UNG-PRISEN: Vegårtun leirsted i Agder, er i år tildelt UNG-prisen 2022. Laila S. Løwe (bildet) er daglig leder på leirstedet.


Leirstedet fikk årets pris!

Vegårtun leirsted fikk årets UNG-pris. Den ble kunngjort og utdelt søndag 17. juli på Liv og Vekst sommerfestival.

UNG-prisen består av anerkjennelser og 10 000 kroner fra Misjonskirken UNG. Barne- og ungdomsorganisasjonen har den siste tiden også tildelt leirstedet flere hundre tusen for satsingen de gjør med å oppruste stedet.

Hvert år er det flere tusen barn og unge som deltar på leirer og arrangementer på Vegårtun. Blant annet har UNG arrangert påske-Stagedive der i flere år.

– De fortjener UNG-prisen for sin innsats, og nå satser de videre ved å bygge ut en ny hall som gjør det enda bedre å ha leirene der, sa daglig leder i UNG, Svein Aksel Nakkestad, da han publiserte hvem som fikk årets pris fra scenen i Stavernhallen.

Terje Simonstad som er nestleder i styret for leirstedet, takket på vegne av Vegårtun. Vegårtun leirsted eies av en rekke misjonskirker, samt Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge.

En honnør til alle de frivillige

– Det er fantastisk hyggelig å få UNG-prisen. Det er et varmt håndtrykk for oss på Vegårtun, og ikke minst en oppmuntring til alle de frivillige som arbeider her, sier Laila S. Løwe takknemlig. Hun er daglig leder på stedet, og prispengene kommer godt med for utbyggingen.

– Prisen er også en honnør til alle dem som lager og står for leirene som skjer her. Stedet er et redskap for alle dem som kommer hit, sier Laila som synes det er rørende at så mange bruker av sin fritid til leirarbeidet. Hun har akkurat tatt i mot deltagerne på sommerens første uke med bibelcamp. Det er fullt belegg med om lag 350 deltagere, og neste uke er en ny bibelcamp.

Mens disse to ukene med bibelcamp pågår, er det stopp i byggearbeidene, men så er de i gang igjen. Etter planen skal aktivitetshallen stå ferdig i november.

Følg utbyggingen på Vegårtuns nettside >>

Av Trond Filberg

Terje Simonstad (t.v.) takket for UNG-prisen på vegne av Vegårtun leirsted. (Foto: Trond Filberg)

Byggingen av den nye aktivitetshallen på Vegårtun leirsted pågår for fullt.

Vegårtun leirsted sett fra luften. Den nye aktivitetshallen bygges på tomta bak hovedbygget til høyre i bildet.

Landsmøtet

UNG fikk nytt landsstyre

Fredag 15. juli gjennomførte Misjonskirken UNG sitt ordinære landsmøte i Stavern. Det var 25 delegater som stemte, og saken gikk gjennom som foreslått, kun med mindre endringer i en av sakene.

Les tidligere sak med presentasjon av sakene >>

I sakene med årsmeldingen og ny handlingsplan var det flott engasjement fra delegatene. Det nye Landsstyret i UNG som ledes av nyvalgte styreleder, Benjamin Lindefjeld, får dermed med seg mange nyttige innspill i arbeidet framover. (TF)

Misjonskirken UNG >>

Avstemming under Landsmøtet i UNG. (Foto: Trond Filberg)

Svein Aksel Nakkestad presenterte flere av sakene under Landsmøtet. Daniel Aas Brændeland og Johnny Omdal var ordstyrere. (Foto: Trond Filberg)

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X