Drikk dypt av Ånden

Av Siri Iversen, generalsekretær i Misjonskirken Norge

Jeg ønsker å benytte denne første gangen til å skrive om noe som stadig lever i mitt indre, nemlig ønsket om og behovet for å «drikke dypt av Ånden». Det er så mye jeg drømmer om å gjøre, så mye jeg ønsker at Misjonskirken Norge skal bety for vårt land og verden. Jeg vet ikke om noen annen vei enn denne: Å bli fylt av Ånden.

Det finnes ingen metode som kan overbevise «Ola og Kari Nordmann» om at Jesus er veien til Gud (selv om vi skal gjøre alt i vår makt for å legge til rette for nettopp det!) Men Den hellige ånd kan! Det er ingen andre som kan «skilte» med Ånden! Det er det kun Guds menighet – kirken, som kan. Derfor tenker jeg vi er i behov av å nettopp drikke dypt av den Guds Ånd som faktisk er tilgjengelig! Slik at når mennesker søker «noe mer», så er det faktisk kirken de oppsøker. For der finner de Åndens folk!

Vi leser i Det nye testamentet om Åndens kraft, Åndens ledelse, Åndens gaver, Åndens frukt, og Åndens visdom. Vi leser at det er Ånden som gjør levende, og her kan mennesker intet utrette sier Jesus (Joh. 6,63). Vi vet at Den hellige ånd drar oss til Jesus Kristus og åpenbarer Ordet for oss. Derfor oppfordrer Efeserbrevet oss til stadig å bli «fylt av Ånden». Det er jo litt spesielt at vi skal be om å bli fylt av noe vi allerede har. Men slik er det, og det innebærer for oss som enkeltmenneske, menighet og kirkesamfunn at vi tar oss tid til å stoppe opp og drikke dypt.

Ordene som Timoteus fikk av Paulus (2. brev til Timoteus 1,6-7), er relevante for oss i dag.

«Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg! For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.» 

Drikk dypt!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X