Korona-oppdatering: Åpner opp for arrangementer Vi viser til regjeringens pressekonferanse 30. april om koronasituasjonen, som blant annet informerte om hvordan vi kan åpne opp for arrangementer. Vi vil presisere at det følger flere konkrete avgrensinger og krav til de arrangementer som kan skje etter 7. mai. Misjonskirken Norge skal ha møte i krisestaben mandag 4….

Ny dato for GF og LM 2020 Siden Moment2020 med generalforsamlingen i Misjonskirken Norge og landsmøtet i UNG, er avlyst kommende helg, har ledelsen i organisasjonene besluttet å sette av nye datoer. Under forutsetning at det vil være i tråd med helsemyndighetenes krav til smittevern, planlegges en enklere utgave av generalforsamlingen og landsmøtet til høsten….

Generalforsamling 24.-26. april 2020 Lovforslag Lovforslag, med Hovedstyrets innstilling, skal ifølge § 11 sendes menighetene senest to måneder før Generalforsamlingen. Hovedstyret fremmer forslag til endringer i §§ 3, 4, 5 og 7. I tillegg fremmes det forslag om endringer i §§ 12 og 13 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Misjonskirken Norge. Hovedstyrets forslag til vedtak…

Medlems-/giverundersøkelse Misjonskirken Norge gjennomfører i disse dager telefonintervjuer med et tilfeldig utvalg av våre støttespillere. Vi har fått hjelp av Anita Sæterøy i Knif til å gjennomføre samtalene. Intensjonen er å lære mer om hva som er viktig for våre medlemmer og givere, og finne ut hva vi eventuelt bør satse mer på fremover. NB! Svarene som…

Innberetning gaver 2019 Fra i år skal menigheter som bruker Cornerstone selv sende rapportene til Misjonskirken Norge når den er klar. Fristen for å sende rapporten er 12. januar 2020. Det nærmer seg årsslutt og det betyr at Skatteetatens frist for innberetning av gaver med rett til skattefradrag nærmer seg. All innberetning av gaver gitt i menighetene…

Ønsker forslag til kandidater til valg Valgkomiteen forbereder valgene på generalforsamlingen og eiermøtet og ber om forslag på kandidater innen 31. januar. Valgkomiteen ønsker kandidater med et sterkt engasjement for vår visjon. Spesielt vil vi be menighetene foreslå kandidater i 20-30 årsalderen som kan utfordre oss som kirkesamfunn – slik at vi fremstår som relevante i møte…

Godkjenning til forkynnertjeneste Etter anbefaling fra PMR har Misjonskirken Norge sitt hovedstyre vedtatt at ordningen med «godkjenning til forkynnertjeneste» opphører. Misjonskirken Norge har i alle år hatt en godkjenningsordning til forkynnertjeneste. Ordningen har henvendt seg til menn og kvinner over 18 år, med medlemskap i en av våre menigheter, som har vist at de besitter…

Kompetansekurs for forstandere Tradisjonen tro avholder Misjonskirken Norge kurs for registrerte forstandere hvert andre år, denne gangen den 22. – 23. januar 2020 på Ansgarskolen. Dette blir et kurs med mye nytt materiale, og derfor svært nyttig for både nye og erfarne registrerte forstandere. Kurset er også åpent for de som er i tjeneste og…

Gaver og momskompensasjon Misjonskirken Norge har per 30. september mottatt gaver på 6 720 963 kroner, noe som er 61 % av budsjettet for 2019 på 11 millioner kroner. Det er drøyt 211 000 bedre enn på samme tid i fjor. Takk for innsatsen og givergleden! Både det nasjonale og internasjonale arbeidet har underfinansierte prosjekter som trenger mer…

Lønn og pensjon Tirsdag 10. september ble det gjennomført lønnsforhandlinger. I år er det mellomoppgjør der det i hovedsak forhandles om lønn. Informasjon om lønnsoppgjøret ble sendt ut i egen e-post 16. september. Lønnsavtalen, lønnstabell og skjema for pensjon ligger på intranettet. I uke 41 blir det sendt ut fakturaer for pensjonsgrunnlag for 2. tertial. Vi håper din…

Page 2 of 3 1 2 3

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X