Misjonskirkens dag Sett av 27. oktober i kalenderen. Da markerer vi Misjonskirkens dag, for at vi sammen setter søkelyset på at vi er med i et stort fellesskap. Det vi gjør som hvert enkelt ledd påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet som er våre historiske røtter…

Momskompensasjon Frist for menigheter til å levere søknad om momskompensasjon til Misjonskirken Norge er 14. august. Søknad, regnskap, revisjonsberetning og eventuelt revisorrapport sendes som vedlegg (i PDF-format) tilregnskap@mknu.no eller per post til Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo. Det er viktig at all dokumentasjon foreligger for eventuelle stikkprøvekontroller fra lotteri og stiftelsestilsynet. For dere som…

Personvern i menighetene I juli 2018 ble EUs nye forordning for personvern, GDPR (General Data Protection Regulation), vedtatt som norsk lov og trådte i kraft umiddelbart. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter. Dette gjelder også Misjonskirken Norge, og alle menighetene. Det er den enkelte menighet (juridisk person) som har ansvaret for at menigheten etterlever GDPR-reglene…

Årsrapport menighet Mandag 1. april er fristen for å sende inn årsrapport for menigheten. Menighetene har mottatt informasjon og link til skjema per e-post. Klikk deg gjerne inn på skjemaet og forbered svarene på de ulike spørsmålene før du fyllet ut skjemaet. Spørsmålet om trossamfunnsmedlemmer krever at man har tilgang til trossamfunnsdata (registrert forstander eller sekretær…

Page 3 of 3 1 2 3

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X