Gaver og momskompensasjon Misjonskirken Norge har per 30. september mottatt gaver på 6 720 963 kroner, noe som er 61 % av budsjettet for 2019 på 11 millioner kroner. Det er drøyt 211 000 bedre enn på samme tid i fjor. Takk for innsatsen og givergleden! Både det nasjonale og internasjonale arbeidet har underfinansierte prosjekter som trenger mer…

Lønn og pensjon Tirsdag 10. september ble det gjennomført lønnsforhandlinger. I år er det mellomoppgjør der det i hovedsak forhandles om lønn. Informasjon om lønnsoppgjøret ble sendt ut i egen e-post 16. september. Lønnsavtalen, lønnstabell og skjema for pensjon ligger på intranettet. I uke 41 blir det sendt ut fakturaer for pensjonsgrunnlag for 2. tertial. Vi håper din…

Misjonskirkens dag Sett av 27. oktober i kalenderen. Da markerer vi Misjonskirkens dag, for at vi sammen setter søkelyset på at vi er med i et stort fellesskap. Det vi gjør som hvert enkelt ledd påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet som er våre historiske røtter…

Momskompensasjon Frist for menigheter til å levere søknad om momskompensasjon til Misjonskirken Norge er 14. august. Søknad, regnskap, revisjonsberetning og eventuelt revisorrapport sendes som vedlegg (i PDF-format) tilregnskap@mknu.no eller per post til Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo. Det er viktig at all dokumentasjon foreligger for eventuelle stikkprøvekontroller fra lotteri og stiftelsestilsynet. For dere som…

Personvern i menighetene I juli 2018 ble EUs nye forordning for personvern, GDPR (General Data Protection Regulation), vedtatt som norsk lov og trådte i kraft umiddelbart. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter. Dette gjelder også Misjonskirken Norge, og alle menighetene. Det er den enkelte menighet (juridisk person) som har ansvaret for at menigheten etterlever GDPR-reglene…

Årsrapport menighet Mandag 1. april er fristen for å sende inn årsrapport for menigheten. Menighetene har mottatt informasjon og link til skjema per e-post. Klikk deg gjerne inn på skjemaet og forbered svarene på de ulike spørsmålene før du fyllet ut skjemaet. Spørsmålet om trossamfunnsmedlemmer krever at man har tilgang til trossamfunnsdata (registrert forstander eller sekretær…

Page 3 of 3 1 2 3

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X