TENK ORANGE: – Samarbeider menigheten og familiene blir effekten mye sterkere enn om vi har trosformidling uavhengig av hverandre, sa Dan Scott fra Orange i USA under konferansen «Gi Jesus Videre» i Kristiansand. (Foto: Trond Filberg) 


En vekker for oppdraget

Bakdøra står på vid gap i våre menigheter. Barn og ungdom som har vokst opp i menighetene, forsvinner både fra menighetene og skjuler sin tro, når de flytter hjemmefra. Enkelte forlater også troen.

Hvordan kan vi endre denne utviklingen, var det store spørsmålet under konferansen Gi Jesus Videre som ble arrangert i Kristiansand sist helg.

Fra ungdommene er 14 år til de er 18 år – er sju av ti ungdommer blitt borte i misjonsmenighetene i Norge (Masteroppgave av Roald Zeiffert ved Ansgar Teologiske Høgskole) Tre av fire unge mennesker forlater sine kirker i løpet av studieårene (britisk undersøkelse). Sju av ti evangeliske kristne ungdommer forlater kirken som unge voksne (amerikansk undersøkelse).

– Hvordan kan vi som menigheter bygge en bedre strategi for å nå barn og familier, spurte Dan Scott (bildet). Han er forfatter av blant annet boka «Caught In Between: Engage Your Preteens Before They Check Out», og til daglig leder han utviklingen av undervisningsmateriellet i Orange.

Orange som holder til i Atlanta, USA, har som mål å påvirke og utruste medarbeidere i menighetene som igjen kan påvirke foreldre så den neste generasjonen elsker Gud og tjener andre.

– Vi er liksom trafikkjegler som skal vise veien for barna. I trafikken kan en bil lett kjøre over en kjegle, men gjør det ikke. Om vi i våre familier og menigheter ikke har en felles tanke om hvor vi setter «kjegler» for barns trosliv, blir barna usikre på retningen.

– Vi må derfor gjøre ting enkle og hjelpe familiene med hvordan vi snakker med barn, tweens og ungdom om kristen tro. Vi trenger å være selektive i hva vi lærer barna i ulike aldre, og kople bibelhistoriene til deres egen verden. Med andre ord være relevante i hva vi deler med barna fra Bibelen, forklarte Dan.

– Å lære dem å bruke Bibelen innebærer at når de leser den selv ellers i uka, vet de hvordan de kan omsette Guds ord i sitt eget liv, var ett av mange poeng som Dan delte i sine seminarer og GJV-talk i hovedsalen.

Forsvinner ut bakdøra

At det er behov for å se nærmere på hvordan vi formidler troen til den oppvoksende generasjonen er det liten tvil om. Statistikken viser at en stor andel ungdommer forsvinner ut bakdøra i menighetene når de er i slutten av tenårene. Studentene skjuler troen sin, selv om de ikke anser at troen er en privatsak. Hovedgrunnen er at de ikke vet hva de vil si! Behovet for å snakke mer naturlig om tro i hverdagen er derfor kjempeviktig.

– Denne konferansen er et signal der vi beregner en ny rute for våre menigheter. Vi skal ikke ha det lenger slik at barn og ungdom som vokser opp i våre menigheter i dette landet ikke skal følge Jesus videre i livet. Vi skal ha en kultur i dette landet der vi hjelper hverandre og de unge så de holder seg på den veien som Jesus har kalt oss til, proklamerte Øystein Gjerme som hovedtaler fredag kveld.

En flora av kvalitetsseminarer

Seminardelen var omfattende med hele 63 seminarer fordelt på åtte økter. Lokaler til Q42, Frikirken og Betania DFEF som alle ligger tett ved hverandre, ga deltakerne lett tilgang og god logistikk.

Fra vår egen sammenheng var det mange som bidro med interessante seminartemaer. Pastor i Randesund misjonskirke, Jarle Råmunddal, delte erfaringer fra flergenerasjonsmenighet, mens hans medpastor, Roy Ellling Foss, fokuserte på hensikten med studentarbeid sammen med Frikirkens Eirik B. Fjellestad.

Margot A. Dahl, barne- og familiepastor i Oslo misjonskirke Betlehem delte tanker om hvordan vi gjør det personlig, mens Torbjørg Oline Nyli hadde seminar ut fra sin nyeste bok, Generasjon Savnet. Viggo Klausen hadde to seminarer; om hvordan vi praktisk samarbeider menighet og familie – og om barn og Den hellige ånd. Mats Sveindal og Marius Hodne holdt sammen seminaret om smågrupper i ungdomsarbeidet, mens Erik Andreassen hadde seminar sammen med Ingebjørg Ørjaseter, om hvordan vi snakker med barn og unge om kropp og seksualitet.

Andre seminarholdere var blant annet Bente Sandtorp, Andreas Hegertun, Øystein Gjerme, Anne Lene Otterøen, Truls Åkerlund, Vigdis Gjervoldstad, Johnny Omdal, Jarle Waldemar og Chris Duwe.

