GLOBAL UKE: – Vi trenger å tilegne oss kunnskap, så vi gjenkjenner menneskehandel, sosial dumping, seksuell og annen utnyttelse, sier Elin Finnseth Sæverås. (Foto: Norges Kristne Råd)


Slaveriet øker i vår tid

Nye tall fra rapporter om slaveri i vår tid, viser at antall mennesker som lever i slaveri, er økende. I tillegg bruker verden mindre penger og har færre rettsaker for å bekjempe problemene.

Av Trond Filberg, redaktør misjonsnytt.no

Moderne slaveri er tett knyttet til krig, så som i Midtøsten og Ukraina. Slaverilignende utnyttelse er både et våpen i og en konsekvens av krig.

– Faren for å bli gjenstand for grov utnyttelse er stor i krig, særlig stor for kvinner og barn. Samtidig kollapser eller overbelastes offentlige tjenester og infrastruktur ødelegges. Mennesker på drift er dermed prisgitt provisoriske muligheter som dukker opp. Kriminelle benytter vakuumet som oppstår og forleder eller tvinger dem ut i seksuell utnyttelse og prostitusjon, tvangsarbeid og tvungen militærtjeneste, forklarer Elin Finnseth Sæverås. Hun er prosjektleder for Global uke med temaet «kirkene sammen, mot moderne slaveri», som er i regi av Norges Kristne Råd.

I Ukraina forledet eller kidnappet «frivillige hjelpere» kvinner og barn til blant annet prostitusjon. Mye ble forhindret ved at myndigheter, nabostater og frivillige aktører var bevisste på faren, og flyktningene derfra var velkommen i vertslandene.

Hvor omfattende er slaveriet?

Moderne slaveri omfatter både tvangsarbeid og tvangsekteskap. I rapporten «Forced Labour and Forced Marriage», som ble publisert i 2022, omfatter dagens slaveri 50 millioner mennesker, ti millioner flere enn i 2016. Av disse er 28 millioner mennesker i tvangsarbeid.

Hele 22 millioner kvinner og jenter er fanget i tvangsekteskap. Det er en økning på 6,6 millioner siden 2016. Hvor mange som er faktisk fanget i denne typen ekteskap, er veldig vanskelig å si, spesielt for barn som er 16 år eller yngre. Mørketallene er trolig mye større.

Samtidig som omfanget øker, viser en ny FN-rapport fra januar 2023, at antallet domfellelser og saker som er meldt inn til myndigheter verden over synker. Det brukes færre ressurser på bekjempelse av moderne slaveri enn tidligere, skriver FN i sin artikkel om rapporten.

Verdens land og FN-sambandet har satt seg som mål å utrydde alle former for moderne slaveri innen 2030. Men de nye rapportene viser at vi i stedet sakker akterut i bekjempelsen av slaveriet.

Rapporten sier at rundt 50 millioner mennesker var i tvangsarbeid og tvangsekteskap i 2021!

Krigene som pågår, blant annet i Ukraina, fører til mer fattigdom. Sammen med pandemiens virkninger, er dette medvirkende årsaker til at antallet mennesker som utnyttes har økt. En annen viktig faktor som påvirker dette negativt, er klimaendringene. I mange land blir stadig flere mennesker drevet på flukt fra sine hjem, fordi de ikke lenger kan drive jordbruk eller andre måter å livnære seg på.

Økonomiske krisetider skaper desperasjon, og flere mennesker er dermed i faresonen for å bli utnyttet til tvangsarbeid og prostitusjon. Det er en urovekkende økning i seksuell utnyttelse av barn og unge via digitale flater. Grov utnyttelse er både et globalt og et lokalt problem. Mørketallene er store.

Global Slavery Index hevder at opp mot 9 000 personer kan leve i menneskehandel eller slaverilignende forhold i Norge.  Migrantarbeidere er særlig utsatt for sosial dumping og tvangsarbeid. Kvinnene som befinner seg i tvungen prostitusjon her til lands er av utenlandsk opprinnelse.

Slaveriet må bekjempes!

– At det fins moderne slaveri i vår tid, det er en tanke vi må forstå er en virkelighet. Det er forkastelig og må bekjempes, uttaler statsminister Jonas Gahr Støre.

Se video med uttalelser fra norske politikere >>

Vær gjestfri, klok og modig!

– Vi må fortsette å vise gjestfrihet overfor nødstedte mennesker som banker på hos oss. I Matteus 25 gjør Jesus seg så til ett med dem som er sultne, tørste, nakne og fremmede, at han sier: Ved å ta imot dem, tar dere også imot meg.

Men gjestfrihet og godhet er ikke det samme som naivitet. For grov utnyttelse skjer også her til lands, blant og overfor flyktninger, slik Frelsesarmeen kunne fortelle fra sitt mottak på Kongsberg i fjor høst, sier Elin.

Hun peker på at når mange befinner seg i overgangssituasjoner uten språkkunnskap, sosialt nettverk eller arbeid, øker også faren for at noen prøver å oppnå gevinst på deres bekostning.

– Vi trenger å tilegne oss kunnskap, så vi gjenkjenner menneskehandel, sosial dumping, seksuell og annen utnyttelse – og våger å si fra ved mistanke til den nasjonale hjelpetelefonen, Frelsesarmeen, Caritas, Bymisjonen, RVTS eller Arbeidstilsynet.

Både Caritas og Frelsesarmeen opplever at antall henvendelser øker fra arbeidere som opplever lønnstyveri og ber om hjelp til å få det de rettmessig har krav på. At mange mindreårige er forsvunnet fra mottak uten at man kan gjøre rede for dem, er en annen alvorlig sak for Norge, sier Elin som oppfordrer alle til å være mer bevisst i hverdagen.

Engasjement for å belyse slaveriet

Globale uke er 12.-19. november og har overskriften «Belys slaveriet!». Tiden vi lever i viser at slaveriet må belyses mer enn noen gang! Danseforestillingen Vingespenn, det nyutviklede dramaet «Stopp Utnyttelsen» og mange andre ressurser er tilgjengelig for både enkeltpersoner, ungdomsgrupper og menigheter. Konsertforestillingen «Frihetens time» settes opp på åtte steder i november, og flere team skal framføre Vingespenn.

Det foregår en rekke arrangementer i Norge, og alle oppfordres til å delta eller lage noe selv lokalt. Det er laget inspirasjons-ressurser for prekener til gudstjenester, og alle kan være med i fellesbønnen «Lys opp i mørket».

Oversikt over lokale arrangementer >>

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X