SAMMEN MOT SLAVERI: Colombiavolontør Marcus Vindenes er svært engasjert i arbeidet mot moderne slaveri. I forbindelse med Global uke har han svart på spørsmål om hvordan engasjementet startet. FOTO: Trond Filberg.


Drømmer om å leve i en verden fri fra slaveri

Det er Global uke, og 14.-21. november står kirker over hele Norge sammen om å bevisstgjøre, utruste og utfordre menigheter og enkeltpersoner til å bidra i kampen mot moderne slaveri og utnyttelse av medmennesker.

En som er svært engasjert i dette bevisstgjøringsarbeidet er vår Colombiavolontør Marcus Vindenes. Noen dager før avreisen til Colombia fikk vi til en samtale om når dette engasjementet startet og hvordan det har sett ut i hans liv. Les hele intervjuet under.

Starten på engasjementet

Du har et stort engasjement i kampen mot moderne slaveri, kan du huske ditt første møte med tematikken?

– Jeg hadde jo hørt om temaet flere ganger i ulike sammenhenger, men det var først på en ungdomskonferanse med Impuls i 2014 at det virkelig gjorde inntrykk, og det knuste hjertet mitt at dette skjer i vår verden i dag. Først da gikk det opp for meg at vi må gjøre noe med det.

Hvorfor gjorde det så sterkt inntrykk på deg da? Hva var det den gangen som skilte seg ut fra andre ganger du hadde hørt om moderne slaveri?

– Jeg tror det handlet mye om timingen. Jeg gikk 3.klasse på videregående og tenkte veldig på hva jeg ville videre i livet. Jeg hadde bedt mye til Gud om hva min vei skulle være. Så kom jeg på konferansen og det var grunnleggeren av organisasjonen Hope for Justice, Ben Cooley, som talte. Han snakket om moderne slaveri og menneskehandel og det gjorde så utrolig sterkt inntrykk på meg. Jeg husker at jeg tenkte «dette er noe jeg skal engasjere meg i og jobbe med resten av livet». Det ble en veldig sterk opplevelse og jeg fikk på en måte en bekreftelse på hva jeg skulle fremover.

Fra tro til handling

Dette er 8 år siden, har bevisstgjøringen om at moderne slaveri eksisterer påvirket deg siden da?

– Ja, det har absolutt påvirket mange valg i livet mitt. Jeg er mer bevisst på hvordan og hva jeg kjøper i butikken. Jeg både kjøper mindre, og når jeg trenger noe så ser jeg etter merkeordninger som Fairtrade eller annen form for etisk handel. Det har påvirket studievalg, jeg har endt opp med å studere menneskehandel og frigjøring for å lære mer. Også har det påvirket hvordan jeg har brukt fritiden min. Det har blitt mye frivillig engasjement i organisasjoner som jobber med tematikken og mye tid og kreativitet har blitt brukt for å skape mer bevisstgjøring i samfunnet om moderne slaveri.

Er det en sammenheng mellom dette engasjementet og troen din?

– Det er en tydelig sammenheng for min del. Jeg tenker det er helt naturlig for kristne å engasjere seg i kampen mot moderne slaveri, nettopp fordi vi er kalt til å elske våre neste. Og jeg vet ikke om jeg klarer å tro på Gud og leve i en verden som er så urettferdig, uten å strekke ut min hånd til dem som trenger det mest. Bibelen snakker mye om at Gud er rettferdig, at Han elsker rettferdighet, og at vi er kalt til å ta vare på de minste, enkene og de farløse. Disse gruppene av mennesker er sårbare for menneskehandel, og det er ofte de som blir utsatt og utnyttet i moderne slaveri.

Global og lokal utfordring

Er det hovedsakelig en global utfordring eller skjer dette i Norge og?

– Du finner moderne slaveri i så og si hvert eneste land i verden i dag. Globalt regner vi med at det finnes over 40 millioner mennesker utsatt for moderne slaveri til enhver tid. Det er både en stor global urettferdighet, og vi har mennesker utsatt for moderne slaveri i Norge. Det er vanskelig å beregne akkurat hvor mange det gjelder i Norge, men et sted mellom 900 og 9000 mennesker. Det er oftest snakk om utlendinger, gjerne sør-europeere, som blir utnyttet i byggebransjen, innen prostitusjon eller det kan være som tiggere på gata for eksempel, eller kvinner og barn som blir seksuelt utnyttet virtuelt. Så det skjer i våre nabolag og det skjer i globale leverandørkjeder.

Hva kan vi gjøre?

Hva tenker du er det viktigste vi kan gjøre som enkeltmennesker og menigheter i møte med denne urettferdigheten?

– Det er viktig at vi prater om det og løfter fram at dette skjer, og at vi bidrar til bevisstgjøring. Vi kan og finne gode prosjekter og organisasjoner å støtte, som jobber målrettet med denne utfordringen. Etter hvert som vi blir mer bevisste, håper jeg det påvirker våre vaner, valg og vår livsstil. At vi i større grad tenker rettferdig handel og etikk i industri for eksempel, og er opptatt av sammenhengen mellom våre valg av varer og tjenester og hvordan det kan forhindre at mennesker utnyttes i moderne slaveri. I tillegg er det viktig at vi er med å be for organisasjoner og medarbeidere som står midt i arbeidet med å hjelpe og redde mennesker, og for de menneskehandelsutsatte.

Les også Fakta- og handlingshefte mot moderne slaveri

Nytter det? Blir du noen gang motløs i dette engasjementet?

– Engasjementet mitt hadde nok dødd fort ut om jeg hadde blitt motløs i møte med tematikken. Jeg blir helt klart frustrert og sint til tider, men det er med å drive engasjementet. Av og til blir jeg satt ut av hvor trege systemer kan være, og hvor lang tid det kan ta å få til endring i samfunn og lovverk. Men, så blir jeg håpefull av å møte tidligere menneskehandelsutsatte, lese rapporter om liv som har blitt forandret, om rettferdige dommer, om mennesker som får friheten sin tilbake, og høre historiene til mennesker som engasjerer seg i kampen mot moderne slaveri. Ved å fokusere på det gode så holder man ut i lengden.

– Drømmen er å leve i en verden fri fra slaveri, avslutter Marcus.

Av Naomi Curwen

Hva er Global uke?
Global uke er et økumenisk initiativ fra menighetene og organisasjonene samlet i Norges Kristne Råd, for å belyse og bidra til å bekjempe urettferdighet. De neste fem årene er temaet moderne slaveri, og målet er å bevisstgjøre, utruste og utfordre menigheter og enkeltpersoner til å bidra i kampen mot vår tids slaveri og utnyttelse av medmennesker.

Les mer på www.globaluke.no

Om Marcus Vindenes
  • 26 år, fra Askøy (Bergen)
  • Bakgrunn fra Askøy misjonskirke
  • Deltidsstilling i Misjonskirken UNG (2020-2021 «disippelgruppekonsulent»)
  • Var med å starte Fri Fremtid som senere gikk inn i For Freedom, som ble forløperne til Hope for Justice i Bergen.
  • Master i «menneskehandel og frigjøring» fra Nottingham University i England
  • Volontørtjeneste i Colombia for MKN, fra oktober 2021 til august 2022.
  •  Se intervju med Norge IDAG 23.september.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X