LANDSMØTET: Misjonskirken UNG holder i år sitt landsmøte samtidig som Liv & Vekst sommerfestival, slik de gjorde i 2018 som dette bildet er fra. (Foto: Trond Filberg) 


Snart landsmøte i UNG

Fredag 15. juli har Misjonskirken UNG sitt landsmøte. Valg av nytt landsstyre og ny handlingsplan er blant sakene som skal behandles.

Landsmøtet arrangeres fredag 15. juli 2022 kl. 13.00-16.00. Det skjer i Turnhallen ved Stavernhallen, og foregår parallelt med Liv og Vekst sommerfestival.

Ny kandidat som styreleder

Benjamin Lindefjeld.

Benjamin Lindefjeld som er nåværende nestleder i Landsstyret, stiller til valg som ny leder etter Isak Voie. Benjamin er 25 år og fra Skien. Han jobber som daglig leder og tømrer i en snekkerbedrift. Han er aktiv i Skien misjonskirke der han både har tjeneste og sitter i lederskapet.

I valgpresentasjonen sier han blant annet at han vil jobbe for at UNG som organisasjon, legger enda mer til rette for at barn og unge har gode overganger mellom aldersfasene. Dette gjelder både i de aldersinndelte gruppene lokalt, men også når ungdom flytter til nytt sted for studier eller arbeid. Benjamin får dessuten ansvar sammen med Landsstyret, å lede prosessen med å ansette en ny daglig leder i UNG. Svein Aksel Nakkestad avslutter sin periode i åremålsstillingen neste år.

Kandidater til styrevalget

Kandidat som fast medlem i Landsstyret for Nord- og Midt-Norge, er Odd Jarle Vangstad (Bodø). Kandidater til de øvrige faste medlemsvervene, er Marie Boye (fra Haugesund, bor i Kristiansand), Benjamin Vindenes (Askøy), Hannah Livden (fra Arna, bor i Kristiansand), Birgitte Øverland (fra Kråkstad, bor i Kristiansand), Martine Aanensen (fra Oslo, bor i Arendal). Kandidat som varamedlem, er Jonas Hompland (Farsund).

Det nåværende Landsstyret i Misjonskirken UNG takker for seg 15. juli, da velges nytt styre. Fra venstre: Stine Sætre Risanger, Hannah Livden (varamedlem), Rebecca Hamnes Johansen, Helene Mersland Gundersen (ansattes representant), Isak O. Voie (styreleder), Johannes Øverland, Benjamin Lindefjeld (nestleder), Tiedemann Borge, Svein Aksel G. Nakkestad (daglig leder) og Martine Aanensen. Følgende var ikke til stede på bildet: Liv Svanhild Grøneng (representant Hovedstyret i Misjonskirken Norge) og korpssjef Helene Bjørsvik (observatør).

Ny handlingsplan

Misjonskirken UNG kopler seg på strategiplanen «Tro Sende Plante» som Misjonskirken Norge har vedtatt fram til år 2030. Forslag til ny handlingsplan fram til 2024, formulerer åtte overordnede mål for den neste perioden. For hvert mål er det konkretiseringer.

Målene i forslag til handlingsplanen:

  • Mål 1: Vi vil at barn og unge skal få mulighet til å høre om og ta imot Jesus som Herre og frelser og utrustes til en levende tro. Dette gjennomsyrer alt vi gjør.
  • Mål 2: Aktive disippelgjøringsgrupper for tweens, ungdom og unge voksne.
  • Mål 3: Jobbe enda mer med konfirmantåret og året etter konfirmasjon.
  • Mål 4: Vi vil sende team, både mellom menigheter og for korttidsmisjon i misjon.
  • Mål 5: Fra kall til tjeneste med fokus på å utvikle og utruste potensielt nye arbeidere og ivareta disse underveis.
  • Mål 6: Opprette og sende ut strategiske misjonskollektiv.
  • Mål 7: Bidra til at Levende tro blir DNA i alle nye menighetsplantinger.
  • Mål 8: Starte nye fellesskap for å nå ut til stadig nye mennesker med evangeliet.

Solid økonomi

Misjonskirken UNG kan i sine regnskaper for de to siste årene vise til god økonomistyring. Selv om de gikk med et underskudd i 2021, var det et langt større overskudd i 2020. Totalt omsatte UNG for 7,8 millioner kroner i 2021. Av inntektene utgjorde om lag 3,8 millioner kroner tilskudd fra på Barne- og familiedepartementet og Landsrådet for Norges barn- og ungdomsorganisasjoner.

Ansatte i Misjonskirken UNG >>

Tiedemann Borge.

Lønnskostnadene utgjør om lag 53 prosent av utgiftene i regnskapet for 2021. Siste ansettelse i UNG er Tiedemann Borge. Han startet i stillingen 1. juni som prosjektleder for lovsangsprosjektet i UNG de neste to årene. Han skal reise og holde workshops og samlinger lokalt og regionalt for å sette i gang lovsangsarbeid.

Nedgang i medlemstallet

Pandemien med nedstengingen av samfunnet og strenge tiltak på grunn av korona, har rammet barne- og ungdomsorganisasjonen i hjerte av sine aktiviteter, både lokalt og sentralt. Dette har påvirket medlemstallet.

Årsmeldingen for UNG viser at det totale medlemstallet sank fra 5983 medlemmer i 2019 til 5585 medlemmer i 2020, og 5334 medlemmer i 2021.

Antall lokale UNG-grupper har holdt seg stabilt på rundt 200. Ekstra gledelig skriver UNG i sin årsmelding, at det i denne perioden er startet ei ny ungdomsgruppe i Touchpoint, TP Tromsø. For øvrig er det nå tre andre steder Touchpoint har aktivitet: TP Jæren, TP Aust-Agder og TP Kristiansand.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X