Medlems-/giverundersøkelse Misjonskirken Norge gjennomfører i disse dager telefonintervjuer med et tilfeldig utvalg av våre støttespillere. Vi har fått hjelp av Anita Sæterøy i Knif til å gjennomføre samtalene. Intensjonen er å lære mer om hva som er viktig for våre medlemmer og givere, og finne ut hva vi eventuelt bør satse mer på fremover. NB! Svarene som…

Innberetning gaver 2019 Fra i år skal menigheter som bruker Cornerstone selv sende rapportene til Misjonskirken Norge når den er klar. Fristen for å sende rapporten er 12. januar 2020. Det nærmer seg årsslutt og det betyr at Skatteetatens frist for innberetning av gaver med rett til skattefradrag nærmer seg. All innberetning av gaver gitt i menighetene…

Ønsker forslag til kandidater til valg Valgkomiteen forbereder valgene på generalforsamlingen og eiermøtet og ber om forslag på kandidater innen 31. januar. Valgkomiteen ønsker kandidater med et sterkt engasjement for vår visjon. Spesielt vil vi be menighetene foreslå kandidater i 20-30 årsalderen som kan utfordre oss som kirkesamfunn – slik at vi fremstår som relevante i møte…

Godkjenning til forkynnertjeneste Etter anbefaling fra PMR har Misjonskirken Norge sitt hovedstyre vedtatt at ordningen med «godkjenning til forkynnertjeneste» opphører. Misjonskirken Norge har i alle år hatt en godkjenningsordning til forkynnertjeneste. Ordningen har henvendt seg til menn og kvinner over 18 år, med medlemskap i en av våre menigheter, som har vist at de besitter…

Kompetansekurs for forstandere Tradisjonen tro avholder Misjonskirken Norge kurs for registrerte forstandere hvert andre år, denne gangen den 22. – 23. januar 2020 på Ansgarskolen. Dette blir et kurs med mye nytt materiale, og derfor svært nyttig for både nye og erfarne registrerte forstandere. Kurset er også åpent for de som er i tjeneste og…

Gaver og momskompensasjon Misjonskirken Norge har per 30. september mottatt gaver på 6 720 963 kroner, noe som er 61 % av budsjettet for 2019 på 11 millioner kroner. Det er drøyt 211 000 bedre enn på samme tid i fjor. Takk for innsatsen og givergleden! Både det nasjonale og internasjonale arbeidet har underfinansierte prosjekter som trenger mer…

Lønn og pensjon Tirsdag 10. september ble det gjennomført lønnsforhandlinger. I år er det mellomoppgjør der det i hovedsak forhandles om lønn. Informasjon om lønnsoppgjøret ble sendt ut i egen e-post 16. september. Lønnsavtalen, lønnstabell og skjema for pensjon ligger på intranettet. I uke 41 blir det sendt ut fakturaer for pensjonsgrunnlag for 2. tertial. Vi håper din…

Misjonskirkens dag Sett av 27. oktober i kalenderen. Da markerer vi Misjonskirkens dag, for at vi sammen setter søkelyset på at vi er med i et stort fellesskap. Det vi gjør som hvert enkelt ledd påvirker og inspirerer, støtter og beskytter det store fellesskapet vi tilhører. Dagen stadfester vår felles identitet som er våre historiske røtter…

Momskompensasjon Frist for menigheter til å levere søknad om momskompensasjon til Misjonskirken Norge er 14. august. Søknad, regnskap, revisjonsberetning og eventuelt revisorrapport sendes som vedlegg (i PDF-format) tilregnskap@mknu.no eller per post til Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo. Det er viktig at all dokumentasjon foreligger for eventuelle stikkprøvekontroller fra lotteri og stiftelsestilsynet. For dere som…

Personvern i menighetene I juli 2018 ble EUs nye forordning for personvern, GDPR (General Data Protection Regulation), vedtatt som norsk lov og trådte i kraft umiddelbart. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter. Dette gjelder også Misjonskirken Norge, og alle menighetene. Det er den enkelte menighet (juridisk person) som har ansvaret for at menigheten etterlever GDPR-reglene…

Page 2 of 3 1 2 3

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Innovativ Design

X