Misjonskirkens dag

Sett av 27. oktober i kalenderen. Da markerer vi Misjonskirkens dag, for at vi sammen setter søkelyset på at vi er med i et stort fellesskap.

Det vi gjør som hvert enkelt ledd påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet som er våre historiske røtter og visjonen som vi arbeider etter. Vi oppfordrer dere å sette av eller markere i en gudstjeneste, menighetens tilhørighet nasjonalt og internasjonalt.

Årets bibeltekst er Matteus 5, 14-15, om å være verdens lys. Ressurspakke for menighetene vil være tilgjengelig senest 15. september. Den inneholder taleressurser og forslag til bønneemner, sanger, informasjon og presentasjonsmateriell. Nettsiden oppdateres med mer informasjon i løpet av sommeren.

mknu.no/misjonskirkensdag

24.-26. april 2020: MOMENT2020

MOMENT2020 er et nasjonalt arrangement for medlemmer, ansatte og ledere i alle misjonsmenighetene, samt ansatte, tillitsvalgte og frivillige i Ansgarskolen, Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. I løpet av MOMENT2020 gjennomføres Generalforsamlingen for Misjonskirken Norge, Landsmøtet for Misjonskirken UNG og Eiermøtet for Ansgarskolen. Det er 11 vertsmenigheter i Kristiansand som ønsker oss alle velkommen! Samlingene vil skje på Ansgarskolen og konferansestedet Q42.

mknu.no/moment2020

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X