter med å lede deg gjennom en smal passasje på flere hundre meter, best egnet for fremkomstmiddel med færre enn fire hjul, før man kommer til kirken. En ny passasje tar oss inn til kirkens eiendom, hvor det er fysisk mulig å få snudd en bil, men planløsningen passer best for to-hjulinger. En bred trapp fører deg opp til en modernisert og nyoppusset kirke, som fint får plass til 500 mennesker. Det var ikke meningen at den skulle pusses opp, men et kraftig uvær i 2021 førte til at taket kollapset, og da hadde man ikke noe valg.

Sammen med menigheten i Shangzhou. Jon-Arne Hoppestad sitter midt i foran, til venstre for han sitter Eldste Wang som leder menigheten.

Menigheten i Shangzhou ledes av Eldste Wang som har en uvanlig kraft og energi rundt seg. Hennes mann driver et bygningsselskap, og det var han som fikk beskjed om å ordne dette. Alle søknader og papirer er tatt hånd om etter alle mulige retningslinjer, og selve kostanden på rekonstruksjonen kom på over 4 600 000 kroner. Hele beløpet måtte lånes, men allerede nå er halvparten nedbetalt. Det er mulig å forstå når du har møtt denne fantastiske gruppen med ledere.

Wang har 11 frivillige ledere med seg i det daglige arbeidet, alle med klare og tydelige ansvarsområder. Menigheten driver korps, kor og mange andre aktiviteter. Mens de fleste kirker og menigheter rundt om i verden sier at de har færre mennesker på gudstjeneste enn før pandemien, så er det motsatt her. For noen år siden fikk de låne penger av MKN for å utbedre kirken, og hver gang vi kommer er konvolutten med årets avdrag klar. Den overleveres høytidelig og kvitteringer signeres i flere vitners nærvær.  Alltid på tiden, og aldri har vi fått spørsmål om betalingsutsettelse eller nedskriving. Det er lett å sammenlikne henne med de to positive speiderne som kom tilbake fra Israel etter at Moses hadde sendt en gruppe på 12 for å utforske det lovede landet. Den gangen var mindre enn 20% positivitet nok til å gjennomføre innmarsjen.

Da vi hadde middag med lederskapet spurte Eldste Wang om hun kunne ta med et av barnebarna slik at han kunne snakke litt engelsk med oss. Da vi feiret gudstjeneste på søndag ble de eldre feiret, og alle de eldste i menigheten fikk skjerf og strikkede luer i gave. Hun er alltid på utkikk etter å gjøre livet lysere for andre.

På vandring i Shangzhou, sammen med pastor Qi (f.v.), Eldste Wang, Zhai Chao og Simon Yeung.

Eldste Cheng sammen med ledere i menigheten i Lounan.

Verdsetter besøk

Etter flere dager på reise avslutter vi besøket med nytt møte med Shaanxis Kristne Råd. Her reflekteres det over nåtid og framtid. Hovedlederen i en av menighetene døde for et par år siden, og det kristne rådet jobber tett med menigheten for å hjelpe dem i en overgangsperiode. To av de sentrale lederne har gått av med pensjon, men begge kom for å treffe oss.

De takker for all støtte og forbønn fra venner i Norge, og de husker på oss i bønn. Vi ser stabile lederskap og gode mennesker som strekker seg langt for å nå nye med evangeliet. Samtidig har de et annet utgangspunkt enn det vi kjenner til, fordi de ikke har anledning til å arrangere offentlige samlinger for barn og unge under 18 år. Besøk og kontakt verdsettes høyt da menigheter på landsbygda sjelden får besøk utenfra. Det å bli sett og husket på har stor verdi også her og kan skape uvurderlige ringvirkninger.

Av internasjonal leder, Jon-Arne Hoppestad.

Foto: Shaanxi Kristne Råd og Jon-Arne Hoppestad.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X