Stagedive Live ledet lovsangen i konferansen. (Foto: Trond Filberg)

Siri Iversen var hovedtaler lørdag kveld. Inspirert og personlig tok hun en fullsatt sal til kjernen i tjenesten.

– Du er en perle og har en perle, talte Siri med referanse til Jesu ord om himmelriket. Hun oppmuntret barne- og ungdomsarbeiderne med et budskap om at det som ser så lite ut i egne øyne kan få store ringvirkninger som vi ikke aner rekkevidden av! Vær derfor trofast til det som er ditt oppdrag.

Stagedive Live leverte sang og musikk under alle samlingene i kongressalen, til stor glede og åpenhet for Åndens nærvær.

En drøm ble virkelig!

– Jeg tror det sterkeste for meg var å se en drøm bli til virkelighet. I så mange år har jeg hatt dette inni meg, forteller Linda Andernach Johannesen som var prosjektleder for hele konferansen. Lenge før hun ble spurt om oppdraget hadde hun dette i sitt hjerte. Hun er utrolig glad for at konferansen kunne samle så mange på tvers av alle kirkesamfunn og de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.

Linda sitter igjen med masse glede når hun ser tilbake på to dager med 1300 deltagere og lange ventelister på personer som ikke fikk plass på grunn av den store interessen.

– Vi fikk en konferanse som gikk akkurat slik som vi planla det! Vi ønsket et mylder av folk i alle aldre, og fikk det. Vi ønsket et bredt spekter av seminarer og seminarholdere, og fikk det. Vi ønsket fellessamlinger som var preget av humor og glede, av lovsang og god undervisning, av lek og alvor i skjønn forening, og fikk det!

Linda har sammen med konferanseteamet lagt bak seg mange arbeidstimer.

– Jeg håper deltagerne har med seg videre et enda sterkere ønske om å nå neste generasjon! Og vi ber om at det ikke bare blir en god tanke, men at blir en faktisk endring i prioriteringene i menighetene rundt om i landet vårt. Vårt mål er å se enda flere bli utrustet og gira på å gi Jesus videre hele uka!

Antall deltagere fra menighetene i Misjonskirken Norge utgjorde den største gruppa, med om lag 340 deltagere.

– At det var så mange fra vårt fellesskap var med, både som bidragsytere og deltakere, gjorde meg kjempestolt! Jeg tror at når dette når bevisstheten og hjertet til stadig flere av våre ledere, vil vi bli enda mer målretta i hvordan vi jobber og planlegger, både nasjonalt og lokalt, håper Linda. Hun tenker at det ikke bare handler om gode programmer og opplegg, men at vi bygger relasjoner både med og mellom dem vi leder. Det er disippelgjøring som er oppdraget vårt, understreker hun, som også fikk tid til å holde et av seminarene ut fra ut fra sin bok «Hver tid teller». Til daglig er hun Levende tro-konsulenten i Misjonskirken UNG.

Av Trond Filberg


Se flere bilder fra konferansen på Facebook.

Les mer i artikkelen «Hvorfor forsvinner ungdommene?».

-Hva gjør at du er her i Oslo misjonskirke om 10 år, spurte vi i en undersøkelse i menigheten. Det flest svarte var relasjoner og vennskap, sa Margot A. Dahl som holdt seminar om hvordan vi kan være personlige som medarbeidere. Derfor er det blant annet kraft i å kjenne barna personlig med navn og vite hvor de bor, mer enn gateadressen på ei liste, påpekte Margot. (Foto: Trond Filberg)

– Unge i dag lengter etter voksne å prate med og be med, men opplever ofte at foreldregenerasjonen har koblet seg av menighetslivet, sa Torbjørg Oline Nyli, pastor i Ytre Randesund misjonskirke, i seminaret «Generasjon Prestasjon søker Generasjon Savnet». Her står hun i samtale etterpå med Sjur fra Grimstad. (Foto: Trond Filberg)

Eivind Galdal (t.h.) ledet panelsamtale med Vigdis Gjervoldsstad (t.v.) som har vært med å lage planen Orange på norsk, og ansatt i Filadelfiakirken Oslo. Håvard Haugland er daglig leder i FriBU og jobbet mye med fasetenkningen, samt Linda A. Johannesen i Misjonskirken UNG. (Foto: Jens Kristian Wikstøl)

Full sal på konferansen Gi Jesus Videre i kongressenteret Q42 i Kristiansand. 1300 deltagere kom fra hele landet – fra Tromsø og Bodø i nord møtte med flere deltagere fra samme menighet. (Foto: Jens Kristian Wikstøl)

Gi Jesus Videre ble arrangert 22-24. november 2019 av Frikirkelige barne- og ungdomsunion (FBU) som er et samarbeidsorgan av evangeliske, frikirkelige barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

FBU består av FAbu (Frelsesarmeen), Fribu (Frikirken), Misjonskirken UNG, DFEF UNG, PBU (Pinsebevegelsen), UNGbaptist og MBU (Metodistkirken). Styreleder i FBU er Svein Aksel G. Nakkestad.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X