Våre holdninger til rasisme?

Misjonskirken Norge står sammen med mange kirker i mange deler av verden gjennom kirkenettverket International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC). Det som først og fremst forener oss er evangeliet og vår tro på Jesus Kristus som verdens frelser. Gjennom IFFEC samarbeider vi blant annet om misjon, diakoni, evangelisering, menighetsplanting, menighetsutvikling og nødhjelpsarbeid.

Den siste tiden har vi funnet styrke i å møtes digitalt for å snakke om utfordringer knyttet til den pågående pandemien og hvordan denne påvirker oss. Vi har bedt for og med hverandre i denne tiden.

Parallelt med dette har også rasisme blitt aktualisert som et viktig tema. I generalsekretærmøte den 24. juni ble vi enige om at vi sammen ønsker å komme med en uttalelse på dette temaet (Se nederst på siden).

Har vi rasisme hos oss?

Også i Norge har mennesker tatt til gatene i etterkant av George Floyds død. Rasisme er og må være et tema også for oss i vårt land og for Misjonskirken Norge. De fleste nordmenn opplever neppe rasisme som et problem, men det betyr ikke at det ikke finnes, at vi ikke har en utfordring med rasisme i vårt eget land.

De mange og sterke historiene om rasisme fra nordmenn gjør dype inntrykk og viser med all tydelighet at det finnes dem som opplever rasisme i vårt eget land til stadighet.

Hva så med våre menigheter? Har vi et problem med rasisme? Trolig har vi det. Kanskje ikke så mye i det vi gjør, men hva med det vi ikke gjør? Hvorfor har vi så få ansatte med ikke-vestlig bakgrunn?

Hvordan speiler våre menigheter det kulturelle mangfold vi ser ellers i samfunnet? Er våre menigheter for homogene? Er det å ikke aktivt oppsøke og inkludere mennesker med annen kulturell bakgrunn også en form for rasisme?

Alle har like stor verdi

I våre verdibeskrivelser utdypes verdien raus, med formuleringen: Vi møter mennesker lyttende og inkluderende – og har et særlig hjerte og ansvar for mennesker som opplever fattigdom, urett og undertrykkelse. Hva betyr denne verdien for oss i møte med asylsøkere, flyktninger og personer som ikke heter «Jan Johansen»?

Uttalelsen fra IFFEC peker på at det kristne budskapet bygger på at alle mennesker er skapt av Gud og elsket av ham. Dette må vår tilstedeværelse i verden også preges av og uttrykke på en tydelig måte.

Uttalelse fra IFFECs ledere 24. juni 2020:

Today, as we meet as leaders from the Member churches and federations of the International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC), we are reminded that the death of George Floyd in Minneapolis has prompted protest movements against racial injustice in the USA and around the world.

In many of our nations, people stand up against racism, not only in the USA, but in their own countries and in the whole world. The situations in our respective countries are very different. But, everywhere we see the danger of acts of racism and systemic racial injustice.

We believe this is an opportunity and obligation to stand together against every form of racism. We confess that all men and women are equal because they are all created in God’s image. Racism is not only against people, but against their Creator.

We call everyone to put their faith in Jesus Christ, who is the peace, the truth and the life and to receive the power of the Holy Spirit to love their neighbor.

Curt Peterson, IFFEC.

We affirm that the Bible gives us the vision of God’s people from all nations, languages, and people. God’s worldwide church is a sign for God’s future. IFFEC desires to reflect God’s future and identify with the Church worldwide. We celebrate unity in Jesus Christ with all people.  We stand against racial injustice in the Spirit of Christ.

24th of June 2020 – the Representatives of IFFEC,

Curt Peterson, General Secretary, USA

Ansgar Hörsting, President, Germany

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X