IFFEC I HELLAS: De fleste av medlemmene i det nye styret for The International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC).


Varmt internasjonalt fellesskap

– Jeg opplevde en skjønn varme under hele konferansen, sier John Nielsen. Han ble valgt til ny president i IFFEC. Øyvind Haraldseid ble valgt til IFFECs nye generalsekretær.

IFFECs verdenskonferansen ble arranger i byen Marathon i Grekenland, 12.-17. september. Fra Norge deltok Øyvind og Hilde Haraldseid, Siri Iversen, Oriana og Jon-Arne Hoppestad, Torben M. Joswig og Svein Aksel Nakkestad. I konferansen ble det valgt et nytt styre der John Nielsen fra Danmark ble ny president etter tyske Ansgar Hörsting, mens Øyvind Haraldseid ble valgt til generalsekretær etter Curt Peterson fra USA.

John Nielsen

– Vervet som generalsekretær i IFFEC er først og fremst et tillitsverv og ikke en jobb. Så min jobb vil fortsatt være å lede Bibelselskapet fra 1. oktober, forklarer Øyvind. Han synes det var spesielt fint at IFFEC fikk flere nye medlemsland denne gangen, og det gjorde inntrykk å møte representanter fra Syria, Libanon og Japan.

Mens generalsekretæren er sekretær i IFFEC og har mer administrativ funksjon, er presidenten styreleder. Selv om rollene er forskjellige, arbeider de to tett sammen om å lede organisasjonen.

– Jeg har gjennom de seneste ti årene hatt gleden av å ha Øyvind som kollega. Vi har allerede arbeidet sammen på flere områder, og jeg ser frem til et godt samarbeide de neste fire årene i IFFEC, sier John som leder søsterkirken i Danmark, Evangeliske Frikirke.

Med seg har de et styre, The Executive Committee, som består av Cezary Kimisarz (Polen), Tammy Swanson Draheim (USA), Lal Pakhuongte (India), Priyanka David (India), Ansgar Hörsting (Tyskland) og Lucas Patt (Sveits). I tillegg er det tre komiteer som jobber med saker innen teologi, misjon og ungdom. Lederne for komiteen er også med i styret. Rektor ved Ansgarskolen, Ingunn F. Breistein, ble medlem i komiteen for teologi. Internasjonal leder i Misjonskirken Norge, Jon-Arne Hoppestad, er valgt til medlem i komiteen for misjon, som ledes av Thomas Schech (Tyskland). Ungdomskomiteen ledes av Carin Dernulf, generalsekretær i Equmenia i Sverige.

Arbeider for enhet

Tema for uken var «Arbeid for enhet og forsoning i en splittet verden». Hvordan skal vi forholde oss til spørsmål som splitter og utfordrer oss. Hvordan jobber vi for enhet og forsoning. Det ble invitert til gode samtaler og innlegg som berørte viktige temaer som rasisme, kjønnsidentitet, seksualitet, klimakrise og krig.

– Det var virkelig en atmosfære av enhet på tvers av de mange forskjellige etniske gruppene som var til stede, forteller John Nielsen. Han hørte flere si at dette var den beste IFFEC-konferansen de hadde vært med på.

– Det kan der være flere årsaker til dette: At det er fire år siden vi sist hadde mulighet til å gjennomføre en konferanse, og nå kunne vi endelig møtes. Og for de fleste var dette kanskje den første utenlandsreisen de var på etter nedstengingen med Covid19. Rammene var optimale og skapte rom for rekreasjon samtidig som man var på konferansen. Naturligvis var Guds nærvær også meget betydningsfull, sier John. Han berømmer den den flotte lovsangen, som var ledet av en afroamerikaner fra Texas. Han hadde vært muslim, men nå ledet han tilbedelsen til Jesus Kristus. Flere av de om lag hundre deltagerne var med for første gang på IFFECs konferanse.

Nye medlemskirker i år

Nye medlemsland i IFFEC som ble tatt opp i år, er The Evangelical Free Church of the Philippines; et kirkesamfunn med 160 menigheter, Union of Evangelical Christians in Tajikistan; et kirkesamfunn med 15 menigheter i det muslimske landet, Himalaya Evangelical Free Church; et kirkesamfunn med 100 menigheter i Himalayas fjellområder, og Evangelical Free Church of Lebanon and Syria; et kirkesamfunn med fire registrerede menigheter i Libanon og tre i Syria, samt et antall uregistrerte husmenigheter i flere andre nærliggende land. I tillegg ble det gitt interimt medlemsskap til Unionen af frie evangeliske kirker i Russland, som er i en prosess for å bli medlem. Dessuten har frie evangeliske kirker i Japan knyttet seg tettere til IFFEC. Det er nå 35 land som er medlem i IFFEC, og til sammen er disse kirkene engasjert i misjonsarbeid i hundre land.

Visjonen for IFFEC, er formulert slik:

We are a growing network of national churches, united in Christ to glorify God by serving member federations as they equip and develop healthy churches.

– Vi ser nå at denne visjonen begynner å gå i oppfyllelse i form av et voksende nettverk, og vi er i forventning om at i de neste årene vil det være flere kirkesamfunn som søker seg til dette kirkenettverket. Det handler ikke om å bli mange, men om å bygge bro til evangliske kristne frikirker for å berike hverandre og være i felles tjeneste for Kristus rundt omkring i verden, sier John Nielsen.

Av Trond Filberg

Gruppefoto av delegater fra mange nasjoner var samlet i byen Marathon i Grekenland (september 2022).

The International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC) er en internasjonal paraplyorganisasjon der Misjonskirken Norge og tilsvarende søsterkirker i hele verden har fellesskap.

Det er i dag over tretti land representert med sine nasjonale kirker, og i tillegg kirker som er observatører. Til sammen utgjør fellesskapet over 700 000 personer. Medlemslandene er fra Asia, Afrika, Amerika og Europa.

IFFEC har som oppgave å styrke de nasjonale kirkene, samt å bidra til at kirker opplever seg inkludert og knytter bånd til andre medlemskirker som gir dem inspirasjon og får hjelp så de kan vokse og utvikle seg som kirker. IFFEC ønsker også å skape rammer og muligheter for felleskap i hele verden og at nye frie, evangeliske kirkesamfunn kan bli medlemmer.

iffec.org >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X