GI JESUS VIDERE: Konferansen skjer i Kristiansand fredag 28. og lørdag 29. oktober. (Foto: Jens Kristian Wikstøl) 


Hvordan kan de tro?

Hvordan snakke med barn og unge om troen på Jesus, slik at troen blir varig livet ut? I slutten av oktober arrangerer barne- og ungdomsorganisasjonene konferansen «Gi Jesus Videre».

– Vi skal fokusere på det Jesus ba oss om å gjøre, nemlig å gi ham videre til dem vi har rundt oss. Og det ønsker vi å gjøre som et enhetlig folk som følger Jesus, sier Linda Andernach Johannesen. Ved siden av å være Levende tro-konsulent i Misjonskirken UNG, og er hun leder for hovedkomiteen for arrangementet «Gi Jesus Videre». Det skal foregå 28.-29. oktober i Q42, Kristiansand.

Linda A. Johannesen (Foto: Morten Bjerk)

Er vi døråpnere?

– Vi mener ikke likt om alt, men vi mener likt om dette: Jesus er Guds levende sønn og verdt å følge. Om ikke neste generasjon blir grepet av Ham, glipper de for oss! Det er Guds ansvar å gripe oss, heldigvis, men vi kan være enten døråpnere eller hinder for at folk skal se hvem han er, sier Linda. Arrangementet har som mål å utruste til et liv med Jesus i hverdagene.

– Vi vil inspirere hverandre til dette ved å snakke om hvorfor det er viktig, og vi vil gi hverandre praktiske tips og ideer til hvordan det kan skje, forklarer Linda. Hun har store forventninger til samværet. Per i dag er det over 700 påmeldte deltagere og medarbeidere.

Trenger mer bevisst disippelgjøring 

– Jeg tror vi må kunne si at barn og unge i dag trenger mer bevisst og personlig disippelgjøring enn for få år siden. Det krever mye mer å bevare en levende tro i alderen 12-25 år. Hvilke hjem og hvilke barn og unge kan vi investere i så de får en Jesus-begeistring, utfordrer Svein Aksel Nakkestad, daglig leder i Misjonskirken UNG.

Svein Aksel Nakkestad (Foto: misjonsnytt.no)

– For dem av oss som ønsker å bli utrustet til hvordan lykkes med å styrke hjem og styrke disippelgjøringen, så kommer årets høydepunkt på Gi Jesus Videre-konferansen, anbefaler Svein Aksel og håper flere menigheter reiser som ei gruppe til arrangementet.

Egne kirke-samlinger

– Det vil garantert bli mange gode møtepunkt og samtaler mellom folk. Likevel vil vi legge til rette for at deltakerne kan møte sine egne folk, og ha konstruktive samtaler der de får anledning til å prosessere det de har hørt, forteller Linda. Det kalles for «Møteplassen for organisasjonene» i programmet.

Da kan de enkelte organisasjoner og kirkesamfunn samle deltagere fra egne sammenhenger for å snakke om hvordan det man hører kan tas med i egne sammenhenger. Om man kommer alene, kobles man sammen med andre. I tillegg er det en flora av stands og pauser for å treffe andre deltagere.

Stor bredde på talere

– Vi har samlet det ypperste av talere og seminarholder fra hele landet. De bidrar både med korte taler i plenum om hva som skjer i deres sammenheng og de holder egne seminarer, sier Linda som selv skal ha to seminarer. Andre som deltar er blant annet Roald Zeiffert, Bodil og Gordon Kleppe, Ruth Burch Skree, Thea og Andreas Welander, Alexis Lundh, Erik Andreassen, Mats Sveindal, Jorunn S. Djupvik og Viggo Klausen.

Se nettside med seminarene >>

Blant hovedtalerne deltar to hovedledere fra Orange i USA. Orange er den bevegelsen som har jobbet lengst med hjem-kirke-samarbeidet, og Levende tro-tankegangen i UNG springer ut fra dette. Talerne er Reggie Joiner, grunnleggeren av Orange, og Kristen Ivy. Hun er dagens leder i Orange og har særlig vært med å utvikle fase-tenkningen. Andre hovedtalere er Siri Iversen, Gabriel Stephen, Thomas Neteland, Egil Svartdahl og Runar Landro.

Et mylder av inspirasjon og læring

I 2019 som var forrige gang arrangementet ble holdt, samlet det over 1300 deltagere og ventelister på personer som ikke fikk plass på grunn av den store interessen. Fra Misjonskirken Norges menigheter kom over 300 deltagere. Konferansen er for både frivillige og ansatte som er i barne- og ungdomsarbeidet, men også pastorer, menighetsledere og interesserte.

Les artikkelen fra konferansen i 2019 >>

Komitéen for arrangementet, utenom Linda, består av Magnus Grytnes og Jens Kristian Wikstøl i Misjonskirken UNG, Tonje Ringvold fra Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), Kjell Granholt fra Ung Baptist, fra Pinse Ung er Vigdis Gjervoldstad, Karin Fjerdingby og Darjan K. Kovacic, fra Fribu i Frikirken er Ingrid Heskje.

Gi Jesus Videre arrangeres av Frikirkelige barne- og ungdomsunion (FBU), som består av Misjonskirken UNG, Frelsesarmeens barn og unge (FAbU), Frikirkens barn & unge (friBU), Pinse UNG, De Frie Evangeliske Forsamlinger UNG, UNG Baptist og Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU). I tilleg er det en rekke samarbeidspartnere i arrangementet, så som Ansgarskolen, Awana, Navigatørene, HLT, Søndagsskolen, Misjonssambandet ung, Laget, Ny generasjon og Blå Kors.

Av Trond Filberg

Komiteen for Gi Jesus Videre var samlet i Oslo i august for planlegging. (Foto: Trond Filberg)

Orange er et team av ledere, undervisere, veiledere, skribenter, artister og produsenter som er overgitte for å støtte menigheter og familier for å gi inspirasjon, hjelp og ressurser til troen på Jesus og framtiden for neste generasjon. Orange holder til i USA, og Misjonskirken UNG er partner til organisasjonen. Orange er blant annet inspirasjonskilden for arbeidet med fasetenkningen i UNGKristen Ivy er lederen for Orange.

Thinkorange >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X