Prosjektgruppen i hjelpeorganisasjonen ASUdh med masker og god avstand

PLANLEGGER PÅ TRYGG AVSTAND: Ledelsen i hjelpeorganisasjonen ASUdh samlet for å planlegge nødhjelpsprosjektet, for å møte den truende krisen i Kongo. Organisasjonen drives i fellesskap av Kongos Evangeliske Kirke, Misjonskirken Norge og Equmeniakyrkan.  Foto: Privat

Planlegger storstilt nødhjelpsprosjekt

I samarbeid med Kongos Evangeliske Kirke (EEC) og Equmeniakyrkan, vil Misjonskirken Norge være med å bidra til å forebygge smitte og hjelpe vanskeligstilte, i forbindelse med Covid-19- pandemien som truer Kongo.

Dette foregår gjennom vår felles hjelpeorganisasjon ASUdh. Misjonskirken Norge er klare til å bidra med 300 000 kroner til prosjektet, som er i ferd med å opprettes i forbindelse med koronapandemien.

Informasjon, utstyr og støtte

– Det er ASUdh som står ansvarlig for prosjektet, men kongokirkens president var tidlig med i prosessen og har levert mange innspill som er tatt med. EEC sitt helsedepartement har bistått teknisk i prosjektet, og en fra kommunikasjonsavdelingen som skal lede kommunikasjonsarbeidet, forklarer Jon-Arne Hoppestad, internasjonal leder i Misjonskirken Norge.

Bøtte med kran og et fat under

Såpe og en enkel vaskeinnretning som sørger for rennende vann til å vaske hender i, kan bety mye for å forebygge smittespredning.

Gjennom kongokirkens egne helsesentre, som ligger spredt ut over hele landet, og i samarbeid med lokale myndigheter og de store menighetene i Brazzaville, er målet å forebygge en truende krise i Kongo. Dette vil de gjøre via særlig tre satsingsområder:

  • Kjøpe inn medisiner og smittevernutsyr til de ansatte ved kirkens helsesenter, da de ikke får støtte fra staten til dette.
  • Drive opplæring og spre informasjon om hvordan best mulig unngå smitte. Det er et stort problem at det spres informasjon om falske behandlingsmetoder i sosiale medier. Sammen med bydelsledere vil flere menigheter ha informasjonskampanjer i store deler av hovedstaden Brazzaville.
  • Gi støtte til personer i vanskelige situasjoner, som pasientene ved helsesentrene. Vanligvis får ikke innlagte mat her, da dette skal håndteres av deres pårørende. For å lettere kunne overholde smittevernreglene, og for å hjelpe vanskeligstilte, skal de nå dele ut noe mat via helsesenteret.

De får blant annet klorvann, antibak, såpe, bøtter som sørger for rennende vann til håndvask (se bildet), og mat som ris, olje, salt, proteiner med mere.

– Dette er først og fremst et nødhjelpsprosjekt, som også tilbyr utviklingselementer i form av undervisning og opplysning, forklarer Hoppestad.

Prosjektbudsjettet for de tre første månedene er på 880 000 norske kroner, og Misjonskirken Norge er klare til å bidra med 300 000 av disse.

Letter på restriksjonene

Siden 28. mars har Kongo, som mange andre land, hatt strenge restriksjoner for å forebygge smitte. Nå har myndighetene vedtatt å oppheve enkelte av disse restriksjonene.

Barn vasker hendene i Ngamba Kongo

Barna i Ngamaba må dele på ett såpestykke, når de skal vaske hendene før måltid, på skolefritidsordningen.

– Kirkens president, Edouard Moukala, har sendt ut et brev der han ber kirkens ledere på nasjonalt plan, om å forberede at ansatte skal kunne gjenoppta sine funksjoner fra 2. juni, forteller Viggo Koch, seniorkonsulent i Misjonskirken Norges internasjonale avdeling.

Kongo innførte utstrakte smitteverntiltak allerede før det var kjente tilfeller av Covid-19 i landet. Etter en og en halv måned med restriksjoner og rundt 390 registrerte smittetilfeller, velger de nå å åpne opp samfunnet noe.

– Smitten har økt ganske lineært i hele perioden. Kanskje føler de at de har litt mer kontroll nå? Det er klart at hele den uformelle sektor i landet som de er så utrolig avhengige av, nå har stoppet opp, og det er viktig for dem å få den i gang igjen, forklarer Viggo.

Misjonskonsulent Øyvind Slåtta kjenner på blandede følelser rundt nyheten om oppmykningen av restriksjonene.

– På den ene siden synes jeg det er kjempepositivt at våre gode venner og kollegaer igjen kan komme tilbake til sine tjeneste- og arbeidsplasser. De er viktige å ha i funksjon. Samtidig så lurer jeg på hva som ligger bak lettelse av restriksjoner. Er det reelt mindre fare for smitte, eller er det bare ønske om å få økonomi og aktivitet i gang igjen? Vel, de er vel i enda større grad enn oss tvunget til å veie tiltakets pris mot konsekvensens pris. Bønnen om forbigang er stadig aktuell, uttrykker Øyvind.

Av Rachel Olsen

Vil du være med å gi en gave til våre søsterkirker?

Gi via Vipps til 117008 eller via kontonummer 3000 15 10300 – merk gaven «Nødhjelp».

Gaven går direkte til behov knyttet til den akutte situasjonen, som lønn til menighetsarbeidere, mat, husleie, medisiner, smittevernsutstyr m.m. Vi holder fortløpende kontakt med våre søsterkirker, og fordeler midlene der det er størst behov og muligheter for å distribuere hjelpen på en trygg måte.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